Mentor in het secundair onderwijs (+ lichamelijke opvoeding in basisonderwijs)

Nascholing

Praktijk is een wezenlijk onderdeel van de lerarenopleiding. Goede begeleiding op de werkvloer door gedreven en bekwame mentoren is voor studenten van groot belang. Daarom willen wij investeren in alle vakmentoren die studenten begeleiden van onze lerarenopleiding secundair onderwijs. 

We onderscheiden 2 basisrollen voor vakmentoren: enerzijds is er de rol van adviseur/beoordelaar die de beginnende leraar met raad en daad bijstaat, anderzijds is er de rol van coach, die de zelfsturing en het reflectievermogen van de beginner stimuleert. Deze tweede rol wordt minder gespeeld, omdat de nodige vaardigheden daarvoor minder ontwikkeld zijn bij de meeste leraren. Daarom ligt de nadruk bij deze mentorenvorming op het trainen van coachingsvaardigheden. 

Met een groep vakmentoren op jouw school een mentorenvorming op maat volgen? Bekijk onze training op maat.

Mentorenvorming: personen aan een tafel

Voor wie?

Vakmentoren in het secundair onderwijs  of vakmentoren LO in het basisonderwijs die een stagiair van KdG begeleiden of willen begeleiden.

Inhoud

Volgende vaardigheden komen aan bod: belangstelling tonen, explorerende vragen stellen, herformuleren en samenvatten, gevoelsreacties geven en uitlokken, bekrachtigen en waarderen, betrokken confronteren. We bieden theoretische kaders aan die meteen gekoppeld worden aan praktische toepassingen, oefening en eigen ervaringen. Daarnaast oefenen we in het voeren van een coachingsgesprek. 

Praktisch

 • Wanneer? Telkens van 9 tot 16 u. op 
  • 16/01/2019
  • 15/02/2019
  • 28/03/2019
  • 29/04/2019
 • Waar? Campus Zuid
 • Prijs? Gratis voor partnerscholen
 • Aantal deelnemers? 15

Meer info?

Mieke Keunen – mieke.keunen@kdg.be