Artificiële visie-intelligentie

Bij allerhande productie-omstandigheden vormt visietechnologie een voorname bron van informatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over geometische informatie ten behoeve van navigatie of over kleurinformatie bij kwaliteitsbepalingen. Efficiënte algoritmen zorgen dan voor een snelle (haast real time) interactie tussen beeldwaarneming en beoordeling. Softwarepakketten voor visietechnologie bieden krachtige tools aan die in nieuwe omstandigheden op een creatieve wijze moeten gecombineerd worden.

Disciplines

  • Elektromechanica
  • Automatisering
  • Industriële beeldverwerking

Doel

De nauwkeurige analyse van geometrische en kleurinformatie als bron voor stuurtechnologie, kwaliteitscontrole en toegepaste artificiële intelligentie.

Concept

Ten behoeve van navigatie vindt onze intelligente camera INCA 311 informatie in de omgeving om zijn positie in de ruimte te bepalen. Op basis van beeldinformatie worden de motoren dan aangestuurd om een vooraf bepaalde plaats in de ruimte te bereiken.
De evaluatie van kleuren gebeurt met behulp van een industriële line scanner die tijdens de productie op zoek gaat naar kleurafwijkingen en deze afwijkingen in een kwaliteitsverslag samenbrengt.

Tools

  • Philips INCA 311
  • Tichawa Line Scanner (CIS-technologie)
  • Beeldanalyse met Clicks 1.11, Halcon 9.0 en de toolboxen voor beeldanalyse en beeldacquisitie van Matlab.

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

  • Duur onderzoek: Januari 2004 - december 2010

  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen: VisieLab, Werkgroep 'Perceptie en Mobiliteit', Hogeschool Amsterdam, Hogeschool Limburg ( KHLim ), Phaer

  • KdG-medewerkers: Luc Mertens, Rudi Penne