Projecten & lesvoorbeelden - Orthopedagogie en Toegepaste Jeugdcriminologie

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

 • Pedagogiek
  Vanuit onze visie op pedagogisch begeleiden leer jeopvoedingssituaties te analyseren in hedendaagse
  gezinnen (bv. het nieuw samengesteld gezin, eenoudergezin, …).
 • Sociologie
  Hoe gaan we in de maatschappij om met mensen die in een kwetsbare situatie zitten? Je leert verder kijken dan de doelgroep en zijn voorziening. We bekijken op welke manieren de samenleving zorgt voor ‘solidariteit’.
 • Criminologie
  Waarom plegen pubers, adolescenten en jongvolwassenen delicten? Hoe gaat het juridische beleid
  en het rechtssysteem hiermee om? Vroeger en vandaag. In de (groot)stad en daarbuiten.
 • Doelgroepen 3
  Met deze cursus leer je aan de hand van voorbeelden over werken met personen met een specifieke nood aan begeleiding vanuit een beperking of psychosociale problematiek.
 • Psychologie
  Als student Orthopedagogie krijg je ook het vak Psychologie. Kennis van psychologie kan je helpen om als orthopedagogisch begeleider te begrijpen waarom een cliënt in een situaties bepaald gedrag stelt of net niet stelt en handvaten aanreiken om hier mee om te gaan. 
 • Oefening Observeren en rapporteren
  Observeren en rapporteren is één van de orthopedagogische middelen die je inzet voor de hulpverlening aan cliënten. Je traint vaardigheden om op een systematische, methodische manier observatiegegevens te verzamelen, zorgvuldig te registreren én te analyseren.

Voorbeeldlessen

Remote video URL

Cognitieve themas kleuter en fantasie

Remote video URL

Cultuur en levensbeschouwing, Ethische kwesties