Vormingsaanbod Bind-Kracht

  • Open aanbod: op deze vormingen kan je persoonlijk intekenen. Ze worden georganiseerd bij vormingsinstellingen zoals KdG (Antwerpen).
  • Vormingen op maat: teams kunnen een vorming op maat in hun eigen organisatie vragen over thema’s uit ons aanbod. Neem contact op via bindkracht@kdg.be.

Meer weten?

Educations

11 opleidingen gevonden
Navormingen en studiedagen
In deze vorming gaan we op zoek naar de kracht die kunst- en cultuurbeleving kan hebben zowel als toeschouwer als als kunstenaar. Wat kan kunst en cultuur betekenen, hoe krachtig kan dat zijn? Welke invloed heeft dit op veerkracht, eigenwaarde en zelfvertrouwen?
account_circle Doelgroep: Hulpverlening
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen en maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie, met teleurstelling en machteloosheid tot gevolg. Zoeken hoe je een kwetsbaar iemand sterker maakt vraagt tijd en creativiteit.
account_circle Doelgroep: Hulpverlening
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
Krachtgericht werken start bij het onthaal. Het eerste contact bepaalt de verdere hulpverleningsrelatie en beïnvloedt het vertrouwen dat de cliënt durft geven aan de organisatie en medewerkers.
account_circle Doelgroep: Hulpverlening
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
Als hulpverlener moet je op een gegeven moment de hulpvrager loslaten. Hoe doe je dit zonder verlies voor beide partijen? Zodat je je cliënt kan loslaten versus laten vallen?
account_circle Doelgroep: Hulpverlening
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
Duurzaamheid is vandaag het sleutelwoord in heel wat bedrijven en organisaties. Wat is duurzaamheid voor jouw organisatie en wat kan ons praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek daarin betekenen? Ontdek het tijdens de KdG Research Week.
account_circle Doelgroep: Bedrijfsleven / Buitengewoon onderwijs / Event professionals / Hoger onderwijs / Hulpverlening / Iedereen / Jeugdzorg / Kinderopvang / Kleuteronderwijs / Lager onderwijs / Ondersteuningsnetwerk onderwijs / Ouderenzorg / Secundair Onderwijs / Sociale sector / Verpleegkundigen / Vroedvrouwen
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
In deze vorming focussen we op het dialogisch verkennen van netwerken, het toeleiden van mensen naar een netwerk en het versterken van het netwerk.
account_circle Doelgroep: Sociale sector
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
Steeds meer kinderen groeien op in gezinnen in armoede. Hun ouders willen er alles aan doen om hen een betere toekomst te geven. Hoe ga je om met dit complexe gegeven met respect voor alle partijen?
account_circle Doelgroep: Hulpverlening / Sociale sector
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
Tijdens deze tweedaagse vorming reiken we handvaten aan waar hulpverleners en vrijwilligers nood aan hebben in het omgaan met ouderen met een belastend levensverhaal en ervaringen van armoede en uitsluiting. In deze moeilijke levensfase hebben zij nood aan een verbindende, aanhoudende en betekenisvolle contactname.
account_circle Doelgroep: Hulpverlening / Sociale sector
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
We vertrekken van de machteloosheid en de krachten van de hulpverlener. Eveneens staan we stil bij de krachten en de kwetsbaarheid van de hulpvrager in een multi-problemsituatie. Deze tweedaagse vorming frist je methodische kennis op en biedt een veilige omgeving om deze methoden in te oefenen.
account_circle Doelgroep: Hulpverlening / Sociale sector
language Onderwijstaal: Nederlands
Navormingen en studiedagen
Veerkracht is een psychologisch concept dat vlotjes wordt gehanteerd binnen de welzijnszorg en het sociaal beleid, vaak zonder stil te staan bij de complexe uitdagingen, die erin vervat zitten. Tijdens deze vorming maken we de beweging van werken aan veerkracht naar een verhoogde Bind-Kracht van mensen met armoede-ervaring.
account_circle Doelgroep: Hulpverlening / Sociale sector
language Onderwijstaal: Nederlands

Onze manier van werken

Een Bind-Kracht vorming gaat voor:

  • interactief en levendig
  • concreet mét onze theoretische kaders
  • plaats voor praktijkverhalen
  • inzet van ervaringsdeskundigheid van de coaches

Tandem vormen met een coach is ons DNA

De vormingen worden steeds gegeven in samenwerking met de coaches. Zij vormen tandems met de trainers en brengen het perspectief binnen van hulpvragers in armoede. Coaches verwoorden de verwachtingen ten aanzien van hulpverleners en het belang van krachtgericht werken.

De kwetsbaarheid die de coaches toonden door hun verhalen binnen te brengen, zorgde dat ik meer wilde inbrengen. Ze stonden open voor discussie en waren bereid zelf anders te kijken naar hun eigen situatie en naar andere casussen. Hun inbreng doet mij meer stilstaan bij het verhaal en het tempo van de cliënt.
Vormingsaanbod Bind-Kracht aan KdG

Partners in vorming

De armoedekloof overbruggen ... dat moeten we allemaal léren! Zowel mensen uit de middenklasse als mensen in armoede zelf. CEDES ontwikkelt en verspreidt methodes om in groep empowerend te werken: samen thema's aanpakken als gezondheid, werk, kinderen, uitsluiting ... 

CEDES begeleidt zulke thematische processen in groep of geeft vorming aan jou om zelf met de CEDESmethodes te leren werken. CEDES coacht ook organisaties/diensten om hun drempel te verlagen.

Armoede roept heel wat vragen op!  Het Vlaams Netwerk wil samen met de Verenigingen waar armen het woord nemen via vorming een dieper inzicht geven in de verschillende facetten van een leven in armoede.  Zo willen we het ‘wij – zij denken’ doorprikken en tijdens de vorming een plek creëren waar cursisten en mensen in armoede in gesprek gaan.  Niet vanuit het niets. Onze visie, theoretische kaders, de leefwereld van mensen in armoede en het werk van onze verenigingen stellen we centraal.

TAO biedt vorming, coaching en advies rond armoede aan op maat van de organisatie. In TAO werken vormingswerkers samen met opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, waardoor de belevingswereld en het perspectief van armen wordt binnengebracht in elke opdracht. Hierdoor kan een organisatie zich verder ontwikkelen in het bereiken, begrijpen en ondersteunen van mensen uit armoede.

Welzijnszorg begeleidt zowel vormingsactiviteiten van enkele uren als programma’s van meerdere dagen. Welzijnszorg werkt op maat van organisaties. In elke vorming vertrekt Welzijnszorg vanuit de leefwereld van mensen in armoede. Om die leefwereld binnen te brengen in de vorming, wordt de vorming meestal in tandem gegeven. Dit betekent dat een vormingswerker en ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting samen de vorming begeleiden.