Voorsprong-project: een vlotte overstap van secundair naar hoger onderwijs

De switch van secundair onderwijs naar de hogeschool is niet altijd even simpel. Daarom nemen we tal van initiatieven om die overstap te vergemakkelijken. Een overzicht ...

Beginassessments

Toets je kennis en je leervermogen:

 • toets voorkennis chemie en rekenen via Blackboard
 • toets voorkennis Engels via Blackboard
 • LEMO-test die peilt naar leercompetenties en motivatiekenmerken

Leerroutes

Versterk je basisvaardigheden:

 • leertekst ‘Voorkennis exacte wetenschappen’
 • inloopcursus exacte wetenschappen, ingericht op de campus
 • inloopcursus Engels, ingericht op de campus
 • begeleiding door derdejaarsstudent
 • handleidingen, links, referenties op Blackboard:
  • handleidingen ICT-basisvaardigheden
  • links naar interactieve websites basisvaardigheden rekenen, Nederlands ...
  • referenties van boekjes over basisvaardigheden die je kan vinden in de bib.       

In de eerste lesweek lichten we in het lesblok 'Voorsprong' deze beginassessments en leerroutes nog toe en volg je een Blackboard-initiatie.

Het Voorsprong-project stimuleert daarnaast ook het out-of-the-box denken ...

 • Versnelde trajecten
 • Een diploma Vroedkunde én Verpleegkunde op 5 jaar
 • Trajecten op maat
 • Tussenkomst voor bijscholingen van studenten