ROI voor Publieksevenementen 2: Maatschappelijk strategisch planningsmodel

Het gemeentelijk beleid heeft de voorbije jaren een flinke vlucht voorwaarts genomen. Het belang van een proactief evenementenbeleid staat steeds meer centraal. Gemeenten streven duidelijk naar een evenwichtige en doelgroepgespreide evenementenportfolio. Omdat het evenementenaanbod hier zelden in voorziet en om te voorkomen dat lokale overheden hun beperkte middelen niet optimaal inzetten is het cruciaal om inzicht te verwerven in de effectiviteit van de grotere en dus vaak de duurdere publieksevenementen nog voor deze publieksevenementen gefinancierd en georganiseerd worden.

Een publieksevenement, georganiseerd op het openbare domein en voor het brede publiek toegankelijk, kost een gemeente vaak handenvol geld. Door de toenemende aanvragen voor deze evenementen hebben gemeenten een grote behoefte aan eenvoudige en snel implementeerbare instrumenten om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste Return On Investment (ROI).

Gevoed door deze proactieve en kostenbesparende houding wordt er in navolging van het eerste onderzoek naar de ROI voor Publieksevenementen (2015) en op basis van de hieruit ontwikkelde ROI-methodologie een strategisch planningsmodel ontwikkeld. Dit model zal gemeenten maar ook andere organisatoren en stakeholders van evenementen toelaten om met behulp van een online tool (SCANNER) de lokale maatschappelijke impact van publieksevenementen vooraf te kunnen voorspellen (ex ante).

Alle modellen en tools die ontwikkeld worden in het kader van de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen hebben als doel om de evenementensector in het algemeen en het gemeentelijk evenementenbeleid in het bijzonder te ondersteunen bij hun verdere professionalisering. De ontwikkeling van een ideale en evenwichtig gespreide lokale evenementenportfolio vormt hierin dan ook een belangrijk onderdeel.

Contact

Hoofd expertisecentrum
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 84

www.publiekeimpact.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2015 - 31/08/2016

  • Projectpartners: stad Gent, iVOX, Golazo Sports

  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Peter Decuypere, Joris Verhulst

  • Financiering: PWO

Sinds september 2018 werden de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen van KdG ondergebracht in het nieuw expertisecentrum Publieke Impact.

Het expertisecentrum verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden 'beter' te maken. Betere evenementen en steden hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Met behulp van dienstverlening en opleidingen vertalen we onze onderzoeksresultaten op maat van de sector en ambiëren wij om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van (markt)intelligente organisaties.