Brugprogramma Verpleegkunde (flextraject)

Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige? Een diploma van gegradueerde verpleegkundige HBO 5 op zak? Verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V? Behaal dan nog een bachelordiploma met ons flextraject Brugprogramma Verpleegkunde!

Professionele bachelor in de Verpleegkunde

Regime:
Flextraject, Deeltijds, Dagonderwijs, Avondonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Mark Willekens

T
+32 3 613 15 65

Profiel

Als verpleegkundige word je geconfronteerd met een enorme verbreding van het werkveld. 

Je draagt verantwoordelijkheid voor de zorgvrager. Je voert op deskundige wijze de zorgcoördinatie uit.

Via onze brugopleiding ‘overbrug’ je het kwalificatieverschil van je huidige opleidingsniveau met een bachelordiploma.
Je verwerft een combinatie van kennis, vaardigheden, psychosociale betrokkenheid en engagement.

Via keuzetrajecten kan je je verdiepen in 1 of meerdere domeinen van Verpleegkunde:

 • geriatrische verpleegkunde
 • kinderverpleegkunde
 • psychiatrische verpleegkunde
 • sociale verpleegkunde
 • ziekenhuisverpleegkunde

Doelgroep

 • Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige (vierde graad secundair onderwijs)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5)
 • Verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V

Heb je al een bachelordiploma Verpleegkunde op zak, dan kan je je via een keuzetraject van het brugprogramma (zie hierboven) verdiepen in een specifiek domein.

Heb je het diploma van gegradueerde verpleegkundige HBO5 op zak en wens je nog niet te gaan werken, dan kan je rechtstreeks instromen in het tweede jaar verpleegkunde van het gewone programma verpleegkunde.

Nog geen diploma HBO5? KdG heeft een samenwerkingsovereenkomst met Sint-Norbertus voor de studierichting HBO5 Verpleegkunde.

Wanneer?

Basismodule

Je kiest voor:

 • dagonderwijs: vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.45 uur 
of
 • avondonderwijs: dinsdagavond van 19 tot 22.15 uur

Brug afstudeerjaar

Alle keuzetrajecten: avondonderwijs op dinsdagavond van 19 tot 22.15 u.

Start opleidingen 2015-2016

 • Basismodule: dinsdag 22 september 2015 of vrijdag 25 september 2015
 • Brug afstudeerjaar: dinsdag 29 september 2015

Studiepunten

De studieomvang bedraagt 180 studiepunten. Door een standaard vrijstellingspakket bedraagt de studieomvang van jouw opleiding nog maximum 120 studiepunten.

Via de EVC-procedure kan je een extra studieduurverkorting tot 60 punten bekomen door het neerschrijven van je werkervaringen in een portfolio: zo kan je je reeds verworven competenties bewijzen.

De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Lessentabel basismodule

Lessentabel basismodule Brugprogramma Verpleegkunde

In het eerste jaar volg je de vakken van de basismodule (BAM):

OpleidingsonderdeelContacturenStudiepunten
Voorsprong 1,5 
Organiseren en coördineren van zorg BAM 3
Verpleegkundige als organisator van zorg4,53
Verlenen van zorg op maat BAM 18
Zorgthema 1: de volwassene 96
Zorgthema 2: het kind 7,56
Zorgthema 3: de oudere zorgvrager 7,56
Functioneren binnen een team BAM 3
Verpleegkundige als lid van een team 4,53
Kwaliteitszorg BAM 5
Verpleegkundige als begeleider 4,52
Responsible Young Nurse 63
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek BAM 3
Toegepast wetenschappelijk onderzoek 93
Innoveren en inventief handelen BAM 3
Verpleegkundige in Europa 1,51
Verpleegkundige in relatie met de andere 62
Professionele ervaring BAM 25
Professionele ervaring BAM deel 1 4
Professionele ervaring BAM deel 2 4
Professionele ervaring BAM deel 3 4
Professionele ervaring BAM deel 4 4
Professionele ervaring BAM deel 5 4
Professionele ervaring BAM deel 6 5
Leergroepen BAM 9  
 Totaal 70,560

Studiepunten: geeft het aandeel weer van het opleidingsonderdeel in de totale opleiding

Lessentabel afstudeerjaar

Vakken afstudeerjaar (BAF)

