Bouwen aan BOA! Samenwerking tussen opvang, onderwijs en vrije tijd

Studiedag op donderdag 22 juni 2023

We organiseren dezelfde studiedag op dinsdag 6 juni op Arteveldehogeschool in Gent. Meer informatie vind je hier.

Werk jij mee aan de opvang en vrije tijd van schoolkinderen? Misschien denk je in je lokale bestuur na over nieuwe structuren, misschien werk je nieuwe samenwerkingsverbanden uit, misschien bezorg je kinderen een fijne naschoolse tijd of misschien organiseer je in de school een nieuw vrijetijdsaanbod?

Wat je ook doet, je merkt dat de opvang en vrije tijd van kinderen in beweging is: er wordt veel gewerkt en er is nog veel te doen. Op deze studiedag brengen Arteveldehogeschool en Karel de Grote Hogeschool, in samenwerking met een aantal partners, ervaringen uit het recente werk samen.

In een panelgesprek hoor je hoe verschillende actoren naar de nieuwe aanpak kijken. In workshops vind je inspiratie om de komende tijd verder te werken. Er zijn workshops voor begeleiders van kinderen, voor lokale regisseurs en voor medewerkers die met hun organisaties samenwerkingsverbanden uitwerken.

Nog vragen?

Praktisch

 • Wanneer
  Donderdag 22 juni 2023 van 9 tot 16.30 u.
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs
  35 euro per persoon (incl. catering)

Voor wie

 • Lokale regisseurs opvang van schoolkinderen

 • Verantwoordelijken en beleidsmedewerkers van opvangorganisaties

 • Medewerkers van scholen die voor opvang zorgen buiten de schooltijd

 • Professionals die met kinderen werken na schooltijd

Programma

 • 9.00 - 9.30 u.: registratie en onthaal met koffie

 • 9.30 - 10.30 u.: welkomstwoord en panelgesprek

  • Met professionals van het Agentschap Opgroeien, Vlaams Welzijnsverbond, de Gezinsbond, het Kinderrechtencommissariaat, sportverenigingen, opvang én onderwijs.

 • 10.40 - 12.10 u.: workshops 1. Keuze uit:

  • 1. Collegiale reflectie over de muren van opvang en onderwijs heen - Annekatrien Depoorter (OKO - Arteveldehogeschool) en Brecht Peleman (VBJK)

  • 2. Samenwerken aan BOA: inzoomen op het lokale samenwerkingsverband - Karolien Huylebroek, Daphné Mertens en Flore De Meester (AHS)

  • 3. Kinderparticipatie in tijdens van transitie - An Piessens en Siska Van Daele (KdG)

  • 4. Een kindvriendelijk vrijetijdsbeleid zet in op meer, betere en bredere vrijetijdskansen voor kinderen en jongeren! - Filip Stallaert en Bert Delville (Bataljong)

 • 12.10 - 13.00 u.: lunch

 • 13.00 - 14.30 u.: workshops 2. Keuze uit:

  • 5. De lokale BOA-context onder de loep - Karolien Huylebroek, Daphné Mertens en Flore De Meester (AHS)

  • 6. Toegankelijkheid - Kris De Visscher (KdG)

  • 7. Vrijwilligers en begeleiders coachen - Sarah Vorsselmans en Leen Dom (KdG)

  • 8. Ik kan goed dansen en jij? - Medewerkers van de buitenschoolse opvang De Panda samen met Caroline Boudry (VBJK & Kindertijd)

 • 14.30 - 15.00 u.: koffiepauze

 • 15.00 - 16.30 u.: workshops 3. Keuze uit:

  • 9. Handvaten voor een doordacht BOA-beleid in je gemeente - Sara Schroé (stafmedewerker regie buitenschoolse opvang en activiteiten VVSG)

  • 10. Naar Duurzame Jobs in opvang en begeleiding van school - Caroline Boudry (VBJK & Kindertijd)

  • 11. Loose parts - Amke Bailleuil (Speelmakers)

  • 12. Co-creatiesessie: innovatief BOA-beleid creëren met een talentgerichte bril - Karolien Huylebroek (AHS), Kris De Visscher (KdG)

Workshops

Workshops 1: 10.40 - 12.10 u.

