Kunst- en Cultuurbemiddelaars aan het werk

Bemiddelaars tussen cultuur en publiek zijn broodnodig.

  • Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat (meer) mensen geraakt worden door kunst en cultuur?
  • Waar is er plaats voor hen?
  • Wat doen zij precies? Wat motiveert hen?

Met die vragen trokken we naar onze afgestudeerden.

Lees de alumnikrant

Imke Vannuffelen

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2009

Huidige werkgever?
 Beeldsmederij DE MAAN
Zakelijk leider en verantwoordelijke spreiding, dagelijkse organisatie, publiekswerking en -werving, verkoop van voorstellingen, receptieve programmering

Grootste uitdaging voor DE MAAN?
Een publiekswerker aannemen!

Wat geeft je inspiratie?
Een theatervoorstelling die me vanbinnen raakt, doet me weer realiseren waarom we met z'n allen zo hard werken.

Waar maak jij het verschil?
Binnen mijn functie heb ik expertise opgebouwd in functiedomeinen waar collega’s me ook over aanspreken. Daarnaast probeer ik ook jonge artiesten te ondersteunen bij DRIFT en STOMROPKOMST, heel fijn!

Hoe kijk je terug op je opleiding?
Ik ben heel blij met de inhoudelijke input die er was. Kunstgeschiedenis, rondleiden, sociologie ... Het had nog zoveel meer mogen zijn! Meer tijd zou dus ideaal zijn.

Misvatting?
Kunst- en Cultuurbemiddeling houdt zich alleen bezig met  kunst met een grote K. Als kunst- en cultuurbemiddelaar kan je even enthousiast aan de slag in de bibliotheek of binnen amateurkunsten dan bij Jan Fabre of Rosas.

Kobe Leestmans

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2012

Huidige werkgever? 
Sfinks Animatie vzw
Productie artiesten, programmatie dj's, communicatie, project-coördinatie van internationaal festivalnetwerk, fondsenwerving

Wat is je grootste uitdaging?
Sfinks is een kleine organisatie. We hebben een gratis festival en dan is het moeilijk  om met beperkte middelen alles recht te houden.

Wat geeft je inspiratie?
Onze bezoekers en Collega-festivals.

Waar maak jij het verschil?
Door me flexibel op te stellen kan ik binnen verschillende domeinen nuttig zijn. Ik heb een sterke band met de organisatie, waardoor ik gedreven te werk ga.

Hoe kijk je terug op je opleiding?
Er worden verschillende tools aangereikt, en die diversiteit maakt het interessant. Uit een opleiding kunst- en cultuurbemiddeling haal je zoveel als je zelf wil.

Misvatting? 
Het werk van een kunst- en cultuurbemiddelaar is geen noodzaak, eerder luxe. Ik denk dat het werk van een kunst- en cultuurbemiddelaar een noodzaak is voor een bepaald (toekomstig) publiek. Als de kunst- en cultuurbemiddelaar er niet is, blijven drempels te hoog. Vanuit het standpunt van cultuurhuizen is het dan weer een luxe om een kunst- en cultuurbemiddelaar in huis te hebben.

Minne Wouters

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2012 

Huidige werkgever?
Ikzelf! Communicatie en verkoop circusproducties.

Wat is je grootste uitdaging?
De papierwinkel die bij het zelfstandigenstatuut komt kijken uitpluizen en het ontdekken wat de verwachtingen naar mij toe zijn.

Wat geeft je inspiratie?
De voorstellingen die ik zie, het enthousiasme van het publiek, de fijne artiesten waarmee ik samenwerk, het netwerk dat je uitbouwt …

Waar maak jij het verschil?
Ik laat meer mensen kennis maken met schone circusproducties.

Hoe kijk je terug op je opleiding?
Het was een eerste kennismaking met de grote culturele wereld. Het opende mijn blik op alles wat mogelijk was (veel) en liet me proeven van verschillende dingen.

Misvatting?
Als kunst- en cultuurbemiddelaar vind je nooit werk in de cultuursector. Ik moet deels beamen dat het echt niet makkelijk is om na je studies een fijne job te pakken te krijgen. Je hebt nog geen ervaring en o.a. om ervaring op te doen ben ik begonnen als zelfstandige.

Iris Adriaenssens

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2013

Huidige werkgever?
JES vzw Ik ben jeugdwerkster bij JES vzw voor de doelgroep tienermeisjes en kansarme kinderen.

