Latijn

 • Vind je Latijn ook de mooiste taal ter wereld?
 • Wil je die rare Romeinen graag beter leren kennen door je te verdiepen in hun taal en de teksten die ze ons hebben nagelaten?
 • Dan is leraar Latijn misschien wel jouw droomjob!

Waar mag je lesgeven?

 • In de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs

 • Daarnaast kan je als leraar Latijn eventueel aan de slag in de educatieve werking van historische musea of archeologische parken.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

 • Taal 1 A (3 studiepunten)
  In deze cursus staat het Latijnse woord centraal. We bekijken de vorming en samenstelling van Latijnse woorden en gaan grondig in op de morfologie van de naamwoorden, werkwoorden, voornaamwoorden en bijwoorden.
 • Taal 1 B (4 studiepunten)
  In deze cursus richten we onze aandacht op de Latijnse woordgroep. Achtereenvolgens komen de naamwoordgroep, de participiumgroep (losse ablatief en participium conjunctum), de infinitiefgroep (a+i) en de bijzin aan bod.
 • Literatuur en cultuur 1 A (4 studiepunten)
  In deze cursus staan de teksten van Caesar centraal. We lezen fragmenten uit de De bello Gallico en uit de De bello civili. Naar aanleiding van de teksten zoomen we in op bepaalde periodes uit de Romeinse geschiedenis of op bepaalde aspecten van de res publica.
 • Literatuur en cultuur 1 B (4 studiepunten) 
  Deze cursus bestaat uit twee delen. In deel 1 lezen we de brieven van Plinius en bestuderen we bepaalde facetten van de Romeinse cultuur. In deel 2 lezen we Nepos’ Vita Hannibalis en zoomen in op de Punische oorlogen.

Tweede jaar

 • Taal 2 (5 studiepunten) 
  In het tweede jaar nemen we de zin onder de loep. In het eerste semester bestuderen we de enkelvoudige zin met de syntaxis van de naamvallen en de modaliteiten van het gezegde. In het tweede semester bekijken we de samengestelde zin met de bijvoeglijke en de bijwoordelijke bijzin en de onderwerps- en voorwerpszin.
 • Literatuur en cultuur 2 (4 studiepunten) 
  Deze cursus staat in het teken van poëzie. We verdiepen ons in de regels van prosodie en metriek en lezen uit de werken van Ovidius. Daarnaast lezen we ook enkele fragmenten uit de Bucolica en/of de Georgica van Vergilius.
 • Laboratorium Latinum 2 (3 studiepunten) 
  Begeleid zelfstandige verwerking van grammaticale thema’s die niet aan bod komen elders in de opleiding: initiatie Grieks, gerundium/gerundivum en congruentie.

Derde jaar

 • Laboratorium Optimum (3 studiepunten) 
  Zelfstandige inhoudelijke en didactische verwerking van die auteurs die niet aan bod komen elders in de opleiding maar ofwel verplicht (aangeraden) worden in de leerplannen, ofwel uitvoerig aan bod komen in de meest gebruikte handboeken. Keuze uit: Sallustius (Bellum Catilinae), Seneca, Cicero (Epistulae).