Duurzame en Groene Kinderopvang

Studiedag op dinsdag 11 juni 2019

 • Wat kan duurzaamheid betekenen in je kinderopvang?
 • Hoe zorg je voor een uitdagende buitenruimte voor de allerjongsten?
 • Hoe motiveer je teamleden om meer naar buiten te gaan met kinderen?
 • Hoe kan een duurzaam aanbod voor kinderen eruit zien?

Tijdens deze studiedag willen we iedereen uit de voorschoolse kinderopvang inspireren om in te zetten op een duurzame en groene kinderopvang.

De studiedag is een samenwerking van het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School en het EcoHuis en baseert zich op twee onderzoeksprojecten: 'Groene voetjes in de kinderopvang' en 'Kinderopvang 2030'.

Duurzame en Groene Kinderopvang

Programma

 • 09.00 u.: Onthaal & registratie met koffie
 • 09.30 u.: Welkom en plenaire voorstelling van onderzoeksprojecten Kinderopvang 2030 en Groene Voetjes
 • 10.00 u.: Keuzesessie
 • 12.00 u.: Lunch met infomarktje over duurzaam materiaal en aanbod voor de kinderopvang (onderhoudsproducten, luiers, aanbod voor kinderen…)
 • 13.00 u.: Keuzesessie
 • 15.00 u.: Afsluitende beschouwingen
 • 15.30 u.: Receptie

Voor wie?

Deze studiedag richt zich tot coördinatoren, pedagogische ondersteuners en begeleiders in de voorschoolse kinderopvang. Studenten zijn ook welkom.

Keuzesessies

Selecteer één keuzesessie in de voormiddag en één in de namiddag

Keuzesessie voormiddag

Keuzesessie 1: Het grote duurzaamheidsspel

Wat kan duurzaamheid betekenen in de kinderopvang? Is dat niet een heel complex en abstract begrip? Hoe introduceer je het thema bij je team?

Tijdens deze sessie spelen we een spel dat teams laat kennismaken met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en met een aantal mogelijke toepassingen van die doelen in de kinderopvang. Het spel combineert spelplezier, teamwerk en competitie met inhoudelijke afwegingen. Daarna volgt een nabespreking die kan leiden tot enkele quick wins en een aantal lange termijn doelen. Je krijgt van het spel een fiche mee waarmee je het met je team kunt spelen.

Keuzesessie 2: Bezoek aan een groen kinderdagverblijf (volzet)

Buiten spelen is leuker in een groene tuin. We bezoeken een kinderdagverblijf dat een traditionele buitenruimte in de stad heeft omgetoverd in een groene oase. Tijdens het bezoek lichten we toe hoe het kinderdagverblijf de transformatie samen met een aantal partners heeft aangepakt. Ook belichten we coachingsmethodieken om samen met een team te werken aan rijk buitenspel voor alle kinderen, het hele jaar door.

Keuzesessie 3: Systeemdenken – filosoferen en creatief denken over duurzaamheid in je kinderdagverblijf (Djapo)

'Duurzaam en groen!’  Beschrijft dit helemaal jouw kinderdagverblijf of is er nog werk aan de winkel? Wat betekenen die woorden precies voor jou? En waar wil je over pakweg 5 of 10 jaar staan? In deze workshop ga je samen met Djapo op onderzoek. Je maakt kennis met heel concrete werkvormen die je laten systeemdenken, creatief denken en filosoferen. Zo ga je het thema vanuit verschillende perspectieven bekijken, onderzoek je oorzaken en gevolgen, sta je stil bij een aantal niet-evidente vragen en bedenk je creatieve oplossingen.

Je hoeft dit niet alleen te doen: de figuren Gloob & Teo nemen je mee op pad naar een duurzamere wereld waarin iedereen een fijn leven heeft op een gezonde planeet. Je gaat naar huis met hun voorstellen en met die van jezelf en kan de volgende dag al aan de slag.

