Inhoud en studiepunten banaba Schoolontwikkeling

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches).

Eerste jaar
16 studiepunten
Semester 1: Praktijkonderzoek
(
8 studiepunten
)

Dit opleidingsonderdeel is gespreid over 7 hoor- en werkcolleges in semester 1. De contacturen worden ingericht op woensdagavonden. Voor elke fase in het onderzoek doet de student een opdracht in zijn praktijk, ter voorbereiding van de sessies.

Semester 2: Coachen
(
8 studiepunten
)

In het opleidingsonderdeel ‘Coachen' staat het begeleiden van collega's in hun professionele ontwikkeling centraal.

 • Je krijgt in eerste instantie zicht op je eigen visie op begeleiden en hun persoonlijke begeleidingsvaardigheden.
 • Van hieruit bouwen we verder aan je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je maakt kennis en oefent daarna intensief met enkele coachings- en begeleidingsmethodieken en groeit naar het begeleiden van trajecten van professionele ontwikkeling van anderen.
 • Het opleidingsonderdeel biedt veel oefenkansen en stimuleert je tot het ontwikkelen van een eigen begeleidingsstijl.
Tweede jaar
20 studiepunten
Semester 3: De school als organisatie
(
10 studiepunten
)

Maak een werkstuk door vanuit een metaperspectief naar de eigen organisatie te kijken ahv de aangereikte modellen. Betrekt hierbij een klein team en een kritische vriend.

Beschrijft je groei als schoolontwikkelaar binnen de eigen organisatie. De rapportage volgt de algemene SON-principes en houdt rekening met de vooropgegestelde vormelijke vereisten.

Semester 4: Leren en profileren
(
10 studiepunten
)
 • Leren in organisaties (formeel en informeel); leercultuur en -patronen
 • Verschillende rollen en functies: hoe invloed nemen op het leren in een organisatie?
 • Analyse van het professionaliseringsbeleid in een organisatie
 • Transfer van effecten van leren binnen een organisatie realiseren
 • Strategieën voor eigen leren
 • Persoonlijke leerdoelen stellen en modelleren in functie van leerdoel
 • Leren in actie zetten, zowel voor zichzelf als lerende, als in een organisatie
 • Professionele groei als schoolontwikkelaar i.f.v. eigen leren én leren van de organisatie
Derde jaar
24 studiepunten
Semester 5+6: Reflectief ervaringsleren
(
10 studiepunten
)

Binnen dit opleidingsonderdeel worden de inhoudelijke thema's door de groep bepaald. Elke student brengt persoonlijke werkzorgen en leervragen vanuit zijn bachelorproefproces naar voor. Deze leervragen worden in de groep gedeeld en geanalyseerd d.m.v. thematische verdieping en reflectie en met het doel het professioneel handelen bewust bij te sturen en te onderbouwen.

Naast de vaste supervisiegroep gaat elke student ook aan de slag met reflectief ervaringsleren in de eigen werkcontext in kader van de bachelorproef. 

Semester 5+6: Schoolontwikkeling realiseren (bachelorproef)
(
14 studiepunten
)

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student inzicht in de complexiteit van veranderingsprocessen.

 • Aan de hand van theoretische kaders krijgt de student kennis van diverse ondersteuningsstrategieën en -interventies.
 • De strategieën uit de 'Spiraal van verandering' (Schollaert, 2007) en de inzichten vanuit 'Waarderend veranderen' (Tjepkema et al., 2016) worden stapsgewijs aangeleerd en toegepast in een concreet veranderingstraject op de eigen werkplek.
 • Op de werkplek coördineert de student een effectief proces van schoolontwikkeling.
 • Hij integreert hierbij de vijf rollen en alle competenties van de schoolontwikkelaar in de praktijk.
 • De bachelorproef rapporteert over dit doorlopen leer- en veranderingsproces.