Van Vroedkunde naar Verpleegkunde (flextraject)

Deze opleiding leidt bachelors in de Vroedkunde op korte tijd op tot bachelors in de Verpleegkunde.

Professionele bachelor in de Verpleegkunde

Regime:
Flextraject, Voltijds, Deeltijds, Dagonderwijs, Avondonderwijs
Departement:

Contactpersoon

Ann Cleerbout

T
+32 3 613 15 00

Profiel

Doel en inhoud

De typisch verpleegkundige opleidingsonderdelen bundelen we tot een specifiek leertraject. Je verdiept je in de verpleegkundige diagnose, de zorgcoördinatie en de ziektebeelden.

Je verdiept je in 1 van de volgende keuzetrajecten van Verpleegkunde:

  • Geriatrische Verpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
  • Psychiatrische Verpleegkunde
  • Sociale Verpleegkunde
  • Ziekenhuisverpleegkunde

Doelgroep

Bachelors in de Vroedkunde.

Organisatie

Je kunt dit programma in twee academiejaren afwerken. Je combineert dan theorievakken uit de verschillende opleidingsjaren en stages. Afhankelijk van jouw vooropleiding of situatie kan een andere timing afgesproken worden.

Je volgt lessen in het voltijds of deeltijds dagonderwijs, of in het avondonderwijs (op dinsdagavond van 19 tot 22.15 u.).

De vernieuwing van de erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.  
Jouw betaald educatief verlof vraag je aan bij je werkgever. De hogeschool zorgt voor de nodige attesten.

Studiepunten

De studie duurt 2 jaar.

Via de EVC-procedure kan je een extra studieduurverkorting bekomen. Daartoe dien je een portfolio in met een beschrijving van je werkervaring om je reeds verworven competenties te bewijzen.

Lessentabel

In de tweede kolom vind je het aantal studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

1ste jaar


  Studiepunten

Organiseren en coördineren van zorg
 

Verpleegkundige als organisator van zorg 3

Verlenen van zorg op maat
 

Zorgthema 1: de volwassene 6

Zorgthema 2: het kind  6

Zorgthema 3: de oudere zorgvrager 6

Functioneren binnen een team
 

Verpleegkundige als lid van een team 3

Kwaliteitszorg
 

Verpleegkundige als begeleider 2

Responsible Young Nurse 3

Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek
 
EVK * Toegepast wetenschappelijk onderzoek 3

Innoveren en inventief handelen
 

Verpleegkundige in Europa 1

Verpleegkundige in relatie met de andere 2

Professionele ervaring
 

Professionele ervaring deel 1 4

Professionele ervaring deel 2 4

Professionele ervaring deel 3 4
EVK Professionele ervaring deel 4 4
EVK Professionele ervaring deel 5 4
EVK Professionele ervaring deel 6 5
     

Totaal aantal studiepunten 60

waarvan min. vrijgesteld via EVK 16

2de jaar

  Organiseren en coördineren van zorg 3
EVK Verpleegkundige als coördinator van zorg  
  Verlenen van zorg op maat (details: zie onderaan) 13
  Keuzetraject geriatrische verpleegkunde  
  Keuzetraject kinderverpleegkunde  
  Keuzetraject psychiatrische verpleegkunde  
  Keuzetraject sociale verpleegkunde  
  Keuzetraject ziekenhuisverpleegkunde  
  Functioneren binnen een team 3
  Verpleegkundige als coach  
  Kwaliteitszorg 3
EVK Verpleegkundige als educator  
  Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek 4
EVK Literatuurstudie  
  Innoveren en inventief handelen 3
EVK Verpleegkundige in de wereld 1
EVK Verpleegkundige als innovator 2
  Professionele ervaring 31
  Professionele ervaring deel 1 4
  Professionele ervaring deel 2 5
  Professionele ervaring deel 3 5
  Professionele ervaring deel 4 5
  Professionele ervaring deel 5 6
  Professionele ervaring deel 6 6
  Leergroepen  
  Totaal 60

Keuzetrajecten

Geriatrische verpleegkunde 13
zorgthema 1: Pathologie en farmacologie 6
zorgthema 2: Klinisch redeneren
1
zorgthema 3: Interventies
1
zorgthema 4: Omgaan met kwetsbare groepen 5
Kinderverpleegkunde 13
zorgthema 1: kind in het ziekenhuis 3
zorgthema 2: acute pediatrie
5
zorgthema 3 :specifieke patiëntengroepen 5
Psychiatrische verpleegkunde 13
zorgthema 1 : pathologie en farmacologie
4
zorgthema 2 : psychiatrische methodieken
4
zorgthema 3 : omgaan met specifieke doelgroepen
2
zorgthema 4 : psychologie 3
Sociale verpleegkunde 13
Zorgthema 1: methode sociaal hulpverlenen
4
Zorgthema 2: recht en wetgeving
6
Zorgthema 3: welzijn op het werk / eerstelijnsgezondheidszorg 3
Ziekenhuisverpleegkunde 13
Zorgthema 1: Kritische en hoogtechnologische zorg 7
Zorgthema 2: Gespecialiseerde klinische zorg
6

 

* EVK: vakken die wegvallen door vroeger behaalde getuigschriften en diploma's.