Heldere juridische taal

Webinar op 1 december 2020

De onderzoeksgroep rond het PWO-project Heldere Juridische Taal doet onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van moeilijk verstaanbare teksten van steden en gemeenten. De voorbije twee jaar onderzocht het team teksten die de stad Antwerpen uitstuurt naar burgers in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen. Uit het onderzoek bleek dat de grote meerderheid van de respondenten de teksten gedeeltelijk of volledig foutief begreep.

De onderzoekers onderzochten welke van de klassieke schrijfadviezen over woordgebruik, zins- en tekststructuur het tekstbegrip deden stijgen. De toepassing van geen enkel advies leidde tot een merkbare verbetering. Daarom onderzocht het HEJUTA-team een alternatief dat de tekst samenvatte tot een ‘citizens brief’. Deze alternatieve oplossing gaf wel verbetering: zowel het tekstbegrip als de perceptie van de tekst scoorden hoger bij de lezer.

Dit webinar richt zich tot medewerkers van steden en gemeenten, overheid en het werkveld Rechtspraktijk (KdG Antwerpen).

 

Wat kun je verwachten tijdens dit gratis webinar:

  • Voorstelling van de onderzoeksresultaten
  • Next steps
  • Q&A

Nog vragen?

Programma

  • Presentatie van de onderzoeksresultaten
  • Overlopen van de vervolgstappen
  • Q&A

Door Jeroen Daem, Jean-Marc Lauwers en Lien Van Abbeneyen van het onderzoek Heldere juridische taal.

Voor wie

  • Medewerkers van steden en gemeenten
  • Overheid
  • Werkveld opleiding Rechtspraktijk

Praktisch

Wanneer
Dinsdag 1 december 2020 van 10 u. tot 12 u.

Waar
Online. Een week op voorhand bezorgen we een reminder met alle praktische info en een link naar de webinar.

Prijs
Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.