Co-teaching inspireert (lager onderwijs)

Navorming Lager onderwijs op maat

  • Wat is co-teaching eigenlijk?
  • Wat zijn de voorwaarden?
  • Hoe ga je in de praktijk aan de slag met deze onderwijsvorm?

Leerkrachten bundelen hun krachten om vorm te geven aan een gedifferentieerd aanbod op maat. Ze benutten elkaars expertise, talenten en specifieke aanpak om beter te kunnen inspelen op de noden van de klas.

Kies voor samen sterk! Vele handen en ogen creëren meer ademruimte om echt in gesprek te gaan met kinderen en dat geeft meer rust in de klas. Daarom is co-teaching een meerwaarde voor de school, de leerling en de leerkracht.  Basisvoorwaarde is dat er een open communicatie kan ontstaan tussen beide leerkrachten.

In deze bijscholing staan we stil bij wat co-teaching is, wat de voorwaarden zijn en hoe je deze onderwijsvorm in de praktijk concreet kan vormgeven. Ontdek de verrassende meerwaarde van co-teaching aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid, ieder op z’n kracht, elkaar aanvullend en ondersteunend.

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten Lager onderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Hoe lang: 3 u.
  • Prijs: 550 euro
  • Aantal deelnemers: Max. 25

Contact en inschrijven