1. Collegiale reflectie over de muren van opvang en onderwijs heen

In deze workshop presenteren we diverse methodieken om collegiale reflectie te stimuleren over de muren van buitenschoolse opvang en kleuteronderwijs heen (opwarmers & teasers, videocoaching, WANDA en collegiale observatie). De methodieken zijn breed inzetbaar in alle opvangsectoren en organisaties waar in het belang van kinderen en gezinnen wordt gewerkt. We gaan ook in op de impact van deze collegiale reflectie op medewerkers en hoe je die impact in kaart kan brengen via ‘most significant change’. Deze workshop gebeurt vanuit het Erasmus+ project REC ‘Reflection, Education, Care’. 

Ine Hostyn (PJK – Arteveldehogeschool), Annekatrien Depoorter (OKO - Arteveldehogeschool), Nima Sharmahd (VBJK), Brecht Peleman (VBJK)

2. Samenwerken aan BOA: inzoomen op het lokale samenwerkingsverband.

Samen werken aan het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten in een lokale context is een hele uitdaging! In deze workshop reiken we handvatten aan om het proces lokaal op te starten, te laten evolueren en te versterken. We vertrekken van het perspectief van de regisseur, maar ook vanhet perspectief van de organisator, de gezinnen en de kinderen. Je krijgt inzichten mee vanuit een tweejarig onderzoek over BOA.

Karolien Huylebroek, Daphné Mertens en Flore De Meester (AHS)

3. Kinderparticipatie in tijdens van transitie

Kinderparticipatie, we willen het allemaal mogelijk maken, op een veilige en inclusieve manier.  Maar hoe pak je dat aan in een vrijetijdscontext? En hoe laat je in tijden van verandering de stem van kinderen aan bod komen, niet eenmalig maar op een structurele manier? Deze workshop reikt je ideeën en methodieken aan om kinderparticipatie van kinderen tussen 6 en 14 jaar een plek te geven in je vernieuwingsproces.

An Piessens en Siska Van Daele (KdG)

4. Een kindvriendelijk vrijetijdsbeleid zet in op meer, betere en bredere vrijetijdskansen voor kinderen en jongeren!

Die vrije tijd spenderen ze voor een groot deel in de gemeente waar ze wonen. Het lokaal bestuur is dus het aangewezen bestuursniveau om dat recht op vrije tijd te waarborgen. Daarom maak je als lokaal bestuur werk van het regisseren van de vrije tijd in de gemeente. Regisseren gaat verder dan zelf activiteiten organiseren en inzetten op blinde vlekken. Het gaat over het kennen van je doelgroep in al zijn aspecten en het samenwerken met alle actoren binnen de gemeente om kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen te geven op een betekenisvolle vrije tijd.Hoe zorg je er als lokaal bestuur voor dat alle kinderen en jongeren hun vrije tijd kunnen beleven in de gemeente? Wat houdt regisseren net in? En waarom zou je er voor kiezen om vanuit die regierol te werken?

Vanuit onze visietekst en vrijteijdscanvas krijg je in deze workshop een zicht op hoe Bataljong kijkt naar die regierol van het lokaal bestuur. We geven je een aantal handvatten om mee aan de slag te gaan.

Filip Stallaert en Bert Delville (Bataljong)

Workshops 2: 13.00 - 14.30 u.

5. De lokale BOA-context onder de loep

Wat zijn de sterktes, kansen en uitdagingen van de huidige werking buitenschoolse opvang en activiteiten? In deze workshop leer je een resem tools en mogelijkheden kennen om zicht te krijgen op je lokale context. We zoeken hoe je de bestaande inspirerende praktijken kan belichten en we zoeken naar de kansen voor een sterke BOA-toekomst. Na deze workshop wil je met veel goesting jouw lokale context onder de loep nemen.

Karolien Huylebroek, Daphné Mertens en Flore De Meester (AHS)

6. Toegankelijkheid

Vanzelfsprekend is het aanbod van opvang en vrije tijd voor kinderen zo toegankelijkheid mogelijk, met de bekende ‘zeven b's' als leidraad. Toegankelijkheid vergt inspanningen op vlak van interne organisatie en externe relaties. Maar wat betekent dat voor kleine vrijetijdsinitiatieven? Kunnen ze alle voorwaarden voor toegankelijkheid vervullen?  Deze workshop helpt je om het lokale aanbod toegankelijk te maken volgens de mogelijkheden van elk type organisator.

