Inhoud en studiepunten van HR for Business

Eerste jaar

HR Management

6 studiepunten

Talent Acquisition: HR overview

(3 studiepunten)

De wereld van arbeid en organisatie is dynamischer geworden. Wat zijn de fundamenten van HR? Wat zijn de actuele innovaties en ontwikkelingen? Hier leer je plannen, stromen en matchen van personeel. Hoe kan je mensen zover krijgen dat ze doen wat gedaan moet worden, en dit liefst met passie en plezier? Ook het ontwikkelen van medewerkers staat centraal. Ontwikkeling is onontbeerlijk om te kunnen innoveren.

Talent Acquisition: La pensée créative (en français)

(3 studiepunten)

Soyons créatifs! Denk anders, wees creatief en constructief over je Frans & You@Work. Hoe krijg jij je Frans echt onder de knie? On le trouvera! Wat zijn je doelen? On les inventera! Waar vind je Franstalige professionals in HRB om te interviewen? On verra! Een uitstap in het Frans? Pourquoi pas?!

HR Business

14 studiepunten

HR organisatiemanagement: Creatief en strategisch HR-beleid

(3 studiepunten)

Steeds meer organisaties plaatsen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op de agenda. Centraal bij MVO staan de drie P’s: People, Planet, Profit.

In dit vak zoomen we in op de People-dimensie: een duurzaam medewerkersbeleid. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden verwerven we inzicht in de methodieken voor de ontwikkeling, het management en de implementatie van HR gericht strategisch, creatief én duurzaam beleid. We ontwikkelen een modern perspectief op het samenspel van mens en organisatie. Hoe geef je goed werkgeverschap handen en voeten? Hoe maken we HRM waarderend, engagerend, verbindend, inclusief, innoverend?

HR organisatiemanagement: Getting organised (in English)

(3 studiepunten)

Efficiënt studeren is je werk organiseren, plannen en de juiste tools gebruiken. In 'getting organised' pas je deze skills toe, alles in het Engels, of course!

HR customer experience skills: Communicatievaardigheden (in het Nederlands)

(5 studiepunten)

Taalatelier, schrijfacademie en spraakmakers zijn helemaal afgestemd op HR skills.

HR customer experience skills: Sales skills

(3 studiepunten)

Kan een goeie verkoper ijskasten verkopen aan eskimo’s? Misschien wel. Maar een échte topverkoper verkoopt een kastensysteem op maat mét koeling/verwarming als dat nuttig is voor die klant.
Hij luistert niet alleen naar de vraag van de klant, maar trekt die open. Want vaak is de vraag maar het topje van de ijsberg.
In dit vak leer je een professioneel verkoopgesprek voeren. Klanten en prospecten detecteren, weerstanden overwinnen en je klantencontacten maximaliseren.

HR Legal environment

10 studiepunten

Arbeidsrecht

(3 studiepunten)

Het managen van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers vindt plaats binnen een juridisch kader. Doorstroom kan bijvoorbeeld tot een contractwijziging leiden met aangepaste arbeidsvoorwaarden. Arbeidscontracten: je leert wat je tekent. Met actuele thema’s ga je aan de slag; Wie A(rbeider) zegt, zegt B(ediende) of toch niet? Hoe bereken je een opzegvergoeding? Het arbeidsrecht gidst je naar het juiste antwoord.

Sociale zekerheidsrecht

(4 studiepunten)

Ken je de sociale zekerheden van de Belgische werknemer? Je combineert de regels met praktijkoefeningen. Je berekent lonen, kindergeld, ziekte –uitkering. Kom oefenen en ontdek zelf de zekerheden in een wereld van sociale risico’s

Informatiemanagement

(3 studiepunten)
 • Onderzoeksvaardigheden
  Inventariseer, analyseer en synthetiseer de infolawine die elke dag op ons afkomt. 
  Leer professioneel informatie online en offline te zoeken en te verwerken.
  Stel je eigen informatieportfolio samen aan de hand van relevante apps.
 • Desktop management
  Je gebruikt de computer efficiënt en stelt hem optimaal in.

HR Data verzamelen en analytics

7 studiepunten

Dataverwerking met Excel

(4 studiepunten)

Datagestuurd werken in de praktijk van HRM. Gegevens moeten verzameld worden . Hoe gaan we die gegevens inbrengen zodat we deze data kunnen beheren.

ICT tools

(3 studiepunten)
 • Word, Powerpoint
  Onderbouw je speech/pitch met een professioneel goodlooking presentatie! One picture equals 1000 words. Word Word-fan! Leer je rapporten, verslagen en andere documenten professioneel vorm te geven. Je benut optimaal de online office tools. 
 • Digilabz & Wordpress
  Internet heeft geen geheimen voor je . Hoe geraak je op internet? Browsers optimaal instellen, video’s maken, foto’s bewerken, …
  Je maakt je eerste website met Wordpress….

