Biosensoren voor biologische monitoring en optimalisatie van waterzuivering

Gezuiverde afvalwaters dienen te voldoen aan een aantal strikte chemische en biologische normen. Biosensoren zullen hiervoor worden ontwikkeld en geoptimaliseerd en zullen -naast organismale testen- worden gebruikt voor optimalisatie van een specifiek waterzuiveringsproces.

Disciplines

  • ecotoxicologie
  • waterzuiveringstechnologie

Doel

Ontwikkeling van op toxiciteit gestuurde technieken voor de behandeling van complexe afvalwaterstromen

Concept

Gebruik van bacteriële sensoren voor snelle opvolging van afvalwatertoxiciteit tijdens het zuiveringsproces

Tools   

Bacteriële sensoren, klassieke ecotoxicologische testen, pilootwaterzuivering, case study

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

  • Duur onderzoek: Oktober 2006 - september 2010

  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen

  • KdG-medewerkers: Wim Deschepper, Luc Geuens