Krachtgericht onthaal

Vorming van Bind-Kracht

Hoe hou je het hoofd koel en het hart warm?

Krachtgericht werken start al bij het onthaal. Het eerste contact via de telefoon of op de dienst bepaalt de verdere hulpverleningsrelatie. Dat korte moment beïnvloedt het vertrouwen dat de cliënt heeft in de organisatie en haar medewerkers.

Hulpvragers onthalen is een uitdagende opdracht.

 • Hoe zorgen we bij een hoge werkdruk toch voor een warm onthaal?
 • Hoe kunnen we lastige situaties ontmijnen? 
 • Hoe buigen we het risico op afhankelijkheidsversterking om naar een proces van autonomieverhoging in dialoog?

Het eerste onthaal is ontzettend belangrijk. Als dat tegenvalt, blijven we weg of zal het vertrouwen moeilijk tot stand komen.

Wat ons als hulpvrager enorm deugd doet, is het gevoel dat je welkom bent en dat je vraag ernstig genomen wordt. De afwijzing ligt soms zeer subtiel.

Thema's

 • het belang van de eerste indruk
 • werken aan vraag- en aanbodverduidelijking
 • samen uitklaren en onder woorden brengen
 • zoeken naar een volgende stap
 • verschuiving in beleving: van probleemgeval naar mensen met een probleem, van probleemoplosser naar professionele partner die focust op verbinding

Cursisten over deze vorming

 • “Ik had wel geleerd over reflecteren op eigen allergieën en hoe hiermee omgaan, maar ik heb er nooit lang genoeg bij stilgestaan. Dit helpt wel om er deftig mee aan te slag te gaan (privé en op het werk).”
 • “Goede afwisseling tussen overdracht en opdrachten. De opdrachten geven de mogelijkheid om dieper op de inhoud verder te gaan.”
 • “Methodieken waren laagdrempelig zodat iedereen zich betrokken kon voelen.”
 • “De kernkwadranten en dialoogvragen ga ik zeker toepassen met mijn cliënten”.
 • “De zaken waar ik mee zit, wil ik in mijn werk bespreekbaar maken.”
 • “Ik dacht dat je enkel krachtgericht kon werken in een begeleiding. Dit was een echte eye-opener.”
 • “Ik besef het belang van kleine dingen zoals oogcontact maken (ik heb je gezien), ook als je nog druk bezig bent met iets anders.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be