Mindset 2050

8 studiepunten

Futureproof werken: Zelfmanagement

(2 studiepunten)

Hoe bereid je jezelf voor op een latere baan, die nu nog niet eens bestaat? Hoe moet je leren voor het leven in een onzekere toekomst? Hoe kom je terecht op een plek die bij jou past? Door je te ontwikkelen vanuit je eigen innerlijk, vanuit je hart: als je weet wie je bent, wat je drijft en waar je energie van krijgt, dan weet je ook wat je wilt ontwikkelen. Reflectie is hierin heel belangrijk.  

Futureproof werken: Working in a team (in English)

(3 studiepunten)

Een manier om achter de drijfveren, normen en waarden van anderen te komen is door feedback te vragen, actief te luisteren, interviewen, de juiste vragen te stellen, ...

Futureproof werken: développement personnel (en français)

(3 studiepunten)

Comment communiquer de façon positive? Quels sont mes qualités et mes défauts? Qu’est-ce qu’une priorité? Comment apprivoiser le stress? Pourquoi sortir de ma zone de confort? Sleutel in het Frans aan je unieke zelf en bereid je voor op een toekomst waar soft skills het onderscheid maken.

You @ work

6 studiepunten

Economics essentials for HR

(3 studiepunten)

Wat is de impact van ‘de economische situatie’ op jou, je omgeving, het bedrijf, de HR afdeling waar je zo graag wilt werken? Stap in de actualiteit. Economics essentials for HR  helpt je te beseffen, begrijpen, beslissen. Je plaatst begrippen in de juiste context, je interpreteert acties van bedrijven en overheden, en je vormt je zo een gefundeerde mening over de wereld waarin je leeft, werkt en woont.

Werkveldoriëntatie

(2 studiepunten)

Verken je mogelijkheden. Maak kennis met jouw toekomstig werkveld. Je interviewt 3 personen naar jouw keuze uit jouw vakgebied en observeert iemand tijdens zijn werkdag.

Activiteitenportfolio

(1 studiepunt)

Treed uit je comfortzone. Verruim je maatschappelijke blik. Je kiest uit een waaier aan culturele activiteiten, bedrijf gerelateerde activiteiten en vrijwilligersopdrachten. Je maakt een keuze steeds volgens je persoonlijke leerdoelen.

Keuze

9 studiepunten

Duits 1 / Spaans 1

(6 studiepunten)
 • Duits
  Doe je nog graag iets met je voorkennis? Zoek je een extra troef in het bedrijfsleven? Of lijkt Duits je de ideale vierde taal om van nul te leren? Kies dan voor Duitse degelijkheid: je bouwt stap voor stap aan een stevige basis van woordenschat en grammatica en voor je het weet, spreek je toch al een aardig mondje Duits.
 • Spaans
  Hola! Ontdek de Spaanse taal en cultuur! Sla al snel je Spaanse slag in je communicatie met vrienden, collega’s en zakelijke partners.

Expert class

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Tweede jaar

HR Management

10 studiepunten

Selectie van toptalent van morgen

(5 studiepunten)

Wat zijn de selectiecriteria voor toekomstbestendig talent? Hoe kan je weten of dit ‘agile’ talent past binnen de context van je bedrijf? Zijn er hulpmiddelen die de selectie kunnen objectiveren voor een groetere voorspelbaarheid van toekomstig succes?  

Talent matching: Sales for HR

(3 studiepunten)

Hier leer je de kneepjes van  profielen goed  te verkopen en met je gesprekspartner te onderhandelen. Van het telefoneren naar een nieuw bedrijf als prospect, over het verkoopgesprek, de offerte en het afsluiten, tot de after-sales en de service. Hoe maak jij het verschil met de concurrentie? Klantgericht denken is ‘the key’.

Talent matching: Rekrutering en selectie (en français)

(2 studiepunten)

Klink en schrijf als een professional in het Frans! Laat je stem horen als je vergadert, solliciteert, presenteert en argumenteert. Verder leer je overtuigende mails schrijven. Onze leuze is:  "Si tu veux, tu peux!"

HR Business

6 studiepunten

Employer marketing

(3 studiepunten)

Veel organisaties worstelen met het succesvol verbinden van de kracht en talenten van hun mensen (mensperspectief) met hun organisatieambities (organisatieperspectief). In deze module leer je methodes om organisaties een meer uitgesproken karakter te geven. Door organisaties te verbinden met de ‘persoonlijkheid’ van mensen in de organisatie kan een  sterke employer branding tot leven worden gebracht.

