Inhoud en studiepunten Verpleegkunde Microdegrees

Microdegrees

Keuzevakken vierde jaar Verpleegkunde
Cultuursensitieve zorg
(
3 Studiepunten
)

Onze superdiverse samenleving roept bij veel mensen nieuwsgierigheid, onzekerheid, verwondering, fascinatie en weerstand op. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe we met die deze diversiteit en veranderde realiteit omgaan. Maatschappelijke thema’s zoals discriminatie, privileges, meervoudige identiteit en kruispuntdenken komen aan bod.

Hulpverleners hebben nood aan tips en hulpmiddelen bij interculturele contacten. Cultuursensitieve zorg bieden gaat veel verder dan rekening houden met rituelen en culturele gebruiken. Dit keuzevak zal jouw persoonsgerichte zorg met een cultureel tintje prikkelen, ondersteunen en verrijken.

We staan stil bij verschillende facetten van cultuursensitieve zorg en dat bij verschillende doelgroepen. Jongeren, volwassenen en de oudere zorgvrager.

Je leert als zorgverlener aandacht te hebben voor en om te gaan met de rijkdom en de valkuilen die ervaren kunnen worden bij de zorg in onze superdiverse samenleving. Culturele componenten die aanwezig zijn, kunnen van invloed zijn op elke interactie, beslissing, verwachting, communicatie en behandeling. Je hiervan bewust worden, hiervan de opportuniteiten zien en het ‘anders zijn’ normaliseren, zijn belangrijke doelstellingen. We leren eveneens oog en oor te hebben voor de ondersteunende derden en diensten en zoomen in op enkele geriatrische syndromen zoals dementie en ouderdomsdiabetes.

Het keuzevak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges waarbij divers-sensitieve vaardigheden meteen kunnen ingeoefend worden. Hierbij bestaat de mogelijkheid om casussen vanuit de werkplek voor te leggen en te bespreken. 

Leerdoelen

Verdieping acute pediatrie
(
3 Studiepunten
)

“The future belongs to the curious, the ones who are not afraid to try it, explore it, poke at it, question it and turn it inside out.”

Als kinderverpleegkundige ben je geboeid door de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot het begin van de volwassenheid. Kinderen verwonderen jou!
Het is een uitdaging om kinderen van verschillende leeftijden te begeleiden. Deze diversiteit vraagt een groot palet aan deskundigheid.
De kinderverpleegkundige kenmerkt zich als zorgverlener die snel kan schakelen tussen een stabiele en een acute, spoedeisende zorgsituatie van een kind en zijn context.
De kinderverpleegkundige is in staat snel een relatie op te bouwen met kind en context, ondersteunt en coacht ouders en kind in hun regierol en zal de zorg overnemen daar waar nodig.

Binnen dit keuzevak gaan we dieper in op specifieke pathologie binnen de doelgroep kinderen, zogenaamde ‘hot topics’. Dit houdt zowel symptomen, diagnosestelling en klachten in alsook verpleegkundige behandelingsaspecten.
Naast een zelfstudiemodule worden theoretische achtergronden vooral verwerkt aan de hand van werkcolleges waar jullie met casussen en demomateriaal aan de slag gaan.
Tijdens de laatste les casuïstiek kies je als deelnemer zelf welk topic je het meest aanspreekt en waaraan je vervolgens deelneemt.
We bekijken afsluitend ook enkele pedagogische opvoedingsprincipes aan de hand van casuïstiek.

Leerdoelen

Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving
(
3 Studiepunten
)
 • Wil je stil staan bij het unieke verhaal van mensen en zoeken naar jouw rol, visie en handvaten in het omgaan met kwetsbare zorgvragers?
 • Heb je zin om op weg te gaan met kinderen en jongeren binnen een gezin, ook als het moeilijk loopt en je misschien ongerust bent?
 • Vind jij inclusie belangrijk voor mensen met een beperking? Wil je mee zorg dragen dat ze zich echt overal goed voelen binnen de gezondheidszorg?
 • Ben je nieuwsgierig achter het verhaal van mensen op de vlucht? Wil je samen op zoek gaan naar een warme (t)huis voor iédereen?
 • Wil je mensen ondersteunen die langdurig ziek zijn? Ben jij een grote belangenbehartiger om mensen te ondersteunen in een chronisch zorgtraject in een thuissituatie?
 • Vind je het een uitdaging om de deur naar integrale gezondheidszorg open te zetten? 
 • Wil je mee jouw schouders zetten op weg naar een samenleving waar elke kwetsbare groep een stem krijgt?

​​​​​​​Leerdoelen

Neonatologie
(
3 Studiepunten
)

“I’m a NICU nurse, what’s your superpower?”

