Leven = Coherentie

Schrödinger (1944) beschouwde coherentie (in de fysische betekenis van dit begrip) als de meest merkwaardige, maar onverklaarde eigenschap van het leven. De klassieke fysiologie en biochemie heeft deze eigenschap tot op heden nooit onderzocht. Dit heeft voor gevolg dat klassieke tekstboeken en cursussen niet enkel het meest diepgaande fundament missen, maar zelfs op een foutief fundament zijn gebouwd.
In dit project worden die theorieën grondig onderzocht en indien mogelijk samengebracht, die wel rekening houden met de coherentie van het leven.

Als belangrijkste verwezenlijking van dit project kon in 2006-2007 een unificatie van deze theorieën worden tot stand gebracht (publicatie).

Als gevolg hiervan kon ook een nieuwe lijst van functies van het celskelet worden samengesteld, die veel uitgebreider is dan de klassieke lijst (publicatie).

Het nieuwe paradigma van de celfysiologie, dat door deze unificatie sterk aan argumentatiekracht wint, heeft raakpunten met de moderne fysica van de ether (nulpuntsenergie) (voordracht).

Deze vorm van energie is ook technologisch toepasbaar en mag niet verwaarloosd worden in verband met Kyoto en het milieu in het algemeen.

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

  • Duur onderzoek: niet gespecifieerd

  • KdG-medewerkers: Laurent Jaeken