ROI voor Publieksevenementen 4: Bezoekersaantallen

Hoeveel bezoekers telt een publieksevenement? Of liever: hoe kan je het bezoekersaantal optimaal tellen in functie van de duur en de omvang van je evenement? Wat doe je met locaties met meerdere toegangswegen?

Dat bezoekerstellingen niet eenvoudig zijn, bleek al uit eerdere onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen. In het kader hiervan ontwikkelden de onderzoekers een methodologie en instrumenten om de maatschappelijke en economische lokale impact van publieksevenementen snel, eenvoudig en aan lage kosten te kunnen berekenen. Maar om in te zetten op díe publieksevenementen met de hoogste Return On Investment (ROI), is inzicht in het bezoekersaantal noodzakelijk.

Dit aanvullend onderzoek wil de bestaande expertise inzake bezoekerstellingen - tot nu toe vooral uitgebouwd in de retailsector (winkels en winkelcentra) - verder ontvouwen naar de evenementensector. Het aantal bezoekers is zowel voor media als voor beleidsmakers een gangbaar criterium voor het succes van een evenement. Maar de aantallen die gecommuniceerd worden, blijken zelden correct.

Het zo accuraat mogelijk bepalen van het aantal aanwezigen op een evenement, is ook om andere redenen van cruciaal belang: om de economische impact van het evenement te berekenen, om de veiligheid te waarborgen en om op korte termijn correctere voorspellingen te maken over de nodige inzet van mensen, middelen en materialen.

Dit onderzoek biedt inzicht in de methoden of de combinatie van methoden die gebruikt kunnen worden voor bezoekerstellingen van een specifiek evenement. Samen met de in dit onderzoek ontwikkelde online tool (Telwijzer), krijgt de evenementensector hierdoor de kans om een meer rationele keuze te maken bij de inzet van de juiste telmethoden. De doelgerichte en uniforme aanpak van de Telwijzer maakt ook benchmarking met andere en vorige edities van publieksevenementen mogelijk.

Contact

Hoofd expertisecentrum
christine.merckx@kdg.be
+32 473 69 21 84

www.publiekeimpact.be

  • Duur onderzoek: 1/09/17 tot 31/12/18
  • Projectpartners: stad Gent, stad Antwerpen, gemeente Puurs, The Retail Factory, Acurity, CityMesh, DDMC, Fast Forward Events, ACC Belgium, Cropland, Orange, Agoria Smart Cities

  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Joris Verhulst, Julie De Smedt, Kenneth De Keulenaer, Jolien Vangeel

  • Financiering: PWO/TETRA

Sinds september 2018 werden de onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen van KdG ondergebracht in het nieuw expertisecentrum Publieke Impact.

Het expertisecentrum verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en steden 'beter' te maken. Betere evenementen en steden hebben een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Met behulp van dienstverlening en opleidingen vertalen we onze onderzoeksresultaten op maat van de sector en ambiëren wij om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van (markt)intelligente organisaties.