Aan de slag met krachtgerichte methoden

Vorming van Bind-Kracht

Cliënten krijgen heel wat vragen over hun leefsituatie.

 • Hoe kan je hun complex levensverhaal gericht en respectvol bevragen?
 • Hoe vermijd je dat dit een koel verhoor wordt?
 • Hoe maak je er een ondersteunende, inzichtbiedende dialoog van?
 • Hoe kan je evoluties zichtbaar maken en taal geven?

Deze vorming frist je methodische kennis op en biedt een veilige omgeving om deze methoden in te oefenen, samen met coaches van Bind-Kracht (mensen met ervaring in armoede én hulpverlening). Een ervaren trainer begeleidt je in dit leerproces.  

Vertrouwen heb je in iemand
Als je gelooft in iemand
Vertrouwen moet ook groeien
Dat kan alleen als het klikt tussen je hulpverlener
Een warm onthaal zegt veel
Zo groeit ook die vertrouwen klik
Dan ga je pas een stap verder
Zo is het leven
Met vallen en opstaan

Leen, coach Bind-Kracht

Voor wie?

Voor hulpverleners en begeleiders in het algemeen welzijnswerk, de integrale jeugdhulp, het justitieel welzijnswerk ... die de leefwereld van mensen in armoede verkennen en begeleidingsprocessen met hen opzetten.

We organiseren deze tweedaagse vorming in Antwerpen (14 en 28 mei 2019) of op maat in je eigen organisatie.

Thema's

 • de life-eventlijn (levensdomeinen breed verkennen of verdiepen)
 • het ecogram en de relationele bronnen: positieve, negatieve en ontbrekende verbindingen
 • het krachtenmodel van Rapp met niches die mensen vastzetten of kansen bieden
 • de draaglast- en draagkrachtbalans en de dialoog
 • het weegschaalmodel en het maken van keuzes

Deze methoden geven een kader om complexe verhalen vanuit een positieve benadering te bespreken. Deze instrumenten goed inzetten, doet in dialoog het vertrouwen groeien. Krachten van cliënten en mogelijkheden worden zichtbaar gemaakt. Krachten benoemen en er op maat een beroep op doen, maakt veranderings- en groeiprocessen mogelijk.

We nodigen cursisten uit om eigen praktijkervaringen in te brengen in de vorming.

Praktische info

 • Wanneer: 14 en 28 mei 2019, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u.
 • Waar: KdG, Campus Zuid, Brusselstraat, 2018 Antwerpen (10 minuten stappen van station Antwerpen Zuid)
 • Trainer: Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
 • Prijs: 220 euro, broodjeslunch inbegrepen

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be of +32 3 613 18 18.