Afgeronde projecten expertisecentrum Duurzame Mobiliteit

Dienstverlening

 • Ontwikkeling, testen en optimalisatie van een prototype cilinderkop met rotatieve kleppen op basis van patent opdrachtgever
 • Meting van drukverschil over inlaatsystemen
 • Programmatie van een motor-ECU M800 op een Belcar Mazda RX7 met wankelmotor, gebruikmakende van een motortestbank en optimalisatie op een rollenbank
 • Installatie van Dataloggingssystemen
 • Meting van verbruik, uitlaatgassamenstelling en cilinderdrukken van verschillende in verbrandingsmotoren toegepaste brandstoffen van de opdrachtgever
 • Emissiemetingen op PPO bij verschillende temperaturen op een motortestbank
 • Uitlaatgasmetingen en roetmetingen op een breekwerf, verricht onder belasting van wielladers
 • Ontwikkeling van een testbank voor frictiemetingen van de van nokkenassen in een cilinderkop
 • Opmeten van koelingseigenschappen van verschillende metaalschuimtoepassingen geïntegreerd in het inlaattraject van een verbrandingsmotor
 • Analyse van verschillende commerciële brandstoffen op verbruik en emissie
 • Opmeting stromingsgedrag & optimalisatie bij verschillende compressorelementen
 • Emissie- en verbruiksmetingen op een vrachtwagen bij injectie van “on board” geproduceerde waterstof
 • Onderzoek en ontwikkeling van heftruck op waterstofgas
 • Onderzoek en ontwikkeling van ‘powerpack’-Hydrogen Hybride; uitvoeren en wetenschappelijk analyseren van field tests van bestaande heftruck op waterstofgas op de sites van Colruyt
 • Onderzoek naar bedrijfszekerheid van CAN bekabeling met betrekking tot  waterinfiltratie
 • Reverse engineering van CAN data voor bedrijfsvoertuigen

Afgelopen projecten

 • HOBUCAN:  Controller Area Network:  studie rond CAN netwerk, ontwerp van eigen CAN analyser  “CAN EXpert”, decodering van CAN data, Fleetmanagement
 • FlexRay: Studies rond  FlexRay  communicatienetwerk voor X-by wire toepassingen.  Programmatie van een FlexRay netwerk
 • CANOpen:  bouwen van een meetopstelling voor training
 • ESR : voorbereidende studie rond uitlaatgaswarmte recuperatie
 • ECU-design: Ontwikkelen van een motorsturing voor benzinemotoren met LABView en COMPACTRIO
 • Interreg Waterstofregio: Ontwikkeling van een Tri Fuel Volkswagen Caddy (benzine, aardgas en waterstof) 
 • Hydrabus: Opbouw van lijnbus die als brandstof een combinatie van aardgas en waterstof gebruikt
 • Reduction: Opbouw van een ultra low emission methanol motor op basis van een Volkswagen dieselmotor

Studiedagen / lezingen

 • Studiedagen Bekaert: Uitlaatgasnabehandelingssytemen februari 2014
 • SAE World new fuel & lubrificant congres Kyoto (Japan)  september 2011
 • ATC  mei 2011
 • Clean week Zolder mei 2011
 • Cammaert December 2010
 • SAE World new fuel & lubrificant congres Chicago (USA)  oktober 2008
 • KGSO September 2008