Bi-Cycle: productie van 2de generatie bio-brandstoffen en grondstoffen uit micro-organismen

Dit Europees project heeft tot doel Single Cell Oils (SCOs) te produceren m.b.v. een geïntegreerd proces uit algen en gisten op een economisch verantwoorde wijze. Hierbij zal getracht worden om mutuele afvalstromen te recupereren en de SCOs te karakteriseren en valoriseren. Naar het einde van het project is de realisatie van een semi-piloot installatie voorzien.

Disciplines

 • Biochemie
 • Chemie procestechnologie, analyse en fysico chemie
 • Industriële biotechnologie (witte biotechnologie)

Doel

 • Optimale productie, karakterisatie en valorisatie van Single Cell Oils (SCOs) uit algen en gisten
 • Geïntegreerd concept voor de productie van SCOs uit algen enerzijds en gisten anderzijds, op een economisch verantwoorde wijze, waarbij mutuele afvalstromen gerecupereerd worden
 • Bouw van een semi-piloot opstelling en aantonen van de haalbaarheid van het concept

Concept

Productie van SCOs via algen en gisten, waarbij er getracht wordt een gelijkaardige opwerking te realiseren. In dit geïntegreerde proces zal er worden nagegaan of mutuele afvalstromen gerecupereerd kunnen worden en er zodoende een economisch verantwoord proces kan verwezenlijkt worden.

Tools

 • Fermentoren
 • Fotobioreactor
 • Opwerkingstechnieken
 • Analysetechnieken
 • Screening van micro-organismen (algen en gisten)
 • Computer simulaties
 • Uitrusting en expertise beschikbaar bij partners

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

 • Duur onderzoek: December 2008 - november 2010

 • Projectpartners: ACPCO2, Boerenbond, Caldic, Desmet Ballestra, Ecopower, EcoTreasures, Ecover, Filtration, Intertek, Leuven Air Bearings, Proviron, Sartorius-stedim, SO-kwadraat, Value for technology, VST, Westfalia Separator

 • KdG-medewerkers: Serge Tavernier, Jeroen Geuens, Jan Dries, Laurent Jaeken, Kristel Heerwegh, Marc Wijnants, Herwig Werkers, Elke Theeuwes