Duurzaam schoolleiderschap in het secundair onderwijs in Vlaanderen

Duurzaam leiderschap is een concept dat al enige tijd opmars maakt in het bedrijfsleven. Het vertrekt van de gedachte dat organisaties de dag van vandaag niet enkel economische belangen mogen nastreven (financiële impact), maar dat ze ook op een duurzame manier moeten omgaan met hun natuurlijke en menselijke ‘grondstoffen’ (ecologische en humane impact). Dit omvat o.a. het behouden en ontwikkelen van het menselijk kapitaal van de organisatie (i.e. de medewerkers), in plaats van het uitputten van dit kapitaal.

Met het onderzoeksproject willen we de weg plaveien om duurzaam leiderschap ingang te laten vinden in het onderwijs in Vlaanderen. Ook het onderwijs staat immers voor belangrijke uitdagingen waarop duurzaam schoolleiderschap een antwoord kan bieden, zoals o.a. een grote planlast/werkdruk voor leraren, de steeds complexer wordende maatschappij, de externe druk en verwachtingen waaraan scholen worden blootgesteld, alsook de tendens naar toenemende verantwoording die ze dienen af te leggen.

Concreet zullen we samenwerken met schoolleiders, bedrijfsleiders en HR-specialisten om het concept ‘duurzaam schoolleiderschap’ te concretiseren. Hierbij leggen we de focus op het voeren van een duurzaam personeelsbeleid in scholen. We brengen duurzame leiderschapspraktijken en hun uitkomsten in kaart (bijv. impact op prestaties van leraren, welbevinden, ziekteverzuim, retentie), alsook belangrijke randvoorwaarden, succesfactoren en drempels in ons onderwijs. Daarbij onderzoeken we welke rol is weggelegd voor het middenkader (bijv. graadcoördinatoren) in scholen.

Onze onderzoeksmethodiek is voornamelijk kwalitatief. Na een verkennende literatuurstudie, zullen we schoolleiders en middenkaderleden bevragen in interviews en/of focusgroepen. Daarnaast organiseren we samen met onze projectpartner Better Minds at Work thema-avonden waarop kennisuitwisseling tussen bedrijfsleiders en schoolleiders kan plaatsvinden. Het project zal uitmonden in een wetenschappelijke publicatie en een praktijkpublicatie over duurzaam schoolleiderschap, alsook een duurzaam HR-dashboard voor scholen.

Contact

loth.vandenouweland@kdg.be 
+32 3 502 27 94

  • Duur onderzoek: 01/9/2019 - 31/08/2021

  • Projectpartners: onderzoeksgroep Edubron Universiteit Antwerpen, Better Minds at Work

  • KdG-medewerkers: Jo Van de Weghe, Griet van der Velden, Loth Van Den Ouweland