Binnen het keuzevak neonatologie bestuderen we de totaalzorg voor de bedreigde en ernstig zieke neonaat vanuit medische, verpleegkundige en psychosociale invalshoek. 

In deze hoogtechnologische setting wordt de nadruk gelegd op:

 • Evidence based en theoretisch onderbouwde verpleegkundige zorg op basis van klinisch redeneren en gebruik makend van de gepaste technologie.
 • Ontwikkelingsondersteunende zorg waarbij de neonaat en het gezin centraal staan. Hierbij worden ouders actief betrokken bij de zorg en heeft de zorgverlener een coachende rol.

De gespecialiseerde zorgverlener op neonatologie heeft of verwerft volgende kwaliteiten:

 • Attitude van verantwoordelijkheidszin
 • Adequate observatievaardigheden en accuraat beslissingsvermogen
 • Ruime mate van initiatief en proactiviteit conform de wetgeving
 • Structuur, stiptheid en nauwkeurigheid om de veiligheid van de zorgvrager te waarborgen
 • Adequate communicatie met de ouders, de artsen en het team (intra-, trans- en extra-muraal)
 • Groot inlevingsvermogen naar de neonaat en hun zorgomgeving

Leerdoelen

Bijzondere doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg
(
3 Studiepunten
)

Wil je je kennis over de volwassenpsychiatrie graag transfereren naar de kinder- en jeugdpsychiatrie en gerontopsychiatrie of ben je altijd al geïntrigeerd geweest door forensische psychiatrie, dan is dit keuzevak vermoedelijk iets voor jou.

Psychische kwetsbaarheid kan reeds erg vroeg beginnen. De hulpverlening  binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt opgesplitst in drie groepen: peuter-kleuterleeftijd, latentieleeftijd en adolescentie. Een kinder- en jeugdpsychiater vertelt jullie graag meer over de uiting van een aantal pathologieën bij deze doelgroepen alsook de specifieke farmacologische aanpak hierbij. Experten vanuit het werkveld bieden jullie graag handvaten om aan de slag te gaan met een aantal van deze doelgroepen.

Een andere groeiende tak binnen de geestelijke gezondheidszorg is gerontopsychiatrie. Het is vaak moeilijk een onderscheid te maken met de gekende ouderdomspathologieën. De geriatrische patiënt met een psychiatrische problematiek vraagt echter een heel andere aanpak. Ook hier geven we jullie graag tips en tricks mee in het omgaan met deze specifieke doelgroep.

Heb je altijd al eens de sfeer op een forensische psychiatrische instelling willen ervaren? Dat kan! Jullie bezoeken het FPC op Linkeroever waar jullie kennismaken met de specificiteit van deze doelgroep en de dualiteit tussen het bewakende - en therapeutische landschap. Tevens laten we jullie erbij stilstaan hoe belangrijk het is om de mens achter de feiten te blijven zien. Alleen dan kan er een therapeutische relatie tot stand komen. Dit alles wordt met veel passie gebracht door experten die jullie graag te woord staan.

Leerdoelen

Therapeutische modellen en methodieken in de geestelijke gezondheidszorg
(
3 Studiepunten
)

Helpen in de geestelijke gezondheidszorg is iets bijzonder. Je gaat op weg met het verhaal van je zorgvrager en probeert nabij te zijn. In dit vak gaan we aan de slag met creatieve systemische methodieken om dat verhaal anders te gaan benaderen. Je krijgt een kader mee en gaat dan aan de slag. Maar dat verhaal kan jou als hulpverlener ook erg onmachtig doen voelen. Hoe kan je krachtig omgaan met die onmacht en als hulpverlener blijven 'zorgen voor'? Ook daar besteden we de nodige aandacht aan, en gaan we concreet mee aan de slag. 

Leerdoelen

European Nursing Module Network (ENM)
(
4 Studiepunten
)

2 weken exchange programma in Europa

In maart, mei en oktober ( op vaste tijdstippen) kan je een Europese ervaring doorlopen.

Je maakt kennis met de opleiding verpleegkunde, studenten verpleegkunde en het beroep in een andere interculturele context door een observatiestage te lopen.

Je gaat samen met andere Europese studenten op zoek naar overeenkomsten en verschillen in het verpleegkundige beroep, de opleiding en de gezondheidszorg en je ontwikkelt hierbij je interculturele competenties.

Meer info

Leerdoelen

Seksualiteit en intimiteit
(
3 Studiepunten
)

SEKS!

Nu we je aandacht hebben…

Als verpleegkundige is het noodzakelijk om ook seksualiteit bespreekbaar te maken. Een positieve seksuele beleving is immers een belangrijk deel van de algehele gezondheid van de mens.
Wil je graag bijleren over seksualiteit, wat is normaal en wat niet, hoe praat je over seks en wat doe je vooral niet … wees dan welkom!

Leerdoelen