Juridisch Bronnenonderzoek

(Blended)

Je wil als niet-jurist je weg vinden in de wereld van het recht. 

Je wil in je eigen tempo en van thuis uit

 • kennis maken met het juridische vakjargon
 • inzicht krijgen in de basisbeginselen van het recht
 • ontdekken hoe wetgeving, rechtspraak en rechtsleer zijn opgebouwd
 • juridische bronnen opzoeken en analyseren
 • Aan het einde van de rit kan je een creditbewijs voor 'Juridisch Bronnenonderzoek' behalen

 

 • nauwgezet: je zet graag de puntjes op de i
 • taalvaardig: je beheerst een correcte zakelijke taal en wil je nu verdiepen in het juridisch taalgebruik
 • vertrouwd met computer en internet: een digitale cursus schrikt je niet af
 • een doorzetter: je werkt graag zelfstandig en kan je werk goed plannen

Vakinhoud

De cursus ‘Juridisch Bronnenonderzoek’ bestaat uit 2 delen:

Bronnen en beginselen

 • Je krijgt inzicht in de basisbegrippen van het recht.
 • Je leert met een juridische bril kijken naar de werkelijkheid.
 • Je ontdekt hoe rechtsregels ontstaan en hoe het recht is ingedeeld.
 • Je achterhaalt de eigen betekenis van de typisch juridische vaktaal.

Practicum

 • Nu je de theorie onder de knie hebt, kan je concreet opzoekingswerk verrichten.
  • Je leert de verschillende wegen kennen om wetgeving, rechtsleer en rechtspraak terug te vinden.
  • Je verkent de juridische databanken en duikt de bibliotheek in om deze juridische bronnen op te sporen.
  • Je leert hoe je op een correcte manier verwijst naar al die bronnen.
 • Je leert analyseren, synthetiseren, structureren en oplossingsgericht werken.
 • Je leert juridische informatie samenvatten in een korte juridische nota.
 • Tegen het einde van de module
  • heb je een eigen bronnenbundel over een juridisch thema samengesteld
  • kan je voor elk mogelijk thema snel de relevante juridische informatie opsporen, selecteren én op een logische manier organiseren.

Naar de studiegids (ECTS)

Kan je al een basiskennis van het recht aantonen op basis van eerdere studies? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vrijstelling op het deel ‘Bronnen en beginselen’.

Heb je nog vragen over de inhoud? Contacteer dan annelies.verdoodt@kdg.be.

Afstandsonderwijs in je eigen tempo

Deze cursus is opgevat als een Blended-cursus: een combinatie van afstandsonderwijs (zelfstudie) en persoonlijke coaching.

De cursus bestaat uit twee delen. 

‘Bronnen en Beginselen’ is volledig digitaal beschikbaar. Je meldt je aan op een elektronisch leerplatform en neemt de lespakketten één na één door.

Voor ‘Practicum’ koop je een handboek aan en neem je de daarbij horende lespakketten op het elektronisch leerplatform door. De lespakketten volgen de structuur van het handboek.

De elektronisch lespakketten bevatten telkens: 

 • info over wat je moet hebben, kennen en kunnen om aan de slag te gaan
 • toelichting, demo's en voorbeelden bij de leerstof
 • oefeningen om de geziene leerstof onder de knie te krijgen
 • testen om te checken of je de geziene leerstof beheerst

Voor het Practicum werk je ook aan een grote persoonlijke opdracht. Je houdt daarvoor een persoonlijk documentenportfolio bij dat je stelselmatig aanvult.

Hou er rekening mee dat je voor je juridische opzoekingen een juridische bibliotheek moet raadplegen. 

  Begeleiding door een studiecoach

  Je krijgt een persoonlijke studiecoach toegewezen. Zodra je ingeschreven bent, ontvang je een uitnodiging van de studiecoach voor een opstartvergadering.

  Voor je de cursus start,

  • overloop je samen de structuur van de cursus
  • stippel je samen een haalbaar tijdspad uit

  Je verwerkt de leerstof in je eigen omgeving en in je eigen tempo.
  Je studiecoach volgt je evolutie aan de hand van de opdrachten die je stelselmatig maakt en staat klaar om te antwoorden op je vragen of je weer op weg te zetten als je vastloopt in bepaalde oefeningen

  De coaching gebeurt voornamelijk via het elektronisch leerplatform.

  Wie wil, kan een afspraak maken voor een tussentijds coachingsgesprek of persoonlijke feedback.

  Evaluatie

  Voor ‘Bronnen en Beginselen’ en ‘Practicum’ worden afzonderlijke examens georganiseerd.

  Voor wie geen juridische voorkennis heeft, is het noodzakelijk om eerst de cursus ‘Bronnen en Beginselen’ grondig in te studeren en hierover examen af te leggen.

