Buitengewoon Onderwijs

Professionele bachelor-na-bachelor in het Onderwijs

 • Je hebt een hart voor leerlingen met specifieke noden en mogelijkheden. In deze opleiding zoeken we naar manieren om hen adequaat te ondersteunen en maximaal uit te dagen.
 • Praktijk en theorie staan in constante wisselwerking.
 • Je interesses en professionaliseringsvragen zijn het ultieme startpunt! Met keuzevakken, vraaggestuurde lessen en evaluatie op maat geef je zelf je opleidingstraject mee vorm.
 • Voltijds of deeltijds? Spreid je studie zoals het voor jou best past.
 • Tal van experts en ervaringsdeskundigen bieden nieuwe perspectieven aan.
 • Met jobshadowing of een stage in het buitenland heb je extra ervaring op je CV.
 • Je diploma is goud waard: met frisse ideeën geef jij het onderwijs straks mee vorm.
 • Om deze bachelor-na-bachelor te kunnen starten, heb je al een bachelor- of masterdiploma

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

 • Optimale onderwijskansen voor iedereen, ook voor kinderen en jongeren met specifieke noden en mogelijkheden, dat is het uitgangspunt van deze gespecialiseerde bachelor.
 • In dialoog met de jongere, collega’s, de ouders … gaan we op zoek naar de motiverende onderwijscontext waar leerlingen recht op hebben.
 • In een gemeenschappelijk traject komen de basiskaders en -competenties aan bod.
 • De helft van je opleiding geef je zelf vorm op basis van jouw professionaliseringsvragen. Je stelt je traject samen met keuzevakken, internationale kansen, eigen onderzoeksvragen of eigen initiatieven.
 • Je kan de voltijdse opleiding afronden in één jaar. Deeltijds kan je de opleiding over twee of meer jaren spreiden.
 • Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties of competenties.

Bekijk het programma-overzicht

Wanneer heb je les?

 • De opleiding start in september. Een opstart in januari is niet mogelijk.

 • In een voltijds traject heb je gemiddeld 8 uur les per week. In een deeltijds traject hangt het aantal lesuren af van de opgenomen studiepunten.

 • Daarnaast is praktijkervaring belangrijk:

  • Als je werkt in het onderwijs, geldt dit als praktijkervaring.  

  • Ben je (nog) niet verbonden aan onderwijs door werk? Dan doe je praktijkervaring op in de vorm van stage. In het voltijdse traject loop je 14 uur per week stage. In het deeltijdse traject is dat 7 uur per week. In een traject op maat bekijken we samen met jou het aantal stage-uren.

Bekijk de mogelijke lesmomenten.
Bekijk de jaarindeling van dit jaar.​​​​​​

Een onderwijsconcept dat steunt op vier pijlers

 • We begeleiden je in je persoonlijke en professionele groei. De nadruk ligt daarbij op onze kernwaarden: positief denken, verantwoordelijkheid en toekomstgerichtheid.
 • In het duaal leren staan praktijk en theorie in voortdurende wisselwerking.
 • We creëren kansen tot sociaal leren. Je ontwikkelt expertise en deelt die met alle betrokkenen.
 • We nodigen je uit om zelfstandig en zelfsturend leerkansen te grijpen en te creëren. Daar ga je kritisch-creatief mee aan de slag.

Geen theorie zonder een flinke dosis praktijk

Je werkervaring is een essentieel onderdeel van de opleiding. Die koppelt voortdurend de praktijk aan de theorie. Je krijgt les van gastsprekers gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Wat je leert tijdens de lessen, neem je mee naar je werkplek, om te delen met collega’s, uit te proberen in je eigen klaspraktijk …

Een leertrajectbegeleider en je mentor op de stage-/werkplek volgen jouw competentiegroei mee op.

Ervaring opdoen in het buitenland? Wij zorgen voor jobshadowing of stages in Europa.

Voorbeeldles

Remote video URL

Oplossingsgericht coachen en het GROW-model van J. Whitmore
Docent: Heidi Lagast

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent van nature sociaal en zorgzaam.
 • Je wil je graag specialiseren in het werken met kinderen en jongeren met specifieke noden en mogelijkheden. Het beste in hen naar boven halen is jouw ultieme doel.

Voorwaarden

Je hebt al een bachelor- of masterdiploma. Je vorige opleiding nog niet helemaal afgerond? In bepaalde gevallen mag je al starten in deze banaba. Meer info: leen.stoffels@kdg.be

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Na je studie

Aan het werk

De arbeidsmarkt zoekt meer dan ooit deskundige leerkrachten en ondersteuners, gespecialiseerd in zorg. Je diploma beantwoordt aan de Europese richtlijn. Je kan dus straks in heel Europa aan het werk, en zelfs daarbuiten.

Heb je een lerarendiploma, dan kan je met de banaba Buitengewoon Onderwijs aan de slag als:

 • leerkracht buitengewoon onderwijs
 • begeleider geïntegreerd onderwijs (GON) of inclusief onderwijs (ION),
 • leerkracht in het regulier onderwijs, met extra expertise

Goed om weten: de combinatie lerarendiploma + banaba Buitengewoon Onderwijs geeft je recht op een maandelijkse extra vergoeding van het departement Onderwijs: alle info.

Heb je nog geen lerarendiploma maar wel een paramedisch of sociaal-agogisch diploma, dan kunnen scholen voor buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken je aanwerven als ondersteuner in het ambt maatschappelijk werker, logopedist, ergotherapeut of kinesist.

Flexibel studeren

Of misschien heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.
Contacteer de studieloopbaancoördinator voor een programma op maat.

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel de brochure.

 

Contacteer de opleiding

Leen Stoffels
leen.stoffels@kdg.be
+32 3 613 14 60