Phase Seperator: ontwikkeling van een hoog efficiënte microbellen- en vuilafscheider

Ontwikkeling van een afscheidingstechniek met verhoogde efficiëntie en verlaagde drukval.

Disciplines

 • Elektromechanica
 • HVAC
 • Energiesystemen
 • Duurzame ontwikkeling

Doel

 • Productontwikkeling
 • Ontwikkeling testfaciliteiten

Concept

 • Modelleren, prototype, testen, evalueren.

Tools

 • CFD
 • Labotesten

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

 • Duur onderzoek: 2010-2011
 • Projectpartners: UA
 • KdG-medewerkers: Roel Vandenbulcke, Eddy Janssen, Havid Elkhaoui