Phase Seperator: ontwikkeling van een hoog efficiënte microbellen- en vuilafscheider

Ontwikkeling van een afscheidingstechniek met verhoogde efficiëntie en verlaagde drukval.

Disciplines

  • Elektromechanica
  • HVAC
  • Energiesystemen
  • Duurzame ontwikkeling

Doel

  • Productontwikkeling
  • Ontwikkeling testfaciliteiten

Concept

  • Modelleren, prototype, testen, evalueren.

Tools

  • CFD
  • Labotesten

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

  • Duur onderzoek: 2010-2011
  • Projectpartners: UA
  • KdG-medewerkers: Roel Vandenbulcke, Eddy Janssen, Havid Elkhaoui