Mentor Klinisch Onderwijs

  • Je bent trots op je ervaring als verpleeg- of vroedkundige
  • Je wil je kennis en vaardigheden graag delen met aanstormend talent
  • Interactie ligt je wel?

Dankzij de opleiding Mentor Klinisch Onderwijs begin je voorbereid aan je taak als mentor: studenten de mogelijkheid geven om te falen en hen daarna weer op het juiste spoor te helpen. Wij leren je meer over relationele intelligentie, geven je de meest recente pedagogische inzichten en maken je wegwijs in de regelgeving in het hoger onderwijs.

Interactie staat centraal – met filmmateriaal, individuele taken en groepswerk. We schotelen je alledaagse situaties voor en bespreken hoe je daarop het best reageert. Je leert dus al doende, net zoals je toekomstige studenten.

Programma

Je volgt in totaal 28 uur les, verspreid over 6 dagen. Je beoordeling krijg je op basis van de opdrachten die je tot een goed einde brengt. Slaag je, dan ontvang je een getuigschrift van navorming Mentor Klinisch Onderwijs. In de andere gevallen ontvang je een bewijs van bijscholing.

De opleiding telt drie studiepunten.
Het is belangrijk dat je alle lesdagen bijwoont.

De lesdagen worden afwisselend georganiseerd op KdG, campus Zuid en op de Artesis Plantijn Hogeschool (AP) op:

Meer info op www.ap.be

Voor wie?

Je profiel

Huidige en toekomstige mentoren van studenten Verpleegkunde en Vroedkunde

Voorwaarden

Je bent verpleegkundige of vroedvrouw.

Waar heb je les?

De lessen vinden afwisselend plaats op campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool en de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Karel de Grote Hogeschool
Campus Zuid
Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN
+32 3 613 18 00
info@kdg.be

Meer info

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Campus Noorderplaats
Noorderplaats 2
2000 ANTWERPEN

Thema's

1) Regelgeving op het hoger onderwijs en de plaats van het klinisch onderwijs in de opleiding

Met de invoering van de bachelor/masterstructuur werd het hoger onderwijs grondig gewijzigd. Elke student heeft zijn individueel leertraject met ook gevolgen voor de invulling van de stages.

2) Visie op evidence based practice

Er wordt stilgestaan bij het kritisch kijken naar eigen klinische besluitvorming met aandacht voor gewoontes in de praktijkvoering en evidence based practice.

3) Relationele intelligentie

Ervaringsgericht en vanuit eigen incidenten de theorie vertalen naar de praktijk, jezelf ontdekken in omgang met de student, aan de nodige zelfzorg doen als mentor en je relationele intelligentie verder ontplooien… zijn enkele thema’s die aan bod komen.

4) Leerstijlen

Iedereen heeft een eigen manier van leren. Het gaat om de wijze waarop nieuwe leerstof, nieuwe ervaringen, … eigen gemaakt wordt. Vertrekkend vanuit de kennis van de eigen (voorkeurs)leerstijl wordt vervolgens stilgestaan bij het begrip ‘leercyclus’ en de transfer gemaakt naar de relatie mentor-student.

5) Reflectie

Voor de ontwikkeling van professioneel handelen en het leven lang leren is reflectie onontbeerlijk. Regelmatig reflecteren op het eigen handelen verhoogt de kans om een kritische, analytische beroepsbeoefenaar te worden, die het beroepsmatig handelen kan onderbouwen vanuit kennis. Reflectie is voor veel mensen niet meteen gemakkelijk. Via oefeningen worden enkele modellen en methoden voor systematisch reflecteren toegelicht.

6) Systematische studentenbegeleiding

In dit onderdeel komt de concrete stagebegeleiding in de praktijk aan bod. Er wordt stil gestaan bij het begrip ‘systematische studentenbegeleiding’ en de verschillende randvoorwaarden en fasen ervan. De opmaak van een individueel stagewerkplan speelt hierin een belangrijke rol.

7) Timemanagement

Een planmatige stagebegeleiding met gedeelde verantwoordelijkheden in het multidisciplinaire team zal tijdsnood voorkomen.

8) Aansprakelijkheid van de mentor

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mentor worden toegelicht met duidelijke praktijkvoorbeelden.

9) Mentorschap en coachen

Bij coaching wordt de student door de mentor op een professionele manier begeleid in het ontwikkelen van zijn competenties.

10) Plaats en rol van de mentor in het team

Een mentor heeft een specifieke plaats binnen het eigen team, een groep die onderhevig is aan groepsprocessen en de krachten van de groepsdynamica. Beide aspecten worden vanuit eigen ervaringen benaderd.

Als stagementor krijg je voortdurend nieuwe studenten verpleeg- en vroedkunde onder je hoede. Je beantwoordt hun vragen, stuurt ze in de juiste richting en geeft zelf het goede voorbeeld.

Het verrassende resultaat? Je kijkt telkens met nieuwe ogen naar je eigen job. Mentorschap is dus de leukste manier om jonge mensen positief te beïnvloeden, de sleur te slim af te zijn en helemaal bij te blijven met je vak.

Inschrijven

Je vindt alle info op www.ap.be.

Kom naar de infodag!

We onthalen je als een vip. Je kan meteen al die vragen stellen waar je nog mee zit, praten met docenten en cursussen inkijken.

Zo hoor je uit eerste hand hoe het is om te studeren aan KdG. 

  • Wanneer? Zaterdag 10 maart 2018 van 10 tot 17 u.
  • Waar? Campus Zuid

Bekijk ook de andere infomomenten

Meer opleidingen?

Ontdek ons volledig aanbod bachelor-na-bachelors, postgraduaten, navormingen en studiedagen Verpleegkunde.

Levenslang Leren Verpleegkunde