Missie, visie en waarden

Share

  • Mail to a friend

Missie

De Karel de Grote-Hogeschool (KdG) staat voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving.

In onderlinge interactie, vanuit een uitnodigende leer-, leef-  en werksfeer. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen, en samen naar topkwaliteit te streven.

Door waarden gedreven, christelijk geïnspireerd, open voor andere levensbeschouwingen.

Visie

De Karel de Grote-Hogeschool (KdG) creëert uitdagende en motiverende leercontexten op maat. Voor iedereen die zich wil ontplooien tot een professional met persoonlijkheid.

We vormen en begeleiden onze studenten zodat ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen, en over dé competenties beschikken om een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving. Zelfbewust, met verantwoordelijkheidsgevoel en door de maatschappij naar waarde geschat.

We stimuleren onze medewerkers om zowel op persoonlijk als professioneel vlak te blijven groeien.

KdG is een wendbare organisatie. We denken vooruit en spelen in op de dynamiek van een snel veranderende, mondiale context. We delen kennis en investeren in sterke samenwerkingsrelaties met onze partners: dankzij wisselwerk en maatwerk excelleert en innoveert onze hogeschool in (kunst)onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.

Waarden

Als waardengedreven organisatie kiezen we voor:

  • studentgeoriënteerd handelen
  • resultaten bereiken
  • in vertrouwen samenwerken
  • engageren voor een betere wereld
  • duurzaam innoveren.