Muzische vorming bij jonge kinderen

Postgraduaat

 • Muzische vorming is een vorm van persoons- en attitudeontwikkeling waarbij jonge kinderen zichzelf én de maatschappij ontdekken. Veel meer dus dan enkel leren knippen, liedjes zingen of dansjes oefenen.

 • In dit postgraduaat van 30 studiepunten leren we je om échte creatieve processen uit te lokken bij kinderen in de kleuterklas en eerste graad van de lagere school.

 • De 5 muzische domeinen (beeld, dans, muziek, drama, media) komen ruim aan bod, op eigen niveau en op didactisch vlak.

 • We versterken je eigen culturele bagage omtrent de muzische domeinen. We beschouwen beeldende kunst, dansvoorstellingen, muziekperformances, theatervoorstellingen,…

 • We benaderen muzische vorming als een belangrijke tool om het algemene welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in de klas te versterken.

 • Ook in een diverse en/of multiculturele context helpen de inzichten uit deze opleiding je om een inclusieve leeromgeving te creëren voor jonge kinderen.

 • Het muzisch kader van 'De Kleine Zeppelin' (Koen Crul en Oetang) is de rode draad in dit postgraduaat. In deze didactiek staat het muzisch proces centraal, waarbij de kleuters worden aangemoedigd om zich te uiten in de verschillende muzische domeinen.

 • Na afloop van dit postgraduaat ben je een aanspreekpunt voor collega’s en breng je nieuwe methodieken en aanpakken de schoolmuren binnen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Dit postgraduaat van 30 studiepunten is opgedeeld in 4 modules

 • Module 1 – Muzisch kader – 3 studiepunten
  Welke kaders hanteren we bij het creëren van muzische lessen? Uit welke bouwstenen kan een les bestaan? Welke opbouw houden we aan? Hoe ontwikkel je een sterke muzische grondhouding? …
 • Module 2 - Visie op muzische vorming - 3 studiepunten
  Hoe is muzische vorming geëvolueerd de voorbije jaren? Hoe is muzische vorming ontstaan zoals we het nu kennen? Maar ook; hoe kan je muzische vorming op een duurzame manier implementeren schoolbreed? Kan je muzische vorming evalueren? …
 • Module 3 - Verdieping in de muzische domeinen - 20 studiepunten
  We duiken diep in de 5 muzische domeinen (Beeld, Muziek, Drama, Dans en Media) op inhoudelijk en didactisch vlak. We starten vanuit de eventuele ervaring die al aanwezig is, en verdiepen en verrijken je kennis.
 • Module 4 - Muzische integratie - 3 studiepunten
  Muzische vorming in de basisschool staat niet los van de andere domeinen. In dit opleidingsonderdeel kijken we hoe muzische attitudes en expressie andere domeinen in de basisschool kunnen versterken. We bekijken ook hoe ze onderling kunnen worden geïntegreerd in lessen of in projecten.
 • Muzische uitstap - 1 studiepunt
  Kennismaken met het rijke muzische landschap waar we ons in bevinden. Samen naar een toneelstuk met nabespreking, op werkbezoek gaan naar een gezelschap dat voorstellingen maakt voor kleuters of …

Remote video URL

Evaluatie

De evaluatie van dit postgraduaat zal op maat van de student verlopen. Je stelt je eigen leerdoelen op en toont je leerproces doorheen deze opleiding aan de hand van een project of een portfolio. Dit mag zeker een pittige uitdaging inhouden! Belangrijk is dat je zelf bepaalt waar jouw uitdagingen liggen en dat je hiermee aan de slag gaat.

Voor wie?

Je profiel

Deze opleiding is gericht op:

 • Leerkrachten kleuteronderwijs
 • Leerkrachten eerste graad lager onderwijs
 • Leerkrachten buitengewoon onderwijs
 • Directies en pedagogische beleidsmakers in basisonderwijs

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma

 • Je werkt in het kleuter- of lager onderwijs, of werkt in een andere context met kinderen tussen 4 en 7 jaar

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, maar denk je toch in aanmerking te komen voor deze opleiding. Neem contact op met de coördinator van dit postgraduaat. sofie.bauwens@kdg.be

Praktisch

 • Waar
  De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Wanneer
  Deze opleiding duurt 1 academiejaar en start in oktober.
  • Je hebt les op dinsdagen van 9.00 u. tot 15.45 u.
  • Workload: Reken op 15 lesdagen + 1 werkdag per week om opdrachten te maken.
 • Inschrijvingsgeld
  • Het inschrijvingsgeld bedraagt 1080 euro.
  • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar is er geen terugbetaling mogelijk.
 • Meer info
  Kom naar een infomoment of stel je vragen rechtstreeks aan sofie.bauwens@kdg.be.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Sofie Bauwens
sofie.bauwens@kdg.be