Betekenisvol gesprekken voeren in het Sociaal-Cultureel Werk

Vorming uit de opleiding Sociaal Werk

Doelgroep

Professionelen uit de sociale sector en onderwijs

Inhoud

Als sociaal-cultureel werker kom je voortdurend mensen tegen met wie je gesprekken voert. Korte, eenvoudige informele gesprekjes tijdens een activiteit. Een adviesgesprek met cliënten, een slecht nieuwsgesprek met vrijwilligers. En ook diepgaande, ondersteunende gesprekken met gebruikers, medewerkers of mensen uit je doelgroep. Elk gesprek, elke tussenkomst, hoe klein ook, kan betekenisvol of risicovol zijn voor de ander.

Het opleidingsonderdeel ‘Gespreksvoering’ is een trainingsvak. Het is gebaseerd op theoretische inzichten uit onder andere Bind-Kracht. Het oefenen van vaardigheden staat centraal.

De training start met het belang van een positieve grondhouding. Deze grondhouding is het gevolg van hoe we naar anderen en onszelf kijken, welke bril we opzetten als we met iemand in gesprek gaan.

Daarna kijken we naar aspecten die in elk gesprek terugkomen en zoemen we in op thema’s zoals het bewaken van eigen grenzen, het slechtnieuwsgesprek, meertalige communicatie.

Traject samen met studenten

Onze tweedejaarsstudenten sociaal-cultureel werk volgen een traject van 24u training in het voeren van betekenisvolle gesprekken, aangevuld met een aantal thuisopdrachten. (in totaal 3 studiepunten). 

Ook werkende sociaal werkers (jeugdwerkers, buurtwerkers ...) kunnen deelnemen waardoor zij enerzijds hun communicatievaardigheden verstevigen en anderzijds hun ervaringen uit het werkveld delen met studenten.

Training

Tijdens de training werken studenten en docenten met casussen uit het werkveld en eigen ervaringen. Elkaar feedback geven en ondersteunen in het ontwikkelen van de grondhouding en vaardigheden wordt van alle deelnemers verwacht. In kleine groep werken deelnemers één van de thema’s zelfstandig uit.

Wanneer en waar?

6 sessies op maandagvoormiddag van 8.45 tot 13 u. OF 14 tot 18 u. op

  • Ma 17 september
  • Ma 24 september
  • Ma 1 oktober
  • Ma 8 oktober
  • Ma 15 oktober
  • Ma 22 oktober

Waar? Campus Zuid

Creditbewijs

Wie ervoor kiest een examen af te leggen kan een creditbewijs krijgen.

Deelname aan het examen is niet verplicht.

Prijs

Deelnemen aan deze vorming kost 272,50 euro.

Inschrijven

Schrijf je in

Inschrijven kan tot 7 september.

Nog vragen?

Stuur een mail naar ann.vandyck@kdg.be.