Kwetsuren en krachten. De psychologische dimensie van een leven in armoede

Vorming van Bind-Kracht

Langdurig leven in armoede vormt een zware belasting op de weerbaarheid en de geestelijke gezondheid van mensen. We focussen op de beleving of de binnenkant van armoede, op de diepe kwetsuren die armoede veroorzaakt maar ook op de krachten van mensen in armoede.  We zoeken in dialoog hoe hulpverleners samen met mensen in armoede aan herstel kunnen werken.

Goede theoretische onderbouw waarop coaches reflecteren en die door coaches geïllustreerd wordt. Doordachte stellingname rond een aantal heikele thema’s.

Thema’s

 • meervoudige kwetsbaarheid
 • loyaliteit en parentificatie
 • vanuit een positieve basishouding omgaan met mensen met psychisch lijden
 • gehechtheid en locus of control
 • veerkracht en empowerment
 • krachtgerichte dialoog
 • werken aan het versterken van netwerken

Voor wie

Deze vorming richt zich tot hulpverleners uit de eerste of tweede lijn die werken met mensen met een multi-complexe problematiek.

Je hebt geen voorkennis  nodig.

Cursisten over deze vorming

 • “Werken met botsingen, kantelmomenten, omgaan met slachtofferschap: dit komt in mijn werk het vaakst voor. De zaken kregen taal en konden benoemd en verklaard worden.”
 • “De verdieping die er was bij de inhoud ‘ rolopname, positie en mandaat’ vond ik sterk.”
 • “Blijven kijken vanuit verwondering. Beseffen dat ik iets nog niet weet is dikwijls beter dan denken dat ik het zeker weet.”
 • “Ik heb nu een sterker inzicht in de manier waarop ik in de hulpverlening sta en hoe mensen hun ‘cliënt-zijn’ beleven.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be of +32 3 613 18 18.