Financieel management

(3 studiepunten)
 • Basiskennis boekhouden
  Je weg vinden in kosten, opbrengsten, bezittingen en schulden. Kunnen meepraten over de balans en de resultatenrekening. Hier wordt de basis gelegd om later de boekhouding van jouw bedrijf te kunnen opvolgen.
 • Personeelsbegroting

  Enerzijds een analyse maken van de opbrengsten van stroombeleid: de juiste mensen op de juiste plek tegen de juiste kosten aan het werk, medewerkers duurzaam inzetbaar maken, door het actief stimuleren van door-en uitstroom kunnen (nieuwe) medewerkers worden aangetrokken, waardoor innovatie wordt gestimuleerd.

  Anderzijds een analyse maken van de kosten van stroombeleid: een medewerker stroomt door binnen de organisatie of verlaat de organisatie en dit leidt tot gemiste opbrengsten en/of het zoeken van een vervanger. Door – en uitstroom betekent ook een verlies van kennis en ervaring. Uitstroom, en zeker gedwongen ontslag, is nog steeds een gevoelig onderwerp.

HR Legal environment

4 studiepunten

Business ethics (in het Nederlands)

(4 studiepunten)

Aan de hand van actuele cases nadenken en discuteren over ethische vraagstukken .

Data verzamelen en analytics

10 studiepunten

Data analytics: Analyse en interpretatie van data

(4 studiepunten)

Data gestuurd werken zorgt ervoor dat de HR afdeling goed begrijpt waarom medewerkers doen wat ze doen, wie er goed presteert en wie niet, en hoe de diversiteit in het personeelsbestand is verdeeld over de organisatie. Maar bovenal laat het zien wat er gedaan moet worden om de prestaties van de organisatie verder te verbeteren. Op deze wijze krijgt de HR-professional niet alleen zelf een helder en beter overzicht, maar ook het materiaal en daarmee de positie om een betekenisvolle rol te spelen in de besluitvorming.

Data analytics: Rapportering en monitoring (in English)

(3 studiepunten)

Data over HR activiteiten worden middels onderzoek verzameld, geordend en geanalyseerd om vervolgens op basis van correlaties en causale verbanden inzichten te verkrijgen die de besluitvorming omtrent te nemen maatregelen kan verbeteren.  Beschrijvend en voorspellend onderzoek?

Digital tools for HR

(3 studiepunten)

Veel HR instrumenten kunnen (en moeten) worden ingezet om de stromen te managen. Hierbij zien we dat deze instrumenten vaak gericht zijn op plannen, werven, inzetten, ontwikkelen en afscheid nemen van medewerkers.

Mindset 2050

12 studiepunten

Professioneel en verbindend communiceren: Bedrijfspsychologie

(3 studiepunten)

Wie ben je, wat kan je en vooral wat denk je dat je doet? We ontdekken samen de psychologie achter de feiten. Is solliciteren objectief? Kan ik samenwerken met iedereen? Wat motiveert de werkende mens? In 12 lessen leren we alles rond gedrag in organisaties en bedrijven. Telkens vervul je opdrachten samen en individueel om je inzicht op de werkvloer te verruimen. Verbaas je..!

Professioneel en verbindend communiceren: Understanding, interpreting corporate cultures

(3 studiepunten)

De wereld ligt aan je voeten! In dit vak ontdek je de basisprincipes van krachtige communicatie in een cultureel diverse context. We starten heel concreet: welke woorden kies ik, welke gebaren maak ik, wanneer luister ik best alleen maar? Daarna verdiepen we: hoe ga je om met cultuurverschillen? Wat te doen bij cultuurshock? Je leert reflecteren en maakt het zelf mee.

Professioneel en verbindend communiceren: Netwerken (en français)

(3 studiepunten)

Steeds meer vacatures worden niet meer volgens de traditionele weg ingevuld. Het is belangrijk dat je de juiste mensen ontmoet, maar ook dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Dit leer je in deze module in het Frans.

Professioneel en verbindend communiceren: Relationship building communication (in English)

(3 studiepunten)

Hoe doe je dat? Via Leary’s rose ga je ontdekken wat de kracht is van het verbindend communiceren.

You @ work

8 studiepunten

Talentlab: Consultancy HR opdracht

(2 studiepunten)

Tasting  and experiencing with colours? Je gaat met 2 of 3 collega studenten een ‘onderzoeksopdracht’ uitvoeren in een bedrijf en verbetervoorstellen formuleren.

Talentlab: studiereis

(1 studiepunt)

Working with colours? Organiseer en beleef een verrassende studiereis. Ervaar hoe talenten samensmelten en elkaar versterken.

Talentlab: One day conference

(1 studiepunt)

Choosing colours? Laat je inspireren door keynotes en leg je eerste contacten met stagebedrijven volgens je eigen voorkeuren en interesses.