  Contacturen Studiepunten
Organiseren en coördineren van zorg BAF 6 3
Verpleegkundige als coördinator van zorg    
Verlenen van zorg op maat BAF (details: zie onderaan) 27
13
Keuzetraject geriatrische verpleegkunde    
Keuzetraject kinderverpleegkunde    
Keuzetraject psychiatrische verpleegkunde    
Keuzetraject sociale verpleegkunde    
Keuzetraject ziekenhuisverpleegkunde    
Functioneren binnen een team BAF 3 3
Verpleegkundige als coach    
Kwaliteitszorg BAF 1,5 3
Verpleegkundige als educator    
Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek BAF 3 4
Literatuurstudie    
Innoveren en inventief handelen BAF   3
Verpleegkundige in de wereld 1,5 1
Verpleegkundige als innovator 6 2
Professionele ervaring BAF   31
Professionele ervaring BAF deel 1   4
Professionele ervaring BAF deel 2   5
Professionele ervaring BAF deel 3   5
Professionele ervaring BAF deel 4   5
Professionele ervaring BAF deel 5   6
Professionele ervaring BAF deel 6   6
Leergroepen BAF  9  
Totaal 57 60

Keuzetrajecten

Geriatrische verpleegkunde 27 13
zorgthema 1: Pathologie en farmacologie 13,5 6
zorgthema 2: Klinisch redeneren
3 1
zorgthema 3: Interventies
3 1
zorgthema 4: Omgaan met kwetsbare groepen 7,5 5
Kinderverpleegkunde 25,5 13
zorgthema 1: kind in het ziekenhuis 9 3
zorgthema 2: acute pediatrie
9 5
zorgthema 3 :specifieke patiëntengroepen 7,5 5
Psychiatrische verpleegkunde 21 13
zorgthema 1 : pathologie en farmacologie
6 4
zorgthema 2 : psychiatrische methodieken
3 4
zorgthema 3 : omgaan met specifieke doelgroepen
4,5 2
zorgthema 4 : psychologie 7,5 3
Sociale verpleegkunde 25,5 13
Zorgthema 1: methode sociaal hulpverlenen
7,5 4
Zorgthema 2: recht en wetgeving
12 6
Zorgthema 3: welzijn op het werk / eerstelijnsgezondheidszorg 6 3
Ziekenhuisverpleegkunde 27 13
Zorgthema 1: Kritische en hoogtechnologische zorg   7
Zorgthema 2: Gespecialiseerde klinische zorg
  6

Studiepunten: geeft het aandeel weer van het opleidingsonderdeel in de totale opleiding

Inschrijven

Hoe inschrijven voor het Brugprogramma Verpleegkunde?

Informeer je eerst over onze opleiding

Vooraleer je inschrijft, kan je je informeren over onze opleiding en het reilen en zeilen in de hogeschool:

 • zaterdag 14 maart 2015 van 10 tot 17 u.
 • maandag 12 mei 2015 van 17 tot 19 u.
 • zaterdag 27 juni 2015 van 13.30 tot 16.30 u.
 • donderdag 3 september 2015 van 17 tot 20 u.

Of neem deel aan de Openlesdag Brugprogramma Verpleegkunde op vrijdag 8 mei 2015.

Registreren en inschrijven

Alle informatie over registreren en inschrijven vind je op www.kdg.be/praktisch/inschrijving-en-studiegeld.

Sinds 1 maart 2015 komt deze opleiding niet meer in aanmerking voor betaling via opleidingscheques.
Onze infofolder werd voor maart 2015 opgemaakt. De informatie over opleidingscheques geldt niet meer.

Denk je in aanmerking te komen voor extra vrijstellingen bovenop het standaard vrijstellingenpakket, maak dan vooraf een afspraak via het onthaal op +32 3 613 15 00.
Breng op je afspraak een kopie mee van je creditbewijzen (rapporten) en bewijsstukken van andere activiteiten die mogelijk tot vrijstelling kunnen leiden. Neem alle documenten mee (studiegidsen, cursussen ...) die een duidelijk beeld schetsen van de opleidingsonderdelen en het aantal studiepunten waarvoor je de vrijstelling(en) aanvraagt.

Wens je gebruik te maken van de EVC-procedure (extra studieduurverkorting tot 60 punten door het neerschrijven van je werkervaringen in een portfolio), neem dan contact op met stijn.vandoninck@kdg.be

In beeld

Nieuwe campus Zuid

Vanaf september 2016 studeer, leef en werk je op de gloednieuwe campus Zuid, Brusselstraat 45. Een hedendaagse, aantrekkelijke en levendige leeromgeving ...

Tot de opening van de nieuwe campus studeer je op campus Zuid - Markgrave.