Kris De Visscher (KdG)

7. Vrijwilligers en begeleiders coachen

In de opvang en vrije tijd van kinderen is de diversiteit tussen de medewerkers erg groot: diversiteit in leeftijd, in opleiding, in werkervaring en in arbeidsstatuut. In deze workshop vertellen we hoe je begeleiders en vrijwilligers kunt steunen om hun pedagogische competenties te versterken met behulp van laagdrempelige themasessies, werkbegeleiding op de vloer en intervisies. We wisselen uit over aanpak, valkuilen en succesfactoren. We delen inzichten en ervaringen uit een onderzoek naar middagpauzes en uit twee coachingstrajecten voor begeleiders van opvang op school, voor en na de schooluren en tijdens de middagpauze.

Sarah Vorsselmans en Leen Dom (KdG)

8. Ik kan goed dansen en jij? 

Elke dag van een opvang ziet er anders uit, sommige kinderen komen enkel op maandag naar de opvang, andere kinderen komen meerdere dagen. Je stemt jouw werking af op de noden van kinderen en gezinnen. Maar er zijn kinderen van de aanpalende school gaan die helemaal geen gebruik maken van de opvang. Daarom is buitenschoolse opvang De Panda gestart met een atelierwerking op maat van kinderbegeleiders en alle kleuters. Zowel kinderen van de opvang als  kinderen van de kleuterbasisschool kunnen inschrijven. Zo’n atelierwerking geeft kinderen en begeleiders de kans om in te spelen op activiteiten die kinderen graag doen, en dit vanuit de talenten van elke kinderbegeleider. Een atelier biedt kansen om een thema intens te beleven. In deze workshop willen we samen met de deelnemers nadenken over het verbreden van het vrijetijdsaanbod voor alle kinderen uit de school en de buurt. 

Medewerkers van de buitenschoolse opvang De Panda samen met VBJK & Kindertijd

Workshops 3: 15.00 - 16.30 u.

9. Handvaten voor een doordacht BOA-beleid in je gemeente

Tegen 1 januari 2026 moeten de lokale besturen klaar zijn om hun lokaal BOA beleid uit te rollen. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. VVSG ontwikkelde een afwegingskader dat lokale besturen ondersteunt bij het nemen van doordachte beslissingen in het beleid en de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten op maat van hun gemeente. In deze workshop verkennen we de handvaten die dit werkinstrument aanreikt. Interessante inzichten gegarandeerd voor iedereen die een rol speelt in het lokale BOA-verhaal!

Sara Schroé (stafmedewerker regie buitenschoolse opvang en activiteiten VVSG)

10. Naar Duurzame Jobs in opvang en begeleiding van school 

In de DuJo-workshop maak je kennis met de output van het DuJo-project. De Duo Doe-box ondersteunt professionals in opvang en onderwijs die hun samenwerken aan een zorgzame speelleeromgeving voor kleuters willen versterken. De box biedt achtergrondinformatie, methoden en materialen om elkaar beter te leren kennen, een gedragen visie te ontwikkelen en acties te ondernemen die bijdragen aan een zorgzame speelleeromgeving.

Helena Sienaert en Margaux Verschelden (AHS)

11. Loose parts

Wat is loose parts play en wat is de kracht ervan voor kinderen? We vertellen je over de magie van loose parts. We bekijken samen hoe je loose parts kan inzetten in je werking en wat daar praktisch bij komt kijken. Een speelse sessie met heel wat bruikbare ideeën!

Amke Bailleuil (Speelmakers)

12. Co-creatiesessie: innovatief BOA-beleid creëren met een talentgerichte bril

Hoe kan je jouw lokale context helemaal BOA maken? In deze workshop leer je aan de hand van heel concrete thema’s BOA innovatief uitdenken en uitwerken in samenwerking met de lokale actoren. Je komt te weten welke invalshoeken belicht dienen te worden en hoe je kan werken naar vernieuwing voor de kinderen en de gezinnen in de buitenschoolse tijd. We laten je zien hoe talentgericht werken met kinderen verbinding kan creëren tussen organisaties. Na deze workshop ga je met goesting terug naar jouw organisatie om hieraan te werken.  

Karolien Huylebroek (AHS), Kris De Visscher (KdG)

De inschrijvingen zijn afgesloten

Ook interessant

There are currently no items to display.
Bouwen aan BOA!