Keuzesessie 4: Onderzoekswandeling in de buurt

In beweging denk je beter, wisten de oude Grieken al. Zij filosofeerden en discussieerden tijdens een wandeling. In deze sessie verkennen we de onderzoekende wandeling als een manier om met het hele kinderdagverblijf na te denken over een duurzaam ontwikkelingsdoel of een specifiek thema. Het vertrekpunt is de eigen buurt. Onderweg kijken we naar verschillende verschijningsvormen van een thema. Daarna stellen we hier vragen over, kijken we naar onze binnenruimte en creëren we nieuw aanbod.. Je krijgt een fiche mee die je kunt gebruiken voor wandelingen met je team.

Keuzesessie namiddag

Keuzesessie 5: Panelgesprek met deelnemers aan het project Kinderopvang 2030

Hoe kunnen teams in kinderdagverblijven de opdracht ‘opvoeden tot een duurzame samenleving’ vormgeven? Dat was de onderzoeksvraag waarop we met het actie-onderzoek Kinderopvang 2030 een antwoord wilden vinden. Tijdens dit panelgesprek vertellen de coördinatoren en een kinderbegeleider van de twee deelnemende proeftuinen (Kinderdagverblijf Zwaluwstraat en Kinderdagverblijf Mut De Muis, beide uit Mechelen) op welke manieren ze samen met de onderzoekers hebben geprobeerd om duurzaamheid te verankeren in de werking. We gaan in op successen en drempels die we tegenkwamen en overwonnen.

Keuzesessie 6: Panelgesprek met deelnemers aan het project Groene Voetjes

Een nieuw aangelegde tuin is een gedroomde kans om vaker buiten te spelen en misschien ook om ‘anders’ buiten te spelen. Hoe begin je daaraan en hoe hou je het vol, ook tijdens de maanden dat er op het eerste gezicht minder te beleven valt in die tuin? Tijdens dit gesprek vertellen een aantal coördinatoren en kinderbegeleiders die deelnamen aan het project Groene voetjes hoe zij deze zoektocht hebben aangepakt. Ze delen rijke ervaringen over fijne momenten buiten en benoemen mogelijke drempels.

Keuzesessie 7: Duurzaam en groen aanbod voor kinderen

Wat kun je zoal doen om jonge kinderen te laten kennismaken met duurzaamheid en met natuur? We laten een eenvoudig en toch bijzonder aanbod zien waarmee de allerkleinsten al kunnen kennismaken met complexe thema’s als duurzame energie (sdg 7), leven op het land (sdg 15) en gendergelijkheid (sdg 5). Gebaseerd op het actie-onderzoek vertellen we hoe kinderbegeleiders dit aanbod kunnen begeleiden. We laten ook zien hoe kinderen dit hebben ervaren.

Keuzesessie 8: Buitengewoon, gewoon buiten (De Helix) (volzet)

Hoe laat je jonge kinderen genieten van een buitenomgeving?

Ook voor zeer jonge kinderen is buiten zijn of spelen belangrijk, zowel voor hun ontwikkeling als voor hun welbevinden. Waarschijnlijk ben je daar al van overtuigd. Maar wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dat aan?

Je ontdekt enkele van de mogelijkheden voor de allerkleinsten. Daarna proberen we samen met concrete werkvormen uit hoe je peuters kan boeien. We vertrekken daarbij vanuit onze zintuigen. Aan de hand van inspirerend fotomateriaal bespreken we kort ook de mogelijkheden voor de inrichting van een natuurrijke en avontuurlijke buitenruimte.

Praktisch

 • Datum
  Dinsdag 11/06/2019. Onthaal vanaf 09.00u. Het programma start om 09.30u.

 • Locatie
  De studiedag zal plaatsvinden in het EcoHuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout

 • Deelnameprijs
  € 15 per persoon inclusief catering
  Studenten betalen € 10 per persoon inclusief catering

Nog vragen?