Aanvragen vrijstellingen 2018-2019 - campus Groenplaats

Opgelet: dit is de procedure voor het aanvragen van vrijstellingen voor het academiejaar 2018-2019.

De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen voor 2019-2020 zal beschikbaar zijn vanaf 4 juni.

Als je kiest voor een nieuwe opleiding, dan moet je vaak niet van nul beginnen. Je hebt in je vorige (bachelor- en/of master-)opleiding misschien al credits verdiend voor bepaalde opleidingsonderdelen. Die neem je mee naar je nieuwe opleiding, waardoor je mogelijk vrijstellingen (= EVK, eerder verworven kwalificatie) kunt krijgen. Getolereerde of gedelibereerde opleidingsonderdelen komen niet in aanmerking om een vrijstelling aan te vragen.

Let wel op: zolang het onderzoek loopt, maken de opleidingsonderdelen waarvoor je vrijstellingen aanvraagt deel uit van je opleidingsprogramma. Je blijft de lessen dus volgen en neemt deel aan de evaluaties tot bevestigd wordt dat de vrijstelling effectief wordt toegekend.

Aanvraagtermijn

 • Ben je ingeschreven vóór 1 oktober, dan kan je een vrijstelling aanvragen tot 28 oktober. 
 • Schrijf je in na 1 oktober, dan krijg je 28 kalenderdagen om vrijstellingen aan te vragen. 
 • Heb je al deelgenomen aan de eerste examenkans, dan kan je voor dat opleidingsonderdeel geen vrijstelling meer vragen gedurende het lopende academiejaar. 
 • We trachten de verwerkingstijd van vrijstellingen zo kort mogelijk te houden. Reken op 28 kalenderdagen voor de volledige afhandeling van jouw dossier. Heb je na die tijd nog geen antwoord ontvangen, richt je dan tot je contactpersoon. 

Voorbereiding

 1. Zorg dat je beschikt over de nodige, originele creditbewijzen van je behaalde credits (let op: een afdruk van je rapport is niet voldoende)
 2. Zorg dat je beschikt over de ECTS-fiche/studiegids/ opleidingsprogramma van de credits die je wil inzetten. De info is meestal online te vinden, zorg dat je minstens de link hebt naar deze online informatie.
 3. Onderzoek zelf voor welke vrijstellingen je in aanmerking denkt te komen. Raadpleeg daartoe de inhoud van de opleidingsonderdelen in de ECTS-fiches
  Vergelijk de studiepunten en de leerinhoud van jouw credit met de door ons georganiseerde opleidingsonderdelen. Komt de inhoud overeen en telt jouw credit minstens evenveel studiepunten dan de gewenste vrijstelling, kan je een vrijstelling aanvragen. Voor credits verworven binnen een academische opleiding hoeven de studiepunten niet minstens gelijk te zijn.
  Goed om weten:

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Je volgt volgende procedure, ongeacht of je maar voor een beperkt aantal of voor meerdere vrijstellingen in aanmerking komt (en al dan niet vakken wenst op te nemen in een hoger trajectjaar).

Schrijf je eerst in volgens de algemene inschrijvingsprocedure

Daarna doe je een online vrijstellingsaanvraag

Wat gebeurt er nadat je online een vrijstellingsaanvraag hebt ingevoerd?

Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van:

 • Authenticiteit: Heb je effectief een credit behaald voor het opleidingsonderdeel? 
 • Relevantie: stemmen de behaalde kwalificatie en het opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, inhoudelijk overeen? Is het gewicht (het aantal studiepunten) van de behaalde kwalificatie voldoende?
 • Actualiteit: Wanneer is de kwalificatie behaald?

Wordt de vrijstelling toegekend, dan ontvang je een mail met de mededeling dat er een nieuw contract in je postbakje wacht op digitale ondertekening. Je ontvangt dus een nieuw contract en opleidingsprogramma in je postbakje op E-studentservice, met vermelding van de goedgekeurde vrijstelling (EVK). Dit contract en dus ook de vrijstelling is pas definitief na digitale ondertekening.

Wordt de vrijstelling niet toegekend of is er bijkomende info nodig om de aanvraag te beoordelen, ontvang je hier geen persoonlijk bericht van. Of een aanvraag tot vrijstelling al dan niet werd goedgekeurd dien je dus zelf te consulteren in het vrijstellingsplatform.

Let op: elke vrijstellingsaanvraag wordt afzonderlijk behandeld.

Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen waardoor je denkt in aanmerking te komen om vakken op te nemen in een hoger trajectjaar, voer je eerst je vrijstellingsaanvragen in en breng je de Studieloopbaancoördinator per mail op de hoogte van je aanvraag, zodat hij/zij desgevallend al proactief contact met jou kan opnemen.

Van zodra je nieuws hebt over je eventuele vrijstellingen, maak je zelf een afspraak met de Studieloopbaancoördinator van je opleiding/afstudeerrichting en vervolgens een opeenvolgende afspraak met een expertinschrijver voor je definitieve inschrijving.