Talentlab: Conflictmanagement (in het Nederlands)

(4 studiepunten)

Conflicting colours? Leer hoe je moet communiceren en omgaan met moeilijke situaties.

Keuze

11 studiepunten

Duits 2 / Spaans 2

(5 studiepunten)
 • Duits 2
  Nu Duits al iets meer betekent dan ‘der-die-das’ ga je verder op de ingeslagen weg. Je breidt je woordenschat en grammatica nog uit. Die kan je dan volop inzetten om onze derde landstaal te gebruiken, o.a. met Duitstalige Erasmusstudenten op onze campus en later ook met mensen uit het bedrijfsleven.
 • Spaans 2
  Proef van dit uitgebreid assortiment aan Tapas profesionales en maak kennis met de bruisende Spaanstalige bedrijfswereld! Ga aan de slag bij  Spaanse bedrijven, laat je inspireren door Spaanse merken en producten en verdiep je in de fascinerende wereld van de Spaanse steden …! 

Expert class

(6 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Derde jaar

HR Management

15 studiepunten

Agile HRM in organisaties (in het Nederlands én en français)

(10 studiepunten)

Hoe kan je ‘agile’ talent binnen een bedrijf herkennen en hoe behoud je deze talenten?

HR Trend watching (in het Nederlands én in English)

(5 studiepunten)

Een trendonderzoek naar de HR stemming in de maatschappij, bij de consument en in de markt. Wie wil weten wat de HR geest van de tijd is, moet steeds aangesloten blijven op informatie over HR trends en HR ontwikkelingen.

HR Business

3 studiepunten

HR performance management (in het Nederlands)

(3 studiepunten)

Organisaties veranderen in hoog tempo want flexibiliteit en wendbaarheid staan centraal. Dit betekent dat beleid, structuren en processen eveneens flexibeler worden, met als gevolg dat de HR cyclus moet mee veranderen.

Welke factoren bepalen ,welke vormen van sturen effectief zijn? Wat is effectief om te meten en hoe?  Van competentiemanagement naar competente mensen? Beleid, werkwijzen en hulpmiddelen voor sturen op performance, inzetbaarheid, ontwikkeling en resultaten ? Beoordelen en belonen van prestaties ... de nieuwe HR cyclus breekt aan. 

HR Legal environment

3 studiepunten

De veranderende arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen

(3 studiepunten)

Meer dan een miljoen mensen zijn werkzaam in een andersoortige arbeidsrelatie: tijdelijk, gedetacheerd of als ZZP-er. Grote concerns worden steeds minder dominant, de grootste banengroei doet zich voor in het midden- en klein bedrijf. Functies zijn minder vaststaand, waardoor niet alleen arbeidsrelaties maar ook de matching verandert. De wereld van arbeid en organisatie is dynamischer geworden, waardoor instrumenten en modellen veelzijdiger zijn geworden. Dit vereist meer flexibiliteit en creativiteit van de HR-professional.

HR Data verzamelen en analytics

3 studiepunten

Payroll pakketten / ERP / E-HRM

(3 studiepunten)

Bedrijven die gebruik maken van payroll ervaren meer flexibiliteit en lopen minder financiële risico’s. Hoe werkt payroll? Je gaat werkplekleren waardoor je ervaart wat payroll allemaal kan betekenen. In deze context is een initiatie in erp software wel handig. Je leert er ook wat goede e-hrm systemen er zijn en welke functionaliteiten er niet mogen ontbreken.

Mindset 2050

13 studiepunten

Bedrijfsstage 1: focus persoonlijke groei

(13 studiepunten)

Tijd om de theorie om te zetten in de praktijk tijdens je afstudeerstages. Bewijs dat je beschikt over de nodige skills om in het werkveld aan de slag te gaan gedurende 2 fulltime stages van elk 8 à 9 weken.

You @ work

13 studiepunten

Bedrijfsstage 2: focus innovatie van de organisatie

(13 studiepunten)

Tijd om de theorie om te zetten in de praktijk tijdens je afstudeerstages. Bewijs dat je beschikt over de nodige skills om in het werkveld aan de slag te gaan gedurende 2 fulltime stages van elk 8 à 9 weken.

Keuze

6 studiepunten

Duits 3 / Spaans 3

(3 studiepunten)
 • Duits 3
  In het derde jaar word je helemaal klaargestoomd voor het werkveld. Wir schaffen das!
 • Spaans
  Ruta internacional: tijd om de internationale toer op te gaan! Verleg je grenzen en ontdek via een waaier aan activiteiten hoe je een product kan importeren vanuit Spanje en exporteren naar Zuid-Amerika. Scoor met je Spaans!

Expert class 5

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.
Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.