Thermal Grid

Thermal Grid: proof of concept voor een warmtedistributie door middel van een performante smoorregeling op de eindunits, zonder voorregeling

Het onderzochte concept voor warmtedistributie ‘Thermal Grid’ vervangt de traditionele vertakte boomstructuur door twee matrix-structuren: één op hoge druk en temperatuur voor de aanvoer- en één op lage druk en temperatuur voor de retourzijde. Hiertussen komt een parallelschakeling van verwarmingselementen met een performante debietregeling (PID-regeling met tijdsturing) zodat de voorregeling (doorgaans mengschakelingen) kan worden geëlimineerd.

 

Om de voordelen op het vlak van redundantie, thermisch comfort, investering, energie- en onderhoudskosten aan te tonen, wordt ‘Thermal Grid’ in een ‘Proof of Concept’ op technisch, energetisch en economisch vlak vergeleken met de best beschikbare technologieën (BBT).

Disciplines

 • Elektromechanica
 • HVAC
 • Energiesystemen
 • Duurzame ontwikkeling

Doel

 • Energie- en kostenbesparing
 • Evalueren van het ‘Thermal Grid-concept’ (technisch en economisch)
 • Ontwerprichtlijnen vastleggen
 • Concept

 • De expertise van KdG (thermo-hydraulische simulatie van verwarmingsinstallaties) en KHK (thermische simulatie van gebouwen en verwarmingselementen) worden samengebracht voor de ontwikkeling van simulatiemodellen voor het geheel van gebouw en installatie. 
 • De modellen zullen ter validatie worden toegepast op drie testcases.

Tools

 • EES, HYSOP en TRNSYS
 • LCCA-model
 • Veldmetingen ter evaluatie van Thermal Grid tov alternatieven (BBT). 

Meer informatie vind je op de website www.en-do.be en op de pagina van de studiedag Thermal Grid.

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84   

 • Duur onderzoek: 2010 - 2013 
 • Projectpartners: KULeuven, UA, gebruikers, studiebureaus, toeleveranciers en installatiebedrijven (voorlopgie lijst).
 • KdG-medewerkers: Eddy Janssen, Roel Vandenbulcke, Ward Denckens en Gunter Helms