Je afspraak met de Studieloopbaancoördinator maak je best via de STIP (studentinformatiepunt) (+32 3 613 16 00 of stip.heb@kdg.be). Indien je weet wanneer die afspraak valt, kan je je registreren (https://www.kdg.be/inschrijven/hoe-inschrijven) en een afspraak maken voor een expertinschrijving waarvan het tijdstip valt na je afspraak met de Studieloopbaancoördinator (minstens 1 uur later).

Je afspraak voor je expertinschrijving valt dus na de afspraak met de Studieloopbaancoördinator zodat je meteen met het juiste studieprogramma kan worden ingeschreven. De Studieloopbaancoördinator bezorgt je een overzicht van je studieprogramma.

September is een bijzonder drukke maand voor de Studieloopbaancoördinator. Dank voor je begrip als je geduld even op de proef wordt gesteld, we doen al het mogelijke om je zo snel mogelijk een zo goed mogelijk programma te bezorgen.

Zorg in ieder geval dat je in orde bent met je voorregistratie via de KdG-website (https://www.kdg.be/inschrijven/hoe-inschrijven).

Ben je al ingeschreven voor je aan je vrijstellingen dacht en kan/wil je vakken opnemen in een hoger trajectjaar? Geen probleem, maak een afspraak met je Studieloopbaancoördinator via de STIP. Als je voor 1 oktober inschrijft, kan je een vrijstelling aanvragen tot 28 oktober. Als je na 1 oktober inschrijft, krijg je 28 kalenderdagen tijd na je inschrijving om een vrijstelling aan te vragen.

Na de toekenning van je eventuele vrijstellingen, maakt de Studieloopbaancoördinator samen met jou je persoonlijk studieprogramma op.

Let wel op: wanneer je dit doet na de start van het academiejaar moet je mogelijks van klasgroep(en) wisselen om de combinatie van vakken over verschillende trajectjaren uurroostermatig mogelijk te maken. Van klasgroep wisselen betekent ook dat er mogelijk vakken van semester verschuiven. Aangezien er tijdens de eerste lessen heel wat afspraken worden gemaakt, maak je dus best een afspraak voor de start van het academiejaar zodat je meteen in de juiste klasgroepen terecht komt.

Checklist voor studenten

 • Ik heb mijn dossier voorbereid. Ik weet welke vrijstellingen ik wil aanvragen en welke credits ik daarvoor inzet. 
 • Situatie 1: Ik vraag maar een beperkt aantal vrijstellingen aan:
  • Ik schrijf me eerst in voor een volledig eerste jaar.
  • Daarna vul ik per gewenste vrijstelling een online aanvraag in.
  • Ik doe mijn aanvraag binnen de geldige termijn.
  • Zodra mijn vrijstellingen zijn goedgekeurd, ontvang ik mail en een nieuw contract via e-studentservice. Ik onderteken het digitaal. 
  • Als mijn vrijstelling wordt geweigerd, kan ik dat zien in het vrijstellingsplatform. 
 • Situatie 2: Ik vraag meerdere vrijstellingen aan en wil vakken uit hogere jaren opnemen.
  • Ik vul per gewenste vrijstelling een online aanvraag in en volg deze zelf op in het vrijstellingsplatform.
  • Zodra mijn vrijstellingen zijn goedgekeurd, maakt ik twee opeenvolgende afspraken: een eerste afspraak met de Studieloopbaancoördinator via de STIP en een tweede voor een expertinschrijving (via de voorregistratie).
  • Ben je al ingeschreven? Vul dan je online aanvraag in en volg deze op in het vrijstellingsplatform. Van zodra je uitsluitsel hebt over je eventuele vrijstellingen, maak je een afspraak met de Studieloopbaancoördinator via de STIP.

Vragen? Meer info? 

Je kan met al je vragen terecht bij de Studieloopbaancoördinator van je (toekomstige) opleiding. 

Studieloopbaancoördinator per opleiding

Met technische vragen over het aanvraagplatform voor het aanvragen van vrijstellingen, kan je terecht bij HEBeenProbleem@KdG.be.

In het Onderwijs- en Examenreglement verwijst paragraaf 3.3 “Aanvraag van vrijstellingen” naar deze procedure.

Wat als je nog niet zeker bent of je je wel wenst in te schrijven maar toch eerst absoluut wil weten of je voor een bepaalde vrijstelling in aanmerking komt?

Je kan dan dezelfde procedure volgen, zonder een KdG-profiel aan te maken. Je volgt zelf je vrijstellingsaanvra(a)g(en) op in het vrijstellingsplatform. Van zodra je bent ingeschreven, vervolledig je je profiel in het aanvraagplatform. Pas als dat in orde is, worden je vrijstellingen ingevoerd in je studieprogramma.

Vragen? Meer info?