Aanvragen vrijstellingen 2018-2019 - Campus Hoboken

Opgelet: dit is de procedure voor het aanvragen van vrijstellingen voor het academiejaar 2018-2019.

De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen voor 2019-2020 zal beschikbaar zijn vanaf 4 juni.

Als je kiest voor een nieuwe opleiding, dan moet je vaak niet van nul beginnen. Je hebt in je vorige (bachelor- en/of master-)opleiding misschien al credits verdiend voor bepaalde opleidingsonderdelen. Die neem je mee naar je nieuwe opleiding, waardoor je mogelijk vrijstellingen kunt krijgen. 

Voor elk opleidingsonderdeel waarvan je denkt vrijgesteld te kunnen worden, dien je een aanvraag in. 

Let wel op: zolang het onderzoek loopt, maken de opleidingsonderdelen waarvoor je vrijstellingen aanvraagt deel uit van je opleidingsprogramma. Je blijft de lessen dus volgen en neemt deel aan de evaluaties, tot bevestigd wordt dat de vrijstelling effectief wordt toegekend.

Aanvraagtermijn

 • Ben je ingeschreven vóór 1 oktober, dan kan je een vrijstelling aanvragen tot 28 oktober. 
 • Schrijf je in na 1 oktober, dan krijg je 28 kalenderdagen om vrijstellingen aan te vragen. 
 • Heb je al deelgenomen aan de eerste examenkans, dan kan je voor dat opleidingsonderdeel geen vrijstelling meer vragen gedurende het lopende academiejaar. 
 • We trachten de verwerkingstijd van vrijstellingen zo kort mogelijk te houden. Reken op maximum 28 kalenderdagen voor de volledige afhandeling van jouw dossier. Heb je na die tijd nog geen antwoord ontvangen, richt je dan tot je contactpersoon. 

Stap 1: Voorbereiding

 1. Onderzoek zelf voor welke vrijstellingen je in aanmerking denkt te komen. Raadpleeg daartoe de inhoud van de opleidingsonderdelen in de ECTS-fiches
  Vergelijk de studiepunten en de leerinhoud van jouw credit met de door ons georganiseerde opleidingsonderdelen. Komen beide volledig overeen, dan kan je een vrijstelling aanvragen. 
  Goed om weten:
  • Je kan ook een vrijstelling aanvragen voor 1 opleidingsonderdeel op grond van de combinatie van 2 of meer eerder behaalde credits. 
  • Eén behaalde credit kan bovendien aanleiding geven tot meer (deel)vrijstellingen. 

  • Je kan enkel vrijstellingen aanvragen voor de opleidingsonderdelen in je huidige inschrijvingsprogramma. Vrijstellingsaanvragen voor vakken waarvoor je nog niet bent ingeschreven, doe je in een volgend academiejaar volgens de aangegeven procedure. 

 2. Stel een elektronisch vrijstellingsdossier samen: 
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van het dossier én voor selectie van de juiste en relevante documenten. 
 • Is je dossier te complex, dan kan je een beroep doen op ondersteuning van het opleidingshoofd. Maak hiervoor een afspraak. Je bereidt je dossier dan wel al voor in de mate van het mogelijke. 

Stap 2: Inhoudelijk onderzoek 

Je opleidingshoofd bekijkt het dossier en beoordeelt op basis van  

 • Authenticiteit: Heb je effectief een credit behaald voor het opleidingsonderdeel? 
 • Relevantie: stemmen de behaalde kwalificatie en het opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, inhoudelijk overeen? Is het gewicht (het aantal studiepunten) van de behaalde kwalificatie minstens even groot als het gewicht van het opleidingsonderdeel waarvoor je een credit aanvraagt? 
 • Actualiteit: Wanneer is de kwalificatie behaald? 

Stap 3: Goedkeuring 

 • Wordt de vrijstelling toegekend, dan breng je de creditbewijzen van je vorige opleiding (officieel attest) binnen op het studentensecretariaat. Je ontvangt een nieuw contract en opleidingsprogramma in je postbakje op e-studentservice, met vermelding van de goedgekeurde vrijstelling(en) (EVK's). 
 • Zodra je het nieuwe contract digitaal ondertekent, zijn je vrijstellingen ook officieel geregistreerd. 

Stap 4: Aanvullen studieprogramma 

Als je veel vrijstellingen kreeg, kan je wellicht extra vakken opnemen uit een hoger opleidingsjaar. Neem contact op met je opleidingshoofd om je studieprogramma te bespreken. 

Contactpersonen 

Vragen? Meer info?