Gedragsproblemen in de klas

Postgraduaat

 • Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen op school.
 • In dit postgraduaat van 20 studiepunten leer je naar de brede situatie en omgeving van de leerling te kijken om gedragsproblemen in de klas te kaderen.
 • We gebruiken hiervoor inzichten uit het contextueel denken, de ontwikkelingspsychologie en de neurobiologie.
 • We geven je handvaten om de band met je leerlingen te versterken in een positief en effectief klasmanagement.
 • Enkel als kinderen zich veilig voelen op school en een vertrouwensband met de leerkracht hebben opgebouwd kunnen ze tot goed leren komen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Dit postgraduaat van 20 studiepunten is opgedeeld in 4 modules

Module 1: Het kind achter het gedrag

Moeilijk gedrag op school kan verschillende vormen aannemen. Kinderen die zich niet aan de afspraken houden en constant de les storen. Of leerlingen die net zoveel mogelijk onder de radar proberen te blijven.

In deze module onderzoeken we probleemgedrag vanuit verschillende pedagogische visies en invalshoeken. Je komt te weten wat probleemgedrag is en hoe je het in kaart kan brengen.

Module 2: Verbindend aan de slag, deel 1

In deze module gaan we dieper in op een concrete, pedagogische aanpak van probleemgedrag. In een eerste luik gaan we preventief aan de slag met probleemgedrag. We doen dit op verschillende niveaus, school-, klas- en individueel niveau. We bieden hiervoor verschillende invalshoeken, tips and tricks aan.

Module 3: Verbindend aan de slag, deel 2

Hier gaan we het gedrag in de klas verklaren en tussenkomsten op maat aanbieden door de brede context en situatie van het kind in kaart te brengen. We maken kennis met verschillende interventies rond probleemgedrag. Zowel in module 2 als module 3 ligt de nadruk op het aan de slag gaan met probleemgedrag.

Module 4: De leerzorg van de toekomst

We kijken naar onszelf als leerkracht. We zoomen dieper in op de rol die we spelen en hoe we onszelf kunnen inzetten in het omgaan met probleemgedrag.
Elke module sluiten we af met een supervisiesessie waarin we de inzichten uit de module aftoetsen aan casuïstiek uit de eigen praktijk.

Link met de praktijk

In de lessen en supervisiesessies van deze opleiding maken we steeds de vertaling naar je eigen ervaringen op je werkplek. We vertrekken vanuit cases die je zelf meebrengt of we vragen je om inzichten en methodes uit de lessen te testen in je eigen (klas)praktijk.

Daarom is het belangrijk dat je huidige job een link heeft met kinderen. Is dit niet het geval, dan loop je in functie van deze opleiding 4u per week stage in een professionele context.
 

Evaluatie

De evaluatie van dit postgraduaat gebeurt op basis van een portfolio waarin je aan de hand van praktische cases aantoont dat je de leerstof uit dit postgraduaat onder de knie hebt.

Postgraduaat gedragsproblemen Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die verbonden is aan kleuter-, lager- en/of secundair onderwijs.

•    Leerkrachten en directieleden in het gewoon onderwijs
•    Zorgcoördinatoren en zorgbegeleiders in onderwijs
•    Leerlingbegeleiders en graadcoördinatoren
•    Medewerkers ondersteuningsnetwerken
•    CLB-medewerkers
•    ....

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een bachelor- of masterdiploma kan aansluiten bij deze opleiding.
Heb je geen of een ander diploma /getuigschrift ? Contacteer dan dieter.dierckx@kdg.be voor een intakegesprek

Praktisch

Waar

De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Wanneer

Deze opleiding duurt 1 academiejaar

Je hebt les op donderdagavond van 18.30 tot 21 u.

Het academiejaar start op donderdag 30 september 2021

Inschrijvingsgeld

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 480 euro + 20 euro per studiepunt.
 • Wie de 20 studiepunten afwerkt in 1 jaar, betaalt dus 880 euro.
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar is er geen terugbetaling mogelijk.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

dieter.dierckx@kdg.be
+32 3 502 20 70