Wat is je grootste uitdaging?
Mijn doelgroepen uitdagen binnen de vrijetijdsactiviteiten die ik voorzie. Ik wil hen vooral prikkelen om buiten hun comfortzone te treden, om hun competenties zelf te ontdekken en er trots op te zijn. Het ontdekken van kunst en cultuur is hier zeker en vast een onderdeel van.

Wat geeft je inspiratie?
De kinderen en jongeren waarmee ik werk zijn mijn grootste inspiratiebron. Daarnaast kan ik ook erg veel inspiratie halen uit gesprekken met personen uit mijn netwerk en uit kunst en cultuur (boeken, films, theatervoorstellingen …).

Waar maak jij het verschil?
Binnen mijn job ben ik een zus, een vriendin, een moeder, een leerkracht, een opvoeder, een vertrouwenspersoon en nog veel meer.

Hoe kijk je terug op je opleiding?
Kunst- en Cultuurbemiddeling heeft mij zelfstandiger, zelfverzekerder en kritischer gemaakt. Door (deels verplicht) zeer veel aan cultuurparticipatie te doen, groeide mijn interesse in kunst en cultuur en kan ik hier nog dagelijks inspiratie uit halen. Door de kans te krijgen om zeer mooie bottom-up projecten uit te werken met kwetsbare doelgroepen werd ik geprikkeld om iets te betekenen voor de samenleving.

Misvatting?
Kunst- en Cultuurbemiddeling houdt zich alleen bezig met kunst met een grote K. Binnen de opleiding zijn zeer veel opties mogelijk. Zo deed ik stage in Toneelhuis, waar kunst inderdaad met een zeer grote K gepresenteerd wordt. Toch kreeg ik hier de kans om een prachtig project uit te werken, waarbij ik werkte aan actieve toeleiding en drempelverlaging van deze grote K naar maatschappelijk kwetsbare mensen toe.

Kinga Pelka

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2014

Huidige werkgever?
Atlas, integratie & inburgering
Trajectbegeleiding voor anderstalige nieuwkomers (in het Pools en Engels) die een inburgeringsprogramma volgen.

Wat is je grootste uitdaging?
Uit mijn comfortzone komen door elke dag verschillende, nieuwe mensen te ontmoeten, overtuigen, confronteren en motiveren. Het is een uitdaging om zelf de rol van coach in te nemen.

Waar maak jij het verschil?
Ik draag mijn steentje bij aan de multiculturele samenleving. Ik probeer een voorbeeldwereldburger te zijn door al mijn klanten te accepteren en hen respectvol vooruit te helpen.

Hoe kijk je terug op je opleiding?
Over het algemeen sloot de opleiding nauw aan bij mijn interesses en tijdens de praktijklessen en stages leerde ik mezelf beter kennen en kreeg ik veel kansen tot zelfontwikkeling.

Misvatting?
Kunst- en Cultuurbemiddeling is zeer gespecialiseerd. In mijn tweede jaar twijfelde ik tussen twee afstudeerrichtingen, juist omwille van deze stelling. Ik was bang dat kunst- en cultuurbemiddeling te specifiek zou zijn en mij zou beperken in de toekomst. Ik ben een voorbeeldbewijs dat dit niet klopt.

Dorine De Vos

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2014

Huidige werkgever?
M Museum Leuven
Medewerker publieksbemiddeling: herdenken bemiddelingsinstrumenten (rondleidingen, gezinsspelen, scholenaanbod, ...) voor een nieuwe presentatie van de vaste collectie oude en hedendaagse kunst.

Wat is je grootste uitdaging?
Onderzoeken hoe je gezinnen vrij spel kan bieden in een museum. Geen geleide rondleiding van bepaalde duur met een bepaalde volgorde maar hen terug baas maken over hun eigen (speel)tijd samen.

Wat geeft je inspiratie?
Buitenlandse musea bezoeken. Gesprekken met vrienden die in een heel andere sector werken (bv. vluchtelingenwerk).

Waar maak jij het verschil?
Durven experimenteren en proberen buiten klassieke museumeducatie.

Hoe kijk je terug op je opleiding?
Veel praktijkvoorbeelden, docenten die volop in het werkveld staan, fijne medestudenten waar je grote groepsopdrachten mee kon maken, buitenlandse studiereis naar Helsinki ... Kortom mooie herinneringen aan actieve stages en probeersels naast uitdaging in denkwerk.

Misvatting?
Kunst- en cultuurbemiddelaars zijn niet bezig met politieke of maatschappelijke thema’s. De cultuursector moet meer en meer haar meerwaarde bewijzen. En dat kunnen we alleen door in te spelen op actuele maatschappelijke thema's en hier sterke samenwerkingen in op te zetten. Bv. meebouwen aan een kwaliteitsvolle naschoolse opvang vanuit kunsteducatie.

