Mentorenvorming voor leraren basisonderwijs

Navorming

Doelgroep

Deze mentorenvorming laat toe zelfstandige stagiaires uit het laatste opleidingsjaar te begeleiden. Andere stages vereisen geen opleiding.

Inhoud

Centraal in de opleiding staan o.m.

 • het profiel van de mentor
 • werken aan de basiscompetenties van de aanstaande leraar
 • het voeren van begeleidingsgesprekken
 • begeleidingsvaardigheden van de mentor (systematische training)
 • observeren en bespreken van lessen
 • de problematische stage
 • omgaan met weerstanden
 • evalueren en afronden van stages

De opleiding bestaat uit 4 opleidingsdagen (van 09 tot 16 u.). Als school voorzie je zelf  vervanging voor deelnemende leraren. Vanuit de opleiding voorzien we hier niet in.

Inschrijven

Mail het inschrijvingsformulier (docx 119kb) naar praktijkcel.pbklo@kdg.be. Gezien het succes van het mentorschap betekent inschrijving niet automatisch dat je het daaropvolgende jaar kan deelnemen. We werken met wachtlijsten. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Deelnemen betekent uiteraard dat je bereid bent een stagiair van KdG te begeleiden. Deelnemen houdt in dat je actief participeert tijdens de opleidingsdagen én bereid bent tussen twee opleidingsdagen enig ‘huiswerk’ uit te voeren.

Wil je als mentor een zelfstandige eindstage van studenten kleuteronderwijs of lager onderwijs begeleiden? Dan raden wij aan vooraf de mentorenopleiding gevolgd te hebben. In de opleiding focussen we op het begeleiden van stagiairs maar heel wat inzichten en vaardigheden die aan bod komen, kan je even goed toepassen bij het begeleiden van startende leraren.

Neem je deel, dan krijg je:

 • een reader met achtergrondartikelen
 • een reader met een uitgewerkt scenario voor stagebegeleiding
 • een werk- en opdrachtenboek
 • een attest ter bewijs van deelname

Voor wie zich nadien verder wil professionaliseren, vormt de cursus meteen ook de noodzakelijke basismodule voor de instap in het postgraduaat ‘Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding’.

Inhoudelijke vragen?

Mail naar praktijkcel.pbklo@kdg.be.