Meertaligheid in het secundair onderwijs

Vierdaags vormingstraject on campus op woensdagvoormiddag

In dit nascholingstraject leer je taalbewust en taalversterkend lesgeven.
Wat doe je met complexe instructies en vaktaal? Hoe geef je feedback in een meertalige klas? Hoe benut je de talenkennis van je leerlingen om hun taalvaardigheid in het Nederlands te versterken?
Welke taal- en woordenschatstrategieën kun je daarbij inzetten?
Hoe kun je taalgerichter differentiëren en remediëren?
Meertaligheid wordt zo een troef, geen hindernis.

 • Je ontdekt hoe je taalbewust en taalversterkend kan lesgeven.
 • Je leert instructies en vaktaal aan te passen aan het doelpubliek en actief te verwerken in de lessen.
 • Je gaat op een bewuste manier om met groeigerichte feedback in een meertalige klas.
 • Je leert de talenkennis en het bestaande kennisreservoir van de leerlingen aan te spreken om hun taalvaardigheid in het Nederlands te versterken.
 • Je leert taal- en woordenschatstrategieën in te zetten tijdens de les.
 • Je leert taalgerichter te differentiëren en te remediëren.
 • Je leert spreek- en schrijfkansen optimaal in te zetten binnen zaakvakken.

Praktisch

Wanneer

Telkens van 9 tot 12. 30 u. (met pauze) op:

 • Woensdag 8 februari 2023
 • Woensdag 15 februari 2023
 • Woensdag 29 maart 2023
 • Woensdag 19 april 2023 

Korter traject?

Je kan ook opteren om het traject deels te volgen:

 • Volg sessie 1 en 2 samen, of
 • Volg sessie 3 en 4 samen

Waar

On-campus: Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
Een week op voorhand ontvang je een reminder met alle praktische info.

Prijs

 • Het volledige traject: 240 euro per persoon incl. digitale syllabi en catering.

 • Het traject gedeeltelijk volgen? Vorming 1 en 2 of vorming 3 en 4 : 130 euro per persoon incl. digitale syllabi en catering.

Inhoud navormingstraject

Eerste vorming

 • Omschrijving van het begrip meertaligheid en de verschillende varianten
 • Taalontwikkeling bij meertalige kinderen en mythen rond meertaligheid

 • IJsbergmodel van Cummins en het belang van de thuistaal in de klas

 • Mondelinge en schriftelijke instructies geven aan een meertalig publiek

 • Bewuster omgaan met school- en vaktaal

 • Feedback geven in een meertalige klas

Tweede vorming

 • Gericht(er) differentiëren en remediëren met ex-OKAN-leerlingen

 • Preteaching en scaffolding als ondersteunende principes

 • Retrieval en spaced practice

 • Flexibele leerwegen: wat zijn de mogelijkheden?

Derde vorming

 • Lees- en schrijfstrategieën inzetten in taal- en zaakvakken

 • Woordenschat- en taalleerstrategieën leren hanteren

 • Zelfscan taalbewust lesgeven: doe ik het (al) goed?

 • Opdracht: maak een zelfgekozen stuk leerinhoud taalvriendelijker

Vierde vorming

 • Spreek- en schrijfkansen vergroten in taal- en zaakvakken

 • Vaardigheidsdidactiek NT2: tips voor de zaakvakleerkracht

 • Feedback bij de opdracht en mogelijkheid tot kennisdeling

 • Tips voor verdere lectuur

Voor wie

Leerkrachten secundair onderwijs die tijdens hun lessen en in hun lesmateriaal op een positieve en efficiënte manier willen omgaan met de meertaligheid van hun leerlingen.

Het team

Bert Cruysweegs is docent Nederlands en CLIL (Content and Language Integrated Learning) binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) van de Karel de Grote Hogeschool.

Joëlle Verelst is docent Frans en onderzoeker binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) van de Karel de Grote Hogeschool.

De inschrijvingen zijn afgesloten