Laura Wouters

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2010

Huidige werkgever?
Stad Antwerpen
Ik werk als cultuurantenne in vrijetijdscentrum De Schelde in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Wat is je grootste uitdaging?
Een evenwicht zoeken tussen ingaan op voorstellen van partners/inwoners en zelf projecten lanceren.

Wat geeft je inspiratie?
Het is erg interessant om samen met collega's uit deze verschillende sectoren projecten op te starten en samen te werken.

Waar maak jij het verschil?
Ik probeer als antenne de noden van verschillende partijen te detecteren en weer op de juiste plek te 'droppen'. Een goede antenne is het perfecte doorgeefluik dat voldoende noden opvangt maar ook verzendt. Op dat gebied zie ik me vaak als dé bemiddelaar die een echte kunst- en cultuurbemiddelaar moet zijn.

Hoe kijk je terug op je opleiding?
Ik blik met plezier terug op mijn opleiding. Het was in de eerste plaats een verademing om na het middelbaar in een opleiding terecht te komen waarin je zelf mee de touwtjes in handen kreeg. De balans werd op een fijne manier verdeeld tussen het heft in eigen handen nemen (stage, projectwerk, keuzevakken) en het aanreiken van wat een kunst- en cultuurbemiddelaar als bagage mee moet hebben.

Misvatting? 
Als kunst- en cultuurbemiddelaar vind je nooit werk in de cultuursector. Zeg nooit, nooit maar het vinden van een job in de culturele sector is niet evident. Dit dient een beginnend student zeker te weten.

Liesje Deckmyn

Afgestudeerd als kunst- en cultuurbemiddelaar in 2012

Huidige werkgever?
Ik geef mezelf werk via mijn eigen bedrijf Coccolarte. Ik heb mijn een half jaar geleden mijn eigen kunsteducatief kinderevenementenbureau opgestart. Dus voorlopig doe ik alles, zowel het zakelijke als het artistieke.

Wat is je grootste uitdaging?
Mijn droom is mijn grootste uitdaging. Met Coccolarte wil ik mijn eigen kinderfestival op poten zetten.  

Wat geeft je inspiratie?
Ik krijg inspiratie van veel verschillende dingen. Een goed gesprek met een vriendin, een wilde droom, een artikel dat ik en passant ergens lees, maar evengoed ijzersterke concurrentie en kritische bedenkingen van omgeving.

Waar maak jij het verschil?
"Mijn bedrijf maakt het verschil door iedereen blij te willen maken, kunst mee te geven en het laagdrempelig te houden. Ik wil mezelf geen druk op leggen. Mijn dromen najagen is mijn leven. Als ik iets wil, spring ik. Ook al is dit een sprong in het duister. Ik ga er altijd vanuit dat ik wel zacht zal terecht komen.

Hoe kijk je terug op de opleiding?
Kunst- en Cultuurbemiddeling heeft mijn ogen doen open gaan. Het heeft me doen inzien hoe belangrijk kunst is in het leven van mensen.

Misvatting?
Dat kunst- en cultuurbemiddelaars artistiek moeten zijn is een misvatting. Niet iedereen moet artistiek aangelegd zijn. Meestal is het zo dat artiesten niet veel weten van de praktische kant. Daarvoor zijn kunst- en cultuurbemiddelaars ideaal. Zij kunnen dit normaal gezien wel heel goed.

Benieuwd naar werkplekken van andere afgestudeerden?

Hier volgt een greep uit de organisaties waar ze werken, zowel binnen als buiten de cultuursector.

MAS, Speelgoedmuseum, M HKA, Museum M, Kasteel van Gaasbeek, Kazerne Dossein, KMSKA, Modemuseum Hasselt, CC Lint, Bibliotheek Boom, Cultuurdienst Hoogstraten, Vrijetijdscentrum De Schelde, Muziekcentrum TRIX, NTGent, Vlaamse Opera, Sfinksfestival, De Boekenkaravaan, Madam Fortuna, Kunstbende, De Roma, Prospecta, Fameus, Open Doek, Vitamine C, Koning Kevin, El Circo d’Ell Fuego, Stimuleringsfonds creatieve industrie, Departement DJSM, Coccolarte, Vitesse, W WH AT*, Zomer van Antwerpen, Evenementen/filmcel Stad Antwerpen, Hetpaleis …