Formatief evalueren binnen vreemdetalenonderwijs

Navormingstraject

Formatieve evaluatie geeft leerkrachten de kans om beter zicht te krijgen op de kennis en vaardigheden van leerlingen. Het informeert leerlingen over hun eigen vooruitgang. Nagaan op welk gebied leerlingen meer begeleiding of verdieping nodig hebben, is in het bijzonder van belang voor het modernevreemdetalenonderwijs. De verschillen in voorkennis en niveau tussen leerlingen zijn hier meestal groter dan in andere vakken.

Op basis van praktijkverhalen en literatuuronderzoek, stelden we vast dat taalleerkrachten met vragen zitten hoe het leren van leerlingen zichtbaar te maken, op welke manier goede feedback te geven en tegelijkertijd de werkdruk haalbaar te houden.

We ontwikkelden aan de Karel de Grote Hogeschool een toolbox om taalleerkrachten te ondersteunen om formatieve evaluatie te integreren in de klaspraktijk. We werkten hiervoor samen met Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Taalleerkrachten uit vijf secundaire scholen en studenten uit de lerarenopleiding (KdG en UA) engageerden zich om de toolbox samen verder vorm te geven. 

In dit navormingstraject combineren we een inhoudelijk aanbod met coaching op maat. Zodoende je formatieve evaluatie kan inpassen in je klaspraktijk. Door middel van de toolbox krijg je praktische werkvormen en technieken aangeboden.

Sessies

Het navormingstraject bestaat uit 2 navormingen van een halve dag. Na de eerste navorming krijg je een opdracht mee naar huis om zelf iets uit te proberen. In de tweede sessie blikken we daarop terug en maken we tijd om met bezorgdheden of problemen aan de slag te gaan.

Sessie 1: algemeen kader rond formatieve evaluatie

We starten het vormingstraject met een introductiemoment waarbij we peilen naar ieders beginsituatie en de theoretische achtergrond aanbieden. Daarna volgt een kennismaking met de website en maken de deelnemers een keuze welke werkvormen uit de toolbox ingezet zullen worden in de eigen context. 

Sessie 2: terugblik op praktijkervaring

De tweede sessie start met een terugblik op de eigen praktijkervaringen. Wat heb je uitgeprobeerd? Wat werkte? Waar zijn er nog verbetermogelijkheden? Er wordt stilgestaan bij de theoretische achtergrond bij de randvoorwaarden (motivatie, growth mindset …) van formatieve evaluatie. 

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan implementatie en haalbare inbedding van formatieve evaluatie in de eigen (summatieve) context.

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs, vreemde talen.

Praktisch

 • Waar
  De navorming vindt plaats in de Karel de Grote Hogeschool, campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Wanneer

  Het navormingstraject zal tweemaal plaatsvinden tijdens het academiejaar 2018-2019. Het is enkel mogelijk om aan het volledige traject (2 sessies per traject) deel te nemen.

  • Traject 1: maandagvoormiddag 4/02/2019 en vrijdagvoormiddag 22/3/2019, telkens van 08.30 tot 12 u. (VOLZET)

  • Traject 2: donderdagnamiddag 14/03/2019 en donderdagnamiddag 25/04/2019, telkens van 12.30 tot 16 u.

 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 80 euro per persoon incl. catering en digitale syllabi (wordt voor aanvang doorgestuurd).
De inschrijvingen zijn afgesloten op 13/3

Nog vragen?