Afgeronde projecten expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School

Eerder werkten we aan projecten op de volgende domeinen:

Werken met kinderen

 • Vergroening in de kinderopvang - Samen groen. Met het hele team aandacht geven aan spelen in het groen.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling van baby's - Babykunde - Boek Babykunde
 • Muzisch werken met jonge kinderen – Kunst in de Buitenschoolse Kinderopvang 
 • Taalstimulering - Allemaal taal

Werken met ouders

 • Werken met kwetsbare gezinnen - Spreekkansen in de voorschoolse kinderopvang
 • Ouderparticipatie - Spreekkansen in de gezinsopvang
 • Ouderparticipatie in de buitenschoolse opvang - Spreekkansen in de buitenschoolse kinderopvang
 • Ouderbetrokkenheid in ckg’s – Ouderparticipatie als uitgangspunt

Werken met een team

 • Duurzame kinderopvang – Kinderopvang 2030 
 • Omgaan met interculturele dynamieken – Indyspel
 • Professionalisering van de kinderopvang – ProChil
 • Samenwerking tussen leerkrachten en zorgkundigen – Value+
 • Duurzame zorg in de maatschappij
 • Hoe kijken kinderen naar zorg? – Zorgen voor Morgen