Krachtgericht onthaal

Vorming van Bind-Kracht

Hoe hou je het hoofd koel en het hart warm?

Krachtgericht werken start al bij het onthaal. Het eerste contact via de telefoon of op de dienst bepaalt de verdere hulpverleningsrelatie. Dat korte moment beïnvloedt het vertrouwen dat de cliënt heeft in de organisatie en haar medewerkers. Hulpvragers onthalen is een uitdagende opdracht.

 • Hoe zorgen we bij een hoge werkdruk toch voor een warm onthaal?
 • Hoe kunnen we lastige situaties ontmijnen? 
 • Hoe buigen we het risico op afhankelijkheidsversterking om naar een proces van autonomieverhoging in dialoog?

Deze tweedaagse vorming vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma's waar de cursisten/hulp- en dienstverleners mee geconfronteerd worden. De vorming is een boeiend proces in ontwikkeling van visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld.

De interactie tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede-ervaring) en de cursisten is hierbij een centrale werkvorm, wat leidt tot een beklijvend ervaringsgericht leren en groeien in dialoog.

Het programma wordt dynamisch ontwikkeld op het ritme van de groep.

Voor wie

De doelgroep die we beogen zijn hulp- en dienstverleners die mensen in armoede en kwetsbaren met een multi-problematiek onthalen in hun werking.

Programma

Dag 1

 • Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
 • Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren en leeruitdagingen
 • Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
 • Het belang van de eerste indruk: Oefenen met eigen onthaalervaringen
 • Reflectie op basishouding
 • Organisatorische principes voor goed onthaal

Dag 2

 • Werken aan vraag- en aanbodverduidelijking op basis van krachtgerichte vragen
 • Positief herkaderen en verbindende communicatie: in dialoog komen tot gedeelde inzichten en afstemming
 • Verschuiving in beleving: van probleemgeval naar mensen met een probleem, van probleemoplosser naar professionele partner die focust op verbinding
 • Oefenen op invoegen en toevoegen
 • Krachtgerichte interventies

Praktisch

 • Wanneer
  Donderdag 29 oktober, donderdag 12 november 2020
  Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.
 • Locatie
  ’t Werkhuys - Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen (zaal Foyer)
 • Trainer
  Aafje Dewacker, samen met enkele coaches
 • Prijs
  220 euro per persoon, broodjeslunch inbegrepen

Vragen?

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be