Inhoud en studiepunten van Logistiek Management Microdegrees

Gemeenschappelijke vakken

Gemeenschappelijke vakken

20 studiepunten

Internationale handel

(3 studiepunten)

Je leert de rol van internationale tussenpersonen kennen, bestudeert belangrijke clausules in verkoopovereenkomsten en maakt kennis met de Incoterms.

Customs introduction

(3 studiepunten)

Je leert wat de rol is van de douane in de internationale handel. Je raakt vertrouwd met aangifteprocessen, heffingselementen en douaneregelingen. 

Logistiek lab

(3 studiepunten)

Tijdens Logistiek Lab krijg je een dosis praktijk in het eerste jaar van je opleiding.
Je proeft van de logistieke sector: niet met een handboek, wel met een uit de praktijk gegrepen case die jij en je teamleden oplossen tijdens coaching sessies.
 Je blijft niet alleen binnenshuis maar gaat ook op bedrijfsbezoek naar een locatie die past binnen het thema van jouw case.

Excel voor logistiek 1

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Business English

(5 studiepunten)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van het Engels onontbeerlijk. We zien kennis van het Engels niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Engels.

Talent match microdegree (i.s.m. Randstad)

(3 studiepunten)

De partner Randstad start met een persoonlijk gesprek om je te adviseren welke micro degree je best volgt. Randstad volgt je het hele academiejaar op. Via oefeningen leer je je eigen talenten kennen. Je leert de verschillende beroepen en functies kennen waarvoor je kan gaan solliciteren en gaat mee op bedrijfsbezoek.  Je maakt een CV en motivatiebrief op en oefent het solliciteren.

Microdegree Transport en haven

Je kiest voor de microdegree Transport en haven of de Logistiek en voorraadbeheer.

Transport en haven

14 studiepunten

Maritiem vervoer en havens

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met belangrijke aspecten van het maritiem vervoer, onder meer de spelers op de markt en het belang van maritiem vervoer in de wereldhandel. Je bestudeert de scheepstypes.  Je besteedt aandacht aan de veiligheid van vervoer overzee en in de haven.  Je maakt kennis met de kenmerken en de functies van zeehavens.  Je bestudeert een containerterminal.

Transportgeografie

(4 studiepunten)

Je werpt een blik op de belangrijkste economische knooppunten in België, Europa en de andere continenten. Je bestudeert ook de evoluties van de voornaamste zee-, rivier- en luchthavens, en transportnetwerken.

Goederenkennis

(3 studiepunten)

Je ontdekt verschillende types van goederen: droge bulk, vloeibare bulk, containers ... Je leert de voor- en nadelen van elk type kennen en brengt de risico's bij het transport in kaart.

Import/export management

(4 studiepunten)

Je ontdekt het belang van handelspolitiek, gaat dieper in op de Incoterms en de internationale handelsdocumentatie. Je leert financieringstechnieken kennen en maakt kennis met alle spelers op de internationale handelsmarkt.

Keuzevakken

Je kiest voor min. 6 en max. 10 studiepunten uit deze keuzevakken

Management en communicatie: teammanagement/Word

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Duurzaam ondernemen

(3 studiepunten )

Welke deontologische regels reguleren de transportmarkt? Hoe zwaar wegen de Europese emissieregels door? Welke rol spelen ze? Je krijgt een diepgaand inzicht in de ethische vraagstukken van de internationale economie.

Hinterlandmodi

(7 studiepunten)

Je bestudeert de organisatie  en de reglementering van het vervoer van goederen over de weg, het spoor en via de binnenwateren. Je bekijkt multimodale mogelijkheden.

Luchtvervoer

(3 studiepunten)

Luchtvervoer, de snelste transportvorm, spreekt tot ieders verbeelding. Via de historiek belanden we bij de economische realiteit van vandaag: hoe is de sector wereldwijd georganiseerd en hoe ziet de juridische context eruit? Ook het vliegtuig en de werking van de vrachtterminal nemen we onder de loep. Last but not least focussen we op de praktijk van de IATA-agent: het afwikkelen van luchtvrachtzendingen.

Maritiem transportmanagement

(5 studiepunten)

Je zoomt in op de praktische kant van maritiem transport: welke documenten heb je nodig, hoe verloopt het laden en lossen, welke administratieve taken moet je vervullen, wat bij een schadeclaim ...?

Microdegree Logistiek en voorraadbeheer

Je kiest voor de microdegree Transport en haven of Logistiek en voorraadbeheer.

Logistiek en voorraadbeheer

17 studiepunten

Inleiding supply chain management

(3 studiepunten)

Je bestudeert de logistieke markt in het algemeen in het eerste jaar. Je ontdekt essentiële begrippen zoals demand management. Je krijgt inzicht in de materie en het belang ervan.

Demand and production management

(4 studiepunten)

In het onderdeel  voorraadbeheer zoem je  in op de waarde van voorraden en de risico’s die ermee verbonden zijn. Je leert om optimale bestelmomenten, bestelhoeveelheden en veiligheidsvoorraden te berekenen. Je neemt verschillende manieren van vraagvoorspelling onder loep. In het hoofdstuk productielogistiek pas je onder andere de principes van een MRP toe om een productieplanning te kunnen maken. Voor alle toepassingen maken we intensief gebruik van Excel

Excel voor logistiek 2

(3 studiepunten)

Je haalt alles uit Excel: geneste functies, gegevenstabellen, besturingselementen, cumulatieve tabellen, formulieren, grafieken, MRP-tabellen ... Je ontdekt ook hoe al die vaardigheden in de praktijk hun nut hebben.

Warehousing topics

(3 studiepunten)

Je leert de basiselementen van magazijnbeheer. Daarbij wordt er aandacht besteed aan de verschillende processen in een magazijn en de opslagsystemen.

Duurzame logistiek

(4 studiepunten)

Duurzaam ondernemen

Welke deontologische regels reguleren de transportmarkt? Hoe zwaar wegen de Europese emissieregels door? Welke rol spelen ze? Je krijgt een diepgaand inzicht in de ethische vraagstukken van de internationale economie.

Green Logistics

Hoe organiseer je efficiënt een supply chain met retourstromen? Welke invloed heeft e-commerce op de logistiek? Hoe werkt een circulaire economie? Hoe bereken je CO2 uitstoot en welke acties kan je als bedrijf ondernemen om je logistiek groener te maken?  Op deze vragen krijg je een antwoord in dit onderdeel van Supply chain management.

Keuzevakken

Je kiest een keuzevak voor 4 of 5 studiepunten

Management en communicatie: teammanagement/Word

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2019-2020 (onder voorbehoud)

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.