Inhoud en studiepunten van microdegree Supply Chain Management - Introductie

Vakken en studiepunten

Supply Chain Management - Introductie
17 studiepunten
Internationale handel
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert statistieken van internationale handel. Je reflecteert op de voor- en nadelen van de internationale handel en de globalisering. Je leert de rol van internationale tussenpersonen kennen. Je leert welke risico’s er in internationale handel zijn.

Customs introduction
(
3 studiepunten
)

Je leert wat de rol is van de douane in de internationale handel. Je raakt vertrouwd met aangifteprocessen, heffingselementen en douaneregelingen. 

Excel voor logistiek 1
(
3 studiepunten
)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Business English
(
5 studiepunten
)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van het Engels onontbeerlijk. We zien kennis van het Engels niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Engels.

Inleiding Supply Chain Management
(
3 studiepunten
)

Je legt verbanden tussen de verschillende onderdelen van de logistieke keten. Je koppelt begrippen van duurzaamheid en innovatie aan supply chain management.

Keuzevakken
Je kiest voor minimum 3 studiepunten keuzeopleidingsonderdelen.
Maritiem transport en havens
(
3 studiepunten
)

Je maakt kennis met de spelers op de markt en bestudeert het belang van maritiem vervoer in de wereldhandel. Je bestudeert de scheepstypes. Je besteedt aandacht aan de veiligheid van vervoer overzee en in de haven. Je maakt kennis met de kenmerken en de functies van zeehavens. 

Transportgeografie
(
4 studiepunten
)

Je werpt een blik op de belangrijkste economische knooppunten in België, Europa en de andere continenten. Je bestudeert ook de evoluties van de voornaamste zee-, rivier- en luchthavens, en transportnetwerken.

Goederenkennis
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt verschillende types van goederen: droge bulk, vloeibare bulk, containers ... Je leert de voor- en nadelen van elk type kennen en brengt de risico's bij het transport in kaart.

Import and Export management
(
4 studiepunten
)

Je bestudeert de Incoterms en de internationale handelsdocumentatie. Je maakt kennis met alle spelers op de internationale handelsmarkt. Je leert over betalingsrisico's en betalingstechnieken in het internationale handelsverkeer. De lessen worden in het Engels gegeven.

Le français des affaires
(
5 studiepunten
)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Hinterlandmodi (Wegvervoer, Binnenvaart, Spoorvervoer)
(
7 studiepunten
)

Je leert over de voor-en nadelen van spoorvervoer, wegvervoer en transport over de binnenwateren. Je zoomt in op de keuzeparameters die bepalend zijn in de organisatie van transport. Je bestudeert de organisatie en de reglementering. Sprekers van bedrijven geven je interessante inzichten.

Luchtvervoer
(
3 studiepunten
)

Luchtvervoer, de snelste transportvorm, spreekt tot ieders verbeelding. Via de historiek belanden we bij de economische realiteit van vandaag: hoe is de sector wereldwijd georganiseerd en hoe ziet de juridische context eruit? Ook het vliegtuig en de werking van de vrachtterminal nemen we onder de loep. Last but not least focussen we op de praktijk van de IATA-agent: het afwikkelen van luchtvrachtzendingen.

Sustainable business
(
4 studiepunten
)

Je bekijkt welke ecologische uitdagingen er zijn. Je leert over concepten binnen duurzaam ondernemen die een antwoord bieden op deze uitdagingen. Je ontdekt hoe je de supply chain groener kan maken.

vakken naar keuze uit de bachelor Supply Chain Management