  Inhoud examen

  Voor ‘Bronnen en Beginselen’ bewijs je je kennis:

  • tijdens een schriftelijk examen

  Voor het ‘Practicum’ bewijs je je kennis en kunde:

  • tijdens een schriftelijk examen over de theorie
  • en tijdens een mondeling examen: aan de hand van de persoonlijke bronnenbundel die je tijdens het doornemen van de cursus hebt samengesteld, toon je aan dat je zelfstandig een grondig juridisch bronnenonderzoek kan voeren

  Wanneer

  Je legt je examen af tijdens reguliere examenweken van het studiegebied, er zijn examenmogelijkheden in november, januari, maart of in juni.Studenten die niet geslaagd zijn, kunnen herkansen in augustus/september.

  Bij aanvang van de cursus zal je studiecoach met jou een planning opmaken, rekening houdend met de academische kalender en met jouw eigen agenda.

  We raden je aan om in een eerste periode de cursus ‘Bronnen en Beginselen’ in te studeren en hierover examen af te leggen en pas daarna te starten met het ‘Practicum’.

  Geslaagd?

  Proficiat, je krijgt een attest met een credit voor ‘Juridisch Bronnenonderzoek’ (7 studiepunten).

  Wie na het volgen van de cursus zin heeft om zijn kennis verder te verdiepen, kan zich inschrijven voor de volledige opleiding Rechtspraktijk. De credit voor ‘Juridisch Bronnenonderzoek’ levert je alvast een vrijstelling op voor het overeenkomstige vak uit de opleiding.

  Inschrijven

  Kostprijs

  Je betaalt het standaard studiegeld voor:

  • 3 studiepunten voor ‘Bronnen en beginselen’
  • 4 studiepunten voor ‘Practicum’
  • 7 studiepunten voor beide samen.

  Zie Studiekosten voor de bedragen.

  Je betaalt met bancontact, we aanvaarden geen cash geld.

  Als je werkgever de cursus financiert, kunnen we de kostprijs aan hem factureren (= derdebetalersregeling).
  De cursus komt ook in aanmerking voor opleidingscheques.

  Toelatingsvoorwaarden

  Je kan je inschrijven voor deze cursus als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs.

  Wanneer inschrijven?

  We voorzien twee startmomenten: bij de start van het academiejaar (half september) en bij de start van het tweede semester (eind januari):

  • Wie in de eerste periode start, schrijft zich best in voor 15 september van dat academiejaar.

  • Wie in januari start, schrijft zich best in voor 15 januari van dat academiejaar.

  Wanneer je later inschrijft, zal de studiecoach met jou nagaan wat nog haalbaar is.

  Hoe inschrijven?

  Je inschrijving gebeurt in 2 stappen:

  1. Registreer je online

  > Registreer je online voor Rechtspraktijk

  Deze online registratie is een registratie van je persoonlijke gegevens en de opleiding waarvoor je wenst in te schrijven. Deze registratie is nog geen
  inschrijving.

  Om je effectief in te schrijven, zal je je naar de campus moeten begeven (zie stap 2). Tijdens deze registratie kan je nog niet kiezen voor de cursus ‘Juridisch bronnenonderzoek’, dat doe je op het moment van de inschrijving op de campus.

  Hoe ga je tewerk voor de registratie?

  1. Selecteer bij ‘Soort opleiding’: ‘Bachelors en masters’
  2. Selecteer bij ‘Opleiding’: ‘Bedrijfsmanagement’
  3. Selecteer bij ‘Afstudeerrichting’: ‘Rechtspraktijk’

  Vul vervolgens alle gevraagde gegevens in.

  Na de registratie ontvang je een mail met verdere instructies om je effectief te komen inschrijven op de campus.

  2. Effectieve inschrijving op de campus

  De effectieve inschrijving gebeurt op de campus op afspraak. Deze afspraak heb je gemaakt conform de instructies van stap 1. Op het moment van je afspraak vermeld je dat je inschrijft voor de cursus Juridisch Bronnenonderzoek.

  Derdebetalersregeling

  Maak je gebruik van de derdebetalersregeling voor betaling van je inschrijvingsgeld, zorg dan dat je op het moment van de inschrijving in het bezit bent van de juiste gegevens van je werkgever:

  • Volledige en correcte benaming van de onderneming waarvoor je werkt
  • Adres van deze onderneming
  • Btw- of ondernemingsnummer

  Neem ook zeker contact op met één van de studiecoaches van de cursus: annelies.verdoodt@kdg.be of jeroen.deschryver@kdg.be. Zodra het adminstratieve inschrijvingsproces is afgerond, zetten zij je graag inhoudelijk op weg.