Creativiteit & ondernemingszin bij kinderen lager onderwijs

Navorming Lager onderwijs

  • Niet alle kinderen zijn ondernemers, maar zelfsturend vermogen is een belangrijke vaardigheid om vol te functioneren in het latere leven.
  • Ontdek hoe je leerlingen kan ondersteunen bij het maken van keuzes, het begeleiden van hun handelings- en denkproces en het stimuleren van ondernemingszin.

We focussen daarbij op creativiteit, maar ook het stimuleren van probleemoplossend denken en het uitlokken van uitdagende opdrachten. In deze vorming staat de leerkracht als coach centraal van een creatief denkproces.
Durf leerlingen uit te dagen!

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten Lager onderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Hoe lang: 3 u.
  • Prijs: 550 euro
  • Aantal deelnemers: Max. 25

Contact en inschrijven