Binnenklasdifferentiatie

Vormingstraject

Differentiëren kan je leren! Dit vormingstraject combineert een rijk inhoudelijk aanbod over hoe je binnenklasdifferentiatie in de praktijk toepast, met een aanbod van coaching op maat. Zo leer je praktisch inzetbaar werkvormen en technieken om je klas te managen tijdens differentiatiemomenten. Daarnaast is er ook aandacht voor meer diepgaande aspecten zoals de rol die evaluatie speelt in gedifferentieerd onderwijs en de vraag hoe je zorgt voor de juiste motivatie (‘leerbereidheid’) bij leerlingen om zelfstandig te werken of om verrijkingsopdrachten uit te voeren.

Sessies

Het traject bestaat uit 4 vormingen van een halve dag. Na elke vorming krijg je een opdracht mee naar huis om iets zelf uit te proberen. In de volgende sessie blikken we daarop terug, en maken we tijd om met bezorgdheden of problemen aan de slag te gaan.

Sessie 1: werkvormen voor differentiatie

We verkennen de mogelijkheden van 3 soorten gedifferentieerd onderwijs: gedifferentieerde instructie, steigerwerk en coöperatieve structuren. We onderzoeken aan de hand van voorbeelden welk klasmanagement nodig is om deze functioneel in te zetten, en we zoeken naar op welk moment deze het best kunnen ingezet worden in een leerproces.

Sessie 2: differentiatie en attitudes

We blikken eerst terug op je eigen praktijkervaringen na sessie 1. Wat heb je uitgeprobeerd? Wat werkte, en waar liggen er nog verbetermogelijkheden? Nadien focussen we op de rol van attitudes in gedifferentieerd onderwijs. Hoe zorg je dat je leerlingen de juiste leerbereidheid hebben? We gebruiken daarvoor de growth mindset-theorie, en passen deze praktisch toe op hoe we communiceren met en over leerlingen. 

Sessie 3: differentiatie en evaluatie

We bekijken eerst de rol van evaluatie in gedifferentieerd onderwijs. Zowel ‘evalueren om te leren’ als ‘evalueren van het leren’ komen daarbij aan bod. We besteden veel aandacht aan de ruimte die er bestaat om anders te evalueren dan gebruikelijk, en we zoeken naar manieren om de werkdruk van verbeterwerk en feedback haalbaar te houden.

Sessie 4

In deze sessie zoemen we opnieuw in op de praktijk van het differentiëren zoals je deze zelf hebt uitgeprobeerd. We besteden uitgebreid aandacht aan alle hinderpalen die je daarbij hebt ondervonden, en we zoeken naar oplossingen om het haalbaar(der) te maken. Afhankelijk van je eigen behoefte kies je in deze sessie nadien voor meer intervisie met collega’s of voor bijkomende input over contractwerk en/of video-instructie als werkvormen voor gedifferentieerd onderwijs.

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs

Praktisch

 • De vorming vindt plaats in de Karel de Grote Hogeschool, campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Het is een traject van 4 halve dagen, steeds van 8.30 u tot 12.00 u. Het is enkel mogelijk om aan het volledige traject deel te nemen.
 • Data:
  • donderdag 14/12/2017
  • maandag 05/02/2018
  • vrijdag 16/03/2018
  • maandag 07/05/2018
 • Door het succes van het vormingstraject is de voormiddagsessie reeds volzet.
  We bieden een extra sessie aan op dezelfde dag van 13 tot 16.30 u. Inschrijven kan nog enkel voor de namiddagsessie.

Prijs

 • Individueel: 200 euro
 • Voordeeltarief: 170 euro

Leren differentiëren loopt makkelijker als je beroep kan doen op gelijkgestemden. Daarom moedigen we het aan dat leraren in groep deelnemen. De inschrijvingsprijs voor meerdere leraren van dezelfde school is daarom slechts 170 euro p.p.

Het boek ‘slim differentiëren’ wordt in dit traject gebruikt als studiemateriaal en is inbegrepen in de deelnameprijs. Alle slides worden op voorhand elektronisch gedeeld zodat deelnemers deze desgewenst zelf kunnen afdrukken.

Gelieve de deelnameprijs binnen 2 weken na inschrijving over te schrijven op volgend rekeningnummer:

 • BIC KREDBEBB 
 • IBAN BE69 4029 2500 0178
 • T.a.v. Karel De Grote Hogeschool, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen, met vermelding van ´Binnenklasdifferentiatie + voornaam en achternaam deelnemer`

Indien je de optie factuur aanduidt, dan wacht je met je betaling tot je de factuur ontvangen hebt.

Na het insturen van het invulformulier beschouwen wij de inschrijving als geldig.

De inschrijvingen zijn afgesloten op 5/12

Nog vragen?