Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-problemgezinnen

Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 8 en 22 februari 2022

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie. Dit leidt vaak tot teleurstelling en machteloosheid bij hulpverleners.

 • Worstel je als hulpverlener met dit gevoel van onmacht?
 • Kan je vanuit deze onmacht komen tot effectieve hulpverlening?
 • Hoe pak je dat aan?

In deze tweedaagse vorming vertrekken we van de machteloosheid en de krachten van de hulpverlener. Daarna staan we stil bij de krachten en de kwetsbaarheid van de hulpvrager in een multi-problemsituatie. Waar liggen breuklijnen en uitdagingen? 

Trainer, cursisten en coaches (mensen met ervaring in armoede en hulpverlening) oefenen in het bespreekbaar maken van deze uitdagingen. We focussen op het zoeken naar hoopvolle verbindingen en gemeenschappelijke doelen op korte termijn, kleine successen om te komen tot duurzame verandering.

Theoretische kaders en creatieve werkvormen wisselen elkaar af, met ruimte voor concrete verhalen vanop de werkvloer. Coaches brengen het perspectief van de hulpvrager binnen en gaan mee in dialoog met trainer en cursisten.

Nog vragen?

Zoeken hoe je een kwetsbaar iemand sterker maakt, vraagt tijd, creativiteit, betrokkenheid en gedragenheid bij het doorbreken van de vastgeroeste paden.
Hulpverlener

Voor wie?

Voor hulpverleners met ervaring in het werken met kwetsbare personen en gezinnen.

Thema's

 • de onmacht van de hulpverlener
 • strategieën om met deze onmacht om te gaan
 • creëren van tijd en ruimte in een veeleisende en complexe zorgcontext
 • de krachten van de hulpverlener
 • het perspectief en de krachten van de hulpvrager
 • zien van hoopvolle verbindingen in de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener
 • het moeilijk bespreekbare een plaats geven
 • leren en delen uit botsingen en teleurstellingen
 • positieve uitzonderingen dialogisch versterken
 • werken aan herstel en duurzame verandering

Praktische info

 • Wanneer

  Dinsdag 8 en 22 februari 2022. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.

 • Locatie
  De vorming zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
 • Trainer
  Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
 • Prijs
  220 euro, broodjeslunch inbegrepen
De inschrijvingen zijn afgesloten

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be