Programma-overzicht banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren

Gemeenschappelijk

  Studiepunten
Planmatig handelen 3
Planmatig begeleiden van jongeren 3
Fundamentele vraagstukken 3
Ontwikkelingsgericht werken 3
Contextueel denken 3
Maatschappelijk kwetsbare groepen 3
CoCo referentiekaders 3
Coachend netwerken 3
Schoolbeleid: instrumenten 3
Afhankelijk van basis- of secundair onderwijs:
- De rol van de zorgcoördinator (basis)
- School- en zorgbeleid (secundair)
3
  30

Keuze

Stel 50% van je traject zelf samen met:
- vakken uit ons keuzeaanbod
- internationale opties
- eigen initiatieven ...
30
Enkele voorbeelden van keuzevakken:
- Autismespectrum: What's in a name?
- Beloningssystemen: motivators of killers?
- Dyspraxie
- Dierenspiegel
- Faalangst
- Flexibele leertrajecten
- Gesprekken met kinderen (enkel voor basisonderwijs)
- Probleemoplossend denken met collega's (enkel voor basisonderwijs)
- Geef me even me-time (enkel voor secundair onderwijs)
- Suïcidepreventie bij jongeren (enkel voor secundair onderwijs)
- ...
Je kan alle mogelijke keuzevakken bekijken in de studiegids en het programmaboek.
 

 

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.