Publieke impact: De impact van de coronacrisis op de evenementensector

Wat is de impact van de coronacrisis op de evenementensector in België?

De impact van het coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 laat zich hard voelen in de evenementensector. Dit onderzoek brengt deze impact meer en beter in kaart. Aan de hand van surveys bevragen we de Belgische evenementensector vier keer in 2020.

Deze inzichten maken het mogelijk om de impact nauw op te volgen en beter in te spelen op de evoluerende noden van de event professionals. Dit met het oog op een impactvolle relance van de evenementensector.

Een onderzoek van het expertisecentrum Publieke Impact op initiatief van Experience Magazine en de federaties ACC Belgium, BESA, BECAS en Febelux en met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.

De meest recente informatie over het onderzoek vind je op deze pagina.

Contact

Hoofd expertisecentrum
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 84

www.publiekeimpact.be

​​​​​​​

Expertisecentrum Publieke Impact – Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

Sinds september 2018 werden de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen van KdG ondergebracht in het nieuw expertisecentrum Publieke Impact.

Het expertisecentrum verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden 'beter' te maken. Betere evenementen en steden hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Met behulp van dienstverlening en opleidingen vertalen we onze onderzoeksresultaten op maat van de sector en ambiëren wij om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van (markt)intelligente organisaties.