Achter de labels

Nascholing voor basis- en secundair onderwijs

Vakken

Je kiest één of meerdere vakken uit het aanbod keuzevakken van de bachelor-na-bachelors Buitengewoon Onderwijs en Zorgverbreding & Remediërend Leren:

 • AD(H)D: Een stand van zaken
 • NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsels)
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • Faalangst bij kinderen en jongeren (VOLZET)
 • Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs
 • Hoogbegaafde jongeren in het secundair onderwijs
 • Hoogsensitieve kinderen in de klas
 • Taalontwikkelingsstoornissen (dysfasie)
 • Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette
 • Bodymap
 • Autismespectrum: What's in a name?
 • AS: Gewoon speciaal

 • AS: Tussen verbeelding en fantasie

 • AS: Welke handleiding?

Beschrijving, data en kostprijs van de vakken? Download het programmaboek met alle keuzevakken.

Praktisch

 • De datum staat telkens vermeld bij de opleiding in het programmaboek
 • De lessen vinden plaats van 18.30 tot 21 u. (tenzij anders vermeld)
 • De meeste lessen vinden plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen (tenzij anders vermeld)
 • De deelnameprijs is voor elke cursus verschillend en staat vermeld in het programmaboek
 • Het (digitaal) cursusmateriaal is steeds in de prijs inbegrepen
 • Na registratie krijg je een mail met alle praktische info
 • Na afloop van de nascholing ontvang je een attest van deelname

Meer info