Gedragsproblemen in de klas

Postgraduaat

 • Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen op school.
 • In dit postgraduaat van 20 studiepunten leer je naar de brede situatie en omgeving van de leerling te kijken om gedragsproblemen in de klas te kaderen.
 • We gebruiken hiervoor inzichten uit het contextueel denken, de ontwikkelingspsychologie en de neurobiologie.
 • We geven je handvaten om de band met je leerlingen te versterken in een positief en effectief klasmanagement.
 • Enkel als kinderen zich veilig voelen op school en een vertrouwensband met de leerkracht hebben opgebouwd kunnen ze tot goed leren komen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Dit postgraduaat van 20 studiepunten is opgedeeld in 3 modules

Module 1: Wat is probleemgedrag?

Kinderen die zich niet aan de afspraken houden en constant de les storen. Of leerlingen die net zoveel mogelijk onder de radar proberen te blijven. Moeilijk gedrag op school kan verschillende vormen aannemen.

In deze module onderzoeken we probleemgedrag vanuit verschillende invalshoeken. Je komt te weten wat probleemgedrag is en hoe je het in kaart kan brengen.

Module 2: Aanpak van probleemgedrag.

In deze module maken we kennis met verschillende interventies rond probleemgedrag. Door naar de brede context en situatie van het kind te kijken kunnen we het gedrag van het kind in de klas verklaren en tussenkomsten op maat aanbieden.

We kunnen ook preventief met gedragsproblemen in de klas omgaan. Hiervoor bieden we eveneens handige tips and tricks.

Module 3: Supervisie

We sluiten elke periode af met een supervisiesessie waarin we de inzichten uit de eerdere modules aftoetsen aan cases uit je eigen praktijk.
 

Link met de praktijk

In de lessen en supervisiesessies van deze opleiding maken we steeds de vertaling naar je eigen ervaringen op je werkplek. We vertrekken vanuit cases die je zelf meebrengt of we vragen je om inzichten en methodes uit de lessen te testen in je eigen (klas)praktijk.

Daarom is het belangrijk dat je huidige job een link heeft met kinderen. Is dit niet het geval, dan loop je in functie van deze opleiding 4u per week stage in een professionele context.
 

Evaluatie

De evaluatie van dit postgraduaat gebeurt op basis van een portfolio waarin je aan de hand van praktische cases aantoont dat je de leerstof uit dit postgraduaat onder de knie hebt.

Postgraduaat gedragsproblemen Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die verbonden is aan kleuter- en/of lager onderwijs.

 • Leerkrachten en directieleden in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs
 • Zorgcoördinatoren en zorgbegeleiders in onderwijs
 • Leerlingbegeleiders en graadcoördinatoren
 • Interne begeleiders en paramedisch personeel buitengewoon onderwijs
 • Paramedische ondersteuners zoals logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, ...
 • Medewerkers ondersteuningsnetwerken
 • Pedagogisch begeleiders
 • Competentiebegeleiders
 • CLB-medewerkers
 • Personeelsleden van diensten gelinkt aan gewoon of buitengewoon onderwijs, time-outprojecten, zorgboerderijen, ...
 • ....

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een bachelor- of masterdiploma kan aansluiten bij deze opleiding.
Heb je geen of een ander diploma /getuigschrift ? Contacteer dan bovenstaande contactpersoon voor een intakegesprek

Praktisch

Waar

De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Wanneer

Deze opleiding duurt 1 academiejaar

Je hebt les op donderdagavond van 18.30 tot 21 u.

Het academiejaar start op donderdag 1 oktober 2020

Inschrijvingsgeld

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 400 euro + 20 euro per studiepunt.
 • Wie de 20 studiepunten afwerkt in 1 jaar, betaalt dus 800 euro.
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar is er geen terugbetaling mogelijk.

Meer info

Kom naar een infomoment of stel je vragen rechtstreeks aan bovenstaande contactpersoon.