Hoe je studiesucces in het hoger onderwijs verhogen?

Vertrouwen en motivatie helpen

Hoe dan ook is het de student zelf die ervoor moet zorgen dat hij zijn diploma behaalt.

Studenten met zelfvertrouwen en een hoge motivatie behalen doorgaans betere studieresultaten (hoe groter het zelfvertrouwen, hoe hoger de motivatie en omgekeerd). Daarom is het belangrijk om een goede studiekeuze te maken: een opleiding die aansluit bij de interesses, capaciteiten en talenten van de student. Dat behoedt hem voor te grote tegenslagen, want die zijn nefast voor zijn zelfvertrouwen.De overgang naar hoger onderwijs blijft een hele stap. Bevestiging en waardering (van ouders, vrienden ...) doen vaak wonderen.

Studievaardigheid kan je leren

Studeren in het hoger onderwijs vraagt van de student meer dan ‘naar de les gaan’.

 • Bij de start is het aantal contacturen (= de uren dat de student effectief les volgt) vrij groot. Die contactmomenten slaan een belangrijke brug tussen studenten en docenten.
 • Voor en na die contacturen moet de student de leerinhoud op diverse manieren zelf verwerken. Docenten vragen voorbereidingen en verwerkingstaken, geven langetermijnopdrachten, sturen vanaf de eerste les richting de toetsing die volgt op het einde van de periode.
 • Het is aan de student om verantwoordelijkheid op te nemen voor zelfstudie. Een goede planning, zowel tijdens het jaar als tijdens de examens, is een sleutel tot succes.

  Examenspreiding

  KdG speelt organisatorisch zoveel mogelijk in op de noden van de student.De meeste professionele bacheloropleidingen binnen onze hogeschool bouwen het academiejaar op volgens een periodesysteem. Dat wil zeggen dat een academiejaar in 4 ‘perioden’ van 8 weken is ingedeeld. Meestal sluit een periode af met examens. Dat vaste patroon helpt de student bij het plannen en biedt overzicht. Bovendien spreiden we zo de studielast efficiënt en evenwichtig over het volledige academiejaar.

  Studiebegeleiding en -omkadering

  KdG voorziet in tal van begeleidingsvormen:

  • De leertrajectbegeleider volgt de studieresultaten van de student op en adviseert, bemoedigt en waarschuwt de student. In sommige opleidingen heeft elke student zijn persoonlijke leertrajectbegeleider. Het spreekt vanzelf dat naarmate het studietraject vordert, de klemtoon op de eigen verantwoordelijkheid vergroot.
  • Bij de studieloopbaancoördinator kan de student terecht wanneer hij een studieprobleem heeft. Die analyseert het probleem en gaat samen met de student op zoek naar oplossingen.
  • De studentenbegeleiders helpen de student dan weer bij bv. faalangst, socio-emotionele problemen, stress …
  • De ombudsmannen en -vrouwen bewaken het onderwijsreglement, geven advies en bemiddelen tussen student en docent / hogeschool waar nodig.

   Thuisgevoel op school

   Voor eerstejaarsstudenten in een grote onderwijsinstelling is alles nieuw en anders: de medestudenten, de gebouwen, de docenten, de omgeving, de inhoud, de aanpak ... We doen er alles aan om een vlotte integratie te bevorderen. We zijn er immers van overtuigd dat een thuisgevoel op de hogeschool de studiemotivatie (en dus de slaagkansen) ten goede komt.

   • Tijdens de eerste weken organiseren we kennismakingssessies.
   • We zorgen ervoor dat de studenten vaak op de campus rondlopen: dat bevordert ontmoetingen.
   • We stimuleren groepswerk, leergroepen en onderlinge uitwisseling van studie- en praktijkervaringen.
   • Ouderejaars helpen eerstejaars bij het verwerken van de leerstof.

   Zie ook: Studeren